Inbound-markkinointi

Inbound-markkinointi

Mitä on inbound-markkinointi?

Inbound-markkinointi on menetelmä, jossa asiakkaita houkutellaan tarjoamalla heille arvokasta personoitua sisältöä ja kokemuksia. Inbound-markkinointi tunnetaan myös nimellä houkuttelumarkkinointi tai imumarkkinointi. Inbound-markkinointi on HubSpotin lanseeraama termi ja metodologia, joka on luotu vastaamaan muuttuneeseen markkinatarpeeseen ja vaihtoehdoksi perinteiselle outbound-markkinoinnille (tyrkytys-markkinointi).

Inbound-markkinointi keskittyy auttamaan asiakasta juuri siinä kohtaa, jossa asiakas on ja sillä tavalla kuin asiakas kokee tarvitsevansa. Inbound-markkinoinnissa on siis kyse oikeasta asiakaspolun vaiheen tunnistamisesta ja siihen sopivan sisällön tarjoamista. Pelkistetysti voisi todeta, että inbound-markkinointi on asiakkaan auttamista (vs. palvelujen tyrkyttämistä). Inbound-markkinointi on yksi digitaalisen markkinoinnin työkaluista.

Menetelmän periaatteet

Inbound menetelmä jaetaan kolmeen vaiheeseen:

  1. Houkuttele: oikeiden käyttäjien houkuttelu sopivan sisällön ja keskustelujen avulla muokkaa sinusta mielipidejohtajaa aiheen tiimoilta.
  2. Ratkaise: oivallusten ja ratkaisujen esittäminen siten, että vastaavat kävijöiden tarpeeseen ja kasvattavat ostohalua tarjoomaasi kohtaan. 
  3. Ilahduta: tuen tarjoaminen, jotta asiakkaasi onnistuvat palveluilla tai tuotteilla, jotka ovat sinulta ostaneet. 

Tyytyväiset ja menestyksekkään asiakkaat vetävät luokseen lisää asiakkaita ja tämä luo parhaimmillaan vauhtipyörän, joka kasvaa ja kiihtyy.

kavija 2

Sisältömarkkinointi

Koska inbound-menetelmässä sisällöt ovat niin keskeisessä asemassa, sen yksi keskeinen osa-alue on sisältömarkkinointi. Sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin keskittymistä tyrkyttämisen sijasta. Sisältömarkkinoinnin tehtävänä ensisijainen tehtävä on houkutella, auttaa ja oivalluttaa – aivan inbound-metodologian mukaisesti.

Sisältö voi olla periaatteessa mitä tahansa digitaalista sisältöä. Toisin sanoen kaikki sisältömarkkinointi ei ole vain blogikirjoituksia, vaan se voi olla esimerkiksi videoita, PDF-oppaita tai jopa pelejä. Sisältöä jaetaan yleensä sosiaalisen median kanavia hyväksikäyttäen tavoitellen tunnistettuja ja vielä tunnistamattomia käyttäjäryhmiä.

Sisältömarkkinointi tähtää toki viime kädessä yleesnä kaupalliseen transaktioon – asiakashankintaan – mutta se tekee sen tavalla, joka tuntuu käyttäjästä parhaimmillaan auttamiselta.

Kuka voi hyödyntää inbound-menetelmää?

Kaiken info- ja mainosähkyn keskellä voisi todeta, että perinteinen tyrkytysmarkkinointi alkaa olla tiensä päässä. Outboundilla on toki edelleen paikkansa ja joskus ns. ”brute force” tyyppinen markkinointi pitää vielä pintansa, mutta erityisesti digitaalisessa maailmassa inbound on ottanut selvän niskalenkin. Mihin tämä johtopäätös perustuu?

Googlaa käytännössä mitä tahansa mistä haluat lisätietoa ja joku on tuottanut siitä blogikirjoituksia, videoita, oppaita, infograafeja, podcasteja ja kaikkea muuta mahdollista inbound-mallin mukaisesti. Tänään on hyvin vaikea murtautua digitaalisessa maailmassa esiin, mikäli et omaksu inboundia.

Inbound sopii siis erityisen hyvin digitaaliseen maailmaan ja periaatteessa se ei rajaa pois sisältötyyppejä, toimialoja tai tuotteita. Tunnetut rajoitukset liittyvät enemmän esimerkiksi toimialakohtaiseen lainsäädäntöön (esimerkiksi lääkkeet) kuin itse metodologiaan. Ellet tunnista omalta toimialaltasi tämän tyyppisiä esteitä, voit huoletta alkaa hyödyntää menetelmää. Yksi tapa tarkistaa tilanne on googlata kilpailijat.

