Näin UX-suunnittelu vaikuttaa sivustosi konversioihin

Näin UX-suunnittelu vaikuttaa sivustosi konversioihin

Yrityksinä ensisijainen tavoitteemme on myydä jotakin. Joskus se voi tarkoittaa myyntiä suoraan verkkosivuston kautta tai liidien keräämistä esimerkiksi demo-esittelyjen kautta. Toisin sanoen haluamme varmistaa, että sivustomme tuottaa mahdollisimman paljon konversioita. Jotta voisimme saavuttaa konversiotavoitteemme, designissa olisi keskityttävä sisällön ja visuaalisen ilmeen lisäksi myös siihen, miten eri elementit toimivat ja miten ohjaamme kävijöitä kohti konversiopistettä. Tätä kutsutaan konversio-optimoinniksi.

Lue eteenpäin, niin huomaat, että konversioihin vaikuttavat seikat eivät ole kovinkaan erilaisia verrattuna käyttäjäkokemukseen vaikuttaviin tekijöihin.

7 tekijää, jotka vaikuttavat verkkosivusi konversiomääriin

1. Responsiivisuus

Voisi luulla, että responsiiviset eli eri laitteisiin saumattomasti mukautuvat verkkosivustot olisivat itsestäänselvyys vuonna 2023, mutta näin ei valitettavasti ole. Haluamme tietenkin palvella potentiaalisia asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, ja tätä varten meidän on suunniteltava sivusto toimimaan kitkatta kaikilla laitteilla.

Myös mobiilikäytön yleistyminen on saanut Googlen noudattamaan mobile-first-käytäntöä, mikä tarkoittaa, että se arvioi verkkosivustosi sen mukaan, kuinka se toimii eri laitteilla. Tämä vaikuttaa suoraan siihen, kuinka usein ja ylhäällä sivusi näkyy hakutuloksissa – ja jotta sivusi voisi konvertoida, tarvitset kävijäliikennettä.

2. Sivuston nopeus

Nopeatempoisessa maailmassamme ihmisten kärsivällisyys pienenee jatkuvasti, ja hitaasti latautuvat sivut saavat käyttäjät poistumaan sivustolta hyvin nopeasti. Pelisi on yleensä pelattu, jos sivusi lataaminen kestää yli 3 sekuntia.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että verkkosivuston latausnopeudella on merkittävä vaikutus sekä konversioihin että käyttäjäkokemukseen. Konversioluvut laskevat keskimäärin 4,42 prosenttia jokaista sekuntia pidemmän latausajan myötä.

3. Ennustettavuus ja navigoinnin helppous

Jotta kävijät löytäisivät nopeasti etsimänsä tiedon tai tuotteen, sivuston on oltava helppokäyttöinen. Tämä ei tarkoita pelkästään navigointirakennetta, kuten valikoita, vaan myös eri kategorioiden ja tunnisteiden käyttöä.

Lisäksi on hyvä käytäntö asettaa yleisesti käytetyt elementit samoihin paikkoihin, joihin ne tyypillisesti sijoitetaan. Olemme esimerkiksi tottuneet löytämään tietyt asiat sivun alalaidasta, hakutyökalun ja kielivalinnan sivun oikeasta yläkulmasta ja niin edelleen. Älkäämme vaikeuttako asioita käyttäjillemme!

4. Rajattu määrä vaihtoehtoja

Moni meistä on täyttänyt jonkinlaisen asiakaspolkukanvaksen tai ainakin miettinyt, miten potentiaaliset asiakkaat käyttäytyvät verkkosivustolla. Kun puhutaan verkkosivujen suunnittelusta, on erityisen tärkeää pohtia, mitä haluamme kävijöiden tekevän ja miten johdatamme heidät tähän tavoitteeseen viemättä kontrollin tunnetta.

Jