Verkkosivut / Websites

Näin suunnittellaan aidosti asiakaskeskeinen verkkosivusto

Enää ei ole uutinen, että käyttäjäystävällinen, hakukoneoptimoitu ja asiakaskeskeinen verkkosivusto on yrityksesi keskeinen kasvun mahdollistaja. Mitä kaikkea meidän sitten tulisi ottaa suunnitteluvaiheessa huomioon, jotta digitaaliset kanavamme palvelisivat asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, kannustaisivat ostamaan ja olisivat löydettävissä, kun potentiaalinen asiakkaamme niitä etsii? Tässä artikkelissa keskitymme asiakaskeskeisten verkkosivujen suunnitteluvaiheeseen ja käymme läpi, miten sen avulla voimme luoda pohjan onnistuneelle verkkosivuston tai -palvelun kehittämiselle. 

Kaikki alkaa kohderyhmätuntemuksesta

Ennen suunnittelun aloittamista on ensisijaisen tärkeää ymmärtää, kenelle sivuja tai palvelua ylipäätään tehdään.  On hyvä tunnistaa, millaisia demografisia yhtenäisyyksiä, tarpeita, odotuksia ja toimintatapoja käyttäjillä on. Kohderyhmätuntemus auttaa meitä luomaan kokonaisuuden, jota asiakkaasi haluavat käyttää.

Tässä muutamia vinkkejä, miten kohderyhmätuntemusta voidaan kasvattaa: 

Kysy asiakkailtasi: Kukaan muu kuin asiakkaasi eivät tiedä paremmin, mitä he haluavat. Haastattele myös tyytymättömiä asiakkaita – heillä on arvokasta tietoa siitä, mikä on mennyt pieleen. 

Luo käyttäjäpersoonat: Luo käyttäjäpersoonat, jotka edustavat kohderyhmäsi eri segmenttejä. Nämä persoonat auttavat sinua ymmärtämään käyttäjiäsi paremmin. 

Tutki analytiikkaa: Google Analyticsin avulla voit kerätä nykyisen verkkosivustosi kävijöistä tietoa esimerkiksi siitä, miten he käyttävät sivua, mitkä ovat suosittuja sisältöjä, miten sivustosi nyt konvertoi sekä millä laitteilla ja kielillä sivustoa nyt käytetään. 

Analysoi asiakaspalautteita: Kerää ja analysoi palautetta sähköpostin, sosiaalisen median, palautekyselyiden sekä asiakasarvioiden avulla. Kerätty palaute voi antaa arvokasta tietoa siitä, mistä kohderyhmäsi pitää ja mistä ei nykyisellä verkkosivustollasi.  

Hyödynnä käyttäjätestausta: Jos mahdollista, pyydä kohderyhmäsi edustajia testaamaan sivujasi ja tarkkaile, miten he toimivat siellä. Tämä voi auttaa tunnistamaan mahdolliset käytettävyysongelmat ja ymmärtämään paremmin käyttäjien tarpeita.

Suunnitelma ei ole selkeä ilman tavoitteita ja mittareita 

Verkkosivustoa tai -palvelua suunniteltaessa on määriteltävä selkeät tavoitteet ja mittarit. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi brändin tunnettuuden lisääminen, liidimäärän kasvattaminen, myynti tai asiakaspalvelun parantaminen. Näiden tavoitteiden tulisi ohjata suunnittelutyötä, sisältöjen määrittelyä ja toiminnallisuuksia koskevia päätöksiä sekä varmistaa, että sivusto palvelee tarkoitustaan. 

Selkeiden tavoitteiden ja KPI-mittareiden asettaminen on tärkeää minkä tahansa web-kehitysprojektin onnistumisen kannalta. Valitsemalla selkeät  ja tarkoituksenmukaiset mittarit sekä hyödyntämällä niitä jatkokehityksessä meidän on mahdollista rakentaa verkkosivusto tai palvelu, joka on linjassa liiketoiminnallisten tavoitteiden kanssa  

Asiakaskeskeinen verkkosivusto on myös käyttäjäystävällinen 

Käyttäjäkokemuksen tulisi olla jokaisen suunnitteluprojektin lähtökohta. Kun määrittelemme jo suunnitteluvaiheessa kohderyhmäymmärrykseen pohjaten, kuinka haluamme käyttäjän liikkuvan palvelussa, miten sivua navigoidaan ja millainen sivuston rakenteen tulisi olla, meidän on mahdollista rakentaa sivu, jota asiakkaamme todella haluavat käyttää. Erinomainen käyttäjäkokemus johtaa esimerkiksi alhaisempaan bounce rateen ja korkeampaan konversiolukuun, mikä viestii myös hakukoneille, että sivusto on arvokas ja hyvän näkyvyyden arvoinen. 

Suunnittele sivustolle kattava sisältöstrategia

Vahva sisältöstrategia on tärkeä osa asiakaslähtöisen ja hakukoneystävällisen verkkosivuston suunnittelemista. Sisältöstrategiassa tulisi määritellä, millaista sisältöä tarvitaan, miten se järjestetään sivustolla ja miten, milloin ja kuka sitä tuottaa. Laadukas, merkityksellinen ja kiinnostava sisältö saa käyttäjät palaamaan sivustolle ja parantaa mahdollisuuksia menestyä hakukoneissa. 

Hyvän sisältöstrategian osa-alueet: 

  1. Tavoitteet: Määrittele sisällöllesi tavoitteet. Mieti esimerkiksi, onko sisällön tarkoitus auttaa asiakasta ostamaan vai opettaa.
  1. Avainsanatutkimus: Tunnista liiketoiminnallesi tärkeät avainsanat ja tuota sisältöä niiden ympärille. 
  1. Valitse sisältötyypit: Pohdi, millaista sisältöä asiakkaasi haluavat kuluttaa ja valitse sisältötyypit sen perusteella. 
  1. Suunnitelma laadukkaan sisällön tuottamiselle: Luo asiantuntevaa ja kohderyhmälle tarkoitettua sisältöä, joka kiinnostaa sekä asiakkaitasi että hakukoneita. 
  1. Hakukoneoptimointi: Käytä asianmukaisia avainsanoja, metakuvauksia ja otsikkoja näkyvyyden parantamiseksi. 

Jos suunnittelet verkkosivustosi kehittämistä, suosittelemme aloittamaan sen digitaalisen näkyvyyden auditoinnista.

Digitaalisen näkyvyyden auditointiraportti

Tekniset valinnat vaikuttavat

Tekniset osa-alueet, kuten responsiivisuus, saavutettavuus ja teknologiavalinnat, on luonnollisesti otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa, jotta voidaan varmistaa verkkosivuston toimivuus kaikilla laitteilla ja alustoilla. Teknisillä ratkaisulla on iso vaikutus asiakastyytyväisyyteen ja hakukonenäkyvyyteen. 

Asettamalla asiakkaiden tarpeet etusijalle, optimoimalla sivu hakukoneita ajatellen sekä ottamalla huomioon sekä tekniset että sisällölliset osa-alueet voidaan luoda pohja onnistuneelle verkkosivustokehitykselle. 

Lauriina Holmström

Digital Business Consultant & Partner

Lue lisää aiheesta