Verkkopalvelut

Verkkopalvelut – liiketoiminnan selkäranka

Verkkopalvelut ovat kasvaneet 15 vuodessa harrastelijamaisista käyntikorttisivuista liiketoiminnan tukipilareiksi.

Verkkopalveluiden skaala on nykyisin laaja: yksinkertaisista verkkosivustoista konsernisivustoihin, intraneteistä pilvipalveluyritysten toiminnanohjausjärjestelmäksi. Vaatimustaso verkkopalvelulle on kasvanut samaa tahtia.

Verkkosivustot

Verkkosivusto on jokaisen organisaation sähköisen näkyvyyden kulmakivi. Joillekin verkkosivuston rooli on informaatiopainotteinen, toisille yksi tärkeimmistä uusasiakkaiden hankintakanavista. Kaikissa tapauksissa toimintaa tukevan verkkosivuston rakentaminen vaatii useiden eri osaamisalueiden hyvää hallintaa. Asiakaskokemus, sisällöt ja hakukonenäkyvyys ovat tänä päivänä paljon isommassa roolissa kuin ennen. Korea ulkoasua ei riitä liiketoimintahyötyjen ulosmittaamiseen.

Konsernisivustot

Konsernisivusto on tyypillinen tarve organisaatiossa, jossa on useita eri yhtiötä tai tuotebrändejä. Toivomuslistalla on yleensä alustaratkaisu, jonka kautta voidaan keskitetysti hallita eri yhtiöiden tai brändien omia verkkosivustoja. Ratkaisuna on moderni monisivustototeutus. Yleensä kutakin alisivustoa hallinnoi oma tiimi, joka vastaa esimerkiksi brändikohtaisesta sisällöstä.

Intranet ja Extranet

Vuosituhannen alussa intranet tarkoitti lähinnä ruokalistoja ja tiedostovarastoa, tänään monessa organisaatiossa tärkeämpään rooliin nousee esim. kommunikointi sosiaalisen median kaltaisin keinoin sekä ulkoisessa että sisäisessä viestinnässä. Extranet taas on kasvanut monella passiivisesta tiedonjakokanavasta aktiiviseksi myyntikanavaksi (verkkokaupaksi). Omaan organisaation sopivan ratkaisun tunnistaminen lähtee tavoitteista ja tarpeista alustojen määrittyessä valintojen mukaan.

Portaalit

Portaali on tyypillisesti ollut verkkopalvelu, jonne on koottu useita erilaisia palveluja tai toimintoja. Tänään portaalin rooli on usein yhdistää kysyntä ja tarjonta yhden verkkopalvelun alle. Portaali kohdennetaan tällöin yleensä tiettyyn segmenttiin. Sofokus on erikoistunut tuottamaan portaaleita, joissa kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Tälläinen portaali voi olla erinomainen työkalu sähköisen kilpailuedun rakentamiseksi omaan segmenttiin. Esimerkki kilpailuetua rakentavasta verkkopalvelusta on esimerkiksi jonkun toimialan tarjouspyynnöt yhteen keräävä portaali.

Räätälöidyt verkkopalvelut

Räätälöity verkkopalvelu on tyypillisesti sovelluskehyksen päälle tuotettu verkkoratkaisu liiketoiminnan täsmätarpeeseen. Räätälöidyn verkkopalvelun voi nähdä ratkaisuja tarpeeseen, johon mikään arkkityyppi ei sovellus (verkkosivusto, verkkokauppa tms.). Räätälöidyn verkkopalvelun toteutuskustannukset ovat tyypillisesti lähtöhinnaltaan korkeampia, mutta toisaalta niillä haetaan kilpailuetua, jopa dominanssia tiettyyn markkinatarpeeseen. Räälöidyllä verkkopalvelulla myös usein digitalisoidaan perinteisiä palveluja esimerkkinä Työterveyslaitoksen Kunta10 tutkimustulosten jako verkon kautta.

Muut verkkopalvelut

Verkkopalveluita löytyy muitakin alatyyppejä, edellä on lueteltu niistä tyypillisimmät. Yksi iso kokonaisuus on verkkokauppa, joka jakaantuu kuluttajakauppoihin, B2B-tilausjärjestelmiin ja monikauppiasverkkokauppoihin. Edelleen erikoistapauksena voi nostaa esiin lipunmyyntijärjestelmät.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.