Kumpaan sinä mielummin investoit? Investoitko ennemmin olemassa olevan ratkaisun optimointiin vai uuden kehittämiseen, joka voi mahdollistaa parempaa ja uutta liiketoimintaa tulevaisuudessa? Vai investoitko kumpaankin? 

Yrityksillä on  joskus helpompaa investoida strategisiin pidemmän aikavälin kehityshankkeisiin ilman tarkempia ROI laskelmia kuin lyhyempiin taktisiin investointeihin, jotka voivat vaikuttaa liikevaihtoon huomattavasti nopeammin. Miksi?

On selvää, että sinun tulee investoida kumpaankin, mutta miten varmistaa, että investoinnit on tasapainossa ja mahdollistavat onnistumisen?

MITKÄ OVAT YLEISIMMÄT TAKTISET TOIMINNOT, JOILLA VOI SAADA KASVUA AIKAAN ?

Taktiset toiminnot ovat jatkuvia toimia, jotka kohdistuvat myynti- tai markkinointikanavaan tavoitteena houkutella lisää asiakkaita, kasvattaa myyntiä ja vähentää asiakkaiden poistumista.

Nämä aktiviteetit vaativat investointia omaan monialaiseen tiimiin lisäämällä resursseja ja osaamisia. On harhaluuloa, että myyntikanava tai markkinointisivusto tuottaisi automaattisesti liidejä tai myyntiä ilman, että niiden jatkuvaan optimointiin investoidaan merkittävästi.taktiset 1

Nämä toiminnot antavat tärkeää laadukasta dataa, jota tarvitaan mahdollisten strategisten investointien tekemiseen. Strategisilla hankkeilla on huomattavasti parempi mahdollisuus onnistumiseen, mikäli nämä on tehty oikein.

Varmista, että sinulla on käytössä oikeat digitaaliset työkalut ja osaava tiimi, joka osaa maksimoida työkalujen ominaisuudet. Digitaaliset työkalut eivät itsessään tuota hyötyä vaan se miten niillä pystytään keräämään tietoa ja sitouttamaan asiakkaita. Tarvittaessa käytä ulkoisia osaavia partnereita, mikäli sisäisessä tiimissä on aukkoja osaamisissa.

MITÄ OVAT YLEISIMMÄT STRATEGISET KEHITYSHANKKEET, JOILLA VOI SAADA KILPAILUETUA JA KASVUA AIKAAN ?

Strategiset kehityshankkeet ovat aina aikaa ja rahaa sitovia hankkeita. Ne myös mahdollistavat kilpailuedun saamisen pahimpiin kilpailijoihin nähden sekä  liiketoiminnan kannattavuuden pitkällä aikajaksolla.

Kilpailuetu voidaan tuottaa digitaalisin keinoinmm. tehokkuutta kasvattamalla, radikaalin helppokäyttöisyyden mahdollistamisella, uniikilla tarjoamalla, hinnoittelulla ja positiivisilla verkostovaikutuksilla.strateginen 1SIJOITETUN INVESTOINNIN TUOTTO – ROI

Investointi taktisiin toimintoihin olemassa olevan myynti- tai markkinointikanavan optimoimiseen vaikuttaa suhteellisen nopeasti liikevaihtoon ja alkaa tuottamaan tuottoa noin 2-8 kk kuluessa aloituksesta. Oikein tehtynä nämä toiminnot antavat myös ymmärrystä siitä mikä myynti- tai markkinointikanavalla toimii ja mikä ei ja miksi.  

Investointi strategisiin kilpailuetua mahdollistavaan pitkän tähtäimen kasvua tavoitteleviin hankkeisiin alkavat yleensä vaikuttamaan ja tuottamaan vasta 1-3 vuoden päästä hankkeen aloittamisesta. Ilman taktisten toimintojen tukea nämä strategiset hankkeet todennäköisesti epäonnistuvat.

investoinnit kasvuun 1 1INVESTOINTIEN TASAPAINOTUS

Suosittelen asiakkaille aloittamaan kasvuun investoimisen omasta tiimistä, oman ymmärryksen kasvattamisesta ja osaamisten kartoituksesta.  

Investointi oman monialaisen tiimiin rakentamiseen, jonka ainoana tavoitteena on liikevaihdon ja asiakasymmärryksen kasvattaminen, tulee tuottamaan nopeammin tuottoa kuin pidemmät strategiset hankkeet. 

Monialaiseen tiimiin voi kuulua yritykselle kokonaan uudenlaisia rooleja kuten web analyytikko tai UX suunnittelija. Kaikkia rooleja ei tietenkään tarvitse palkata yrityksen sisälle. Strategiset yrityksen liiketoiminnalle tärkeimmät roolit kylläkin.

En suosittele kasvuun investoinnin aloittamista ilman, että ymmärtää taktisten toimintojen roolin strategisten hankkeiden onnistumiseen.investoinnit kasvuun 2 1YRITYSTEN YLEISIMMÄT ONGELMAT INVESTOINTIEN TASAPAINOTTAMISESSA

Ilman selkeää näkemystä taktisten ja strategisten investointien tasapainottamiseen yritykset päätyvät ostamaan satunnaisesti palveluita ulkopuolisilta yrityksiltä ilman hyötyjä ja positiivisia vaikutuksia liikevaihtoon.

1. Kasvuun tähtäävää työtä tehdään eri siiloissa eikä yhtenä monialaisena ”kasvutiiminä”. Taktisten ja strategisten investointien päätökset tehdään eri foorumeissa. 

2. Taktiset toiminnot nähdään usein pelkkinä kuluina eikä investointina kasvuun. Yritysjohtajien on joskus helpompaa investoida konkreettisiin ja strategisiin hankkeisiin.

3. Yrityskulttuuri ei tue nykyaikaisen digitaalisen liiketoiminnan vaatimaa  ”rakenna, testaa ja opi”  toimintamallia ja epäonnistuminen ei ole sallittua.  Lisää tietoa ”rakenna, testaa ja opi”  toimintamallista. http://theleanstartup.com

4. Osa tarvittavista taktisista kompetensseista on varsin nuoria, eikä niitä löydy monien yritysten sisältä.  Yrityksillä on haastavaa löytää oikeita palveluntarjoajia,  jotka osaavat tarjota palveluita heidän tarpeisiin. 

Haluatko varmistaa, että investointisi on balanssissa? Ota yhteyttä.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.