Stora Enso Metsä

Stora Enso Metsän verkkosivusto metsänomistajien tukena 

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille tehtaille puuraaka-ainetta sekä tarjoaa asiantuntemusta, apua ja monenlaisia palveluita metsänomistajille. Sofokus toteutti Stora Enso Metsälle verkkosivustouudistuksen, jonka tavoitteena oli teknisesti toimiva, helposti ylläpidettävä ja käyttäjäystävällinen tukikohta kaikkien metsän omistamiseen ja puukauppaan liittyvien asioiden hoitamiseen.  

Helppokäyttöisyys, selkeys ja virtaviivaisuus keskiössä 

Suomessa on yli 600 000 metsänomistajaa, josta monikaan ei välttämättä tiedä, millaisia mahdollisuuksia heidän metsällään on ja kuinka sitä kannattaisi hoitaa. Stora Enso Metsän sivustosta haluttiinkin rakentaa entistä hyödyllisempi ja laajaa yleisöä palveleva tukikohta, jossa metsänomistajat voisivat hankkia helposti tietoa metsänhoidon toimenpiteistä ja jättää tarjouspyyntöjä siihen liittyvistä palveluista. Tämän takia etenkin sivuston helposti navigoitavaan rakenteeseen ja käyttäjien kulkemien polkujen selkeyttämiseen kiinnitettiin paljon huomiota. 

Sivustokehityksessä panostettiin myös siihen, että Stora Enso Metsän tiimi voi luoda helposti itse uusia sivuja ja sisältöjä. Uudistuksessa siirryttiinkin niin kutsuttuun block editor -malliin, jotta vähemmän tekninenkin ylläpitäjä osaa rakentaa uusia sivuja valmiista, jo luonnosvaiheessa mahdollisimman todenmukaisilta näyttävistä sisältöelementeistä. Lisäksi sivusto integroitiin Hubspotiin, jotta Stora Enso Metsän tiimi voisi luoda lomakkeita ja seurata yhteydenottoja virtaviivaisemmin. 

robin joshua d4w wrnenzs unsplash
quote
“Pisteet toiminnan nopeudesta ja joustavuudesta. Projektin aikana saimme aina apua heti kun tarvitsimme, tai vähintään seuraavana päivänä.”
Mia Aalto, Go-to-Market Lead, Stora Enso Metsä
palvelut hero jpeg

Uudistettu sivusto sitouttaa käyttäjiä ja helpottaa tiimiläisten työtä 

Uusi Stora Enso Metsä -sivusto näki päivänvalon joulukuussa 2022. Vaikka sivuston kehittäminen, käyttäjäkokemuksen optimointi ja mittareiden asettaminen on vielä osittain kesken, käyttäjien sitoutumista mittaavan sivuilla vietetyn ajan havaittiin kasvaneen jo ensimmäisen kuukauden aikana.  Sivuston ylläpitäjät voivat luoda sisältöelementtien avulla uusia sivuja helpommin ja joustavammin, minkä lisäksi Hubspot-integraation ansiosta sivuston tehokkuutta ja liidejä on helpompi seurata.

Kaipaatko projektiisi lisää käsipareja? 

Teemme mielellämme yhteistyötä toisten digiliiketoiminnan kehittämisen palveluntarjoajien kanssa tai hyppäämme osaksi omaa tiimiäsi. Voit lainata meiltä esimerkiksi backend- ja frontend-kehittäjiä, arkkitehteja, designereita ja konsultteja.

Avoin lähdekoodi
stora enso metsa mockup

Mitä tehtiin

Projektissa käytettyjä menetelmiä, teknologioita ja työkaluja

Stora Enso Metsä yrityksenä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta vuosittain noin 20 miljoonaa kuutiometriä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin metsän koko elinkaaren ajan. Stora Enson Suomen puunhankinnan palveluksessa on 450 henkilöä sekä 100 korjuu- ja kuljetusyrittäjää alihankkijoina. Suomen puunhankinta on osa Stora Enson Forest-divisioonaa. 

Stora Enso Metsä