Liiketoimintamuotoilu

Tiesitkö, että voit saada PK-yrityksellesi tukea?

Tyypilliset sovelluskohteet markkinointimenetelmälle

Tyypillisiä käytännön sovelluskohteita ovat yrityksen julkiset verkkosivustot ja mitkä tahansa tuotteet tai palvelut, joita markkinoidaan verkossa. Modernin verkkosivuston tuottamisen osalta voisi todeta sivuston olevan epäammattimaisesti konseptoitu, mikäli sisältöjen roolia ei ole mitenkään käsitelty. Toisin sanoen riippumatta siitä paljonko painoarvoa sisällöille sivustohankkeessasi halutaan antaa, tulisi asia käsitellä, koska sen merkitys sivuston digitaaliseen jalanjälkeen on niin merkittävä.

Verkkosivustojen digitaalisen jalanjäljen kehittämisen lisäksi toinen tyypillinen käyttökohde ovat erilaiset palvelu- ja tuotelanseeraukset sekä olemassa olevan kysynnän vahvistaminen. Kun lanseeraat uutta palvelua tai tuotetta, tarvitset lähes poikkeuksetta markkinointiviestintää sen tukemiseksi. Yksi tehokas tapa on inbound. Inboundin parhaita puolia on, että toisin kuin esimerkiksi perinteinen lehtimainonta, se on kumuloituvaa ja ”pysyvää”.

Tämä tarkoittaa, että mitä enemmän hyödynnät menetelmää, sitä isomman digitaalisen jalanjäljen luot verkkoon. Toki kilpailu on kovaa ja saavutetun aseman pysyvyys on tilapäistä mikäli et panosta jatkuvasti näkyvyyteen ja sen kasvattamiseen. Yrityksesi verkkosivusto tai Youtube-kanava voi siis todellakin olla omistamasi media, jota itse hallinnoit ja jonka hedelmät korjaat itse.

Inbound = tyytyväisiä ja iloisia asiakkaita!

Koska menetelmän teho perustuu tyrkyttämisen sijasta aitoon asiakkaan auttamiseen, on menetelmän hyödyntäminen turvallista ja palkitsevaa yritykselle itselleenkin. Ensinnäkin potentiaaliset asiakkaat tunnistetaan ja tavoitetaan jo aikaisessa vaiheessa vasta kun he ottavat ensi askeleitaan ostopolulla. Toiseksi inbound nivoo myynnin, markkinoinnin ja toimittamisen tiukemmaksi ja saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Inboundin teho perustuu asiakaskeskeisyyteen. Asiakas kokee saavansa juuri sitä mitä kulloisessakin vaiheessa ostopolkuaan haluaa. Parhaassa tapauksessa synnytät itsellesi fanijoukon, joka jakaa sisältöjsi sen takia, koska kokee saaneensa niistä oppia ja apua omaan tilanteeseensa.

quote
“Palvelu ehti olla pari minuuttia markkinoilla, kun jo saimme ensimmäisen tilauksen.”
Tytti Läntinen
IT Service and Development Manager, Nordic Green Energy

Inbound-markkinointi käytännössä

Inbound-markkinointi pitää sisällään lukuisia erilaisia keinoja, joissa Sofokus voi tarvittaessa auttaa yritystäsi. Seuraavassa on lueteltu tyypillisiä toimenpiteitä:

  • Sisältöstrategian määrittely ja sisältäsuunnitelma
  • Inbound-markkinointisuunnitelman tekeminen
  • Hakukoneoptimointistrategia ja avainsana-analyysit
  • Olemassa olevan sisällön hakukoneoptimointi
  • Asiakaspersoonien ja ostajapersoonien määrittely
  • Sisältötyöpajat (hakukoneoptimoidun sisällön tuottaminen itse)

Keinot ja ajankäyttö riippuvat täysin tarpeesta. Mikäli lähdetään puhtaalta pöydältä, tilanne on yleensä suoraviivaisempi. Jos tavoitteena on parantaa vuosia tehtyä työtä, se vaatii usein hieman enemmän perhetymistä, jotta sopiva kasvustrategia löytyy.

Inbound- ja sisältötyö on usein osa konseptointi- tai digitaalista palvelumuotoiluhanketta ja siihen saattaa löytyä myös rahoitustukea Business Finlandin tai ELY-keskuksen kautta.

Verkkosivut / Websites

Haluaisitko kuulla lisää inbound-markkinoinnista?

Autamme sinua sisältömarkkinointiin ja inbound-markkinointiin liittyvissä asioissa tarpeidesi mukaan alkukonseptoinnista ja ideoinnista stratgeian tuoreuttamiseen tai hienosäätöön asti. Tehdään verkkosivustostasi paras myyjäsi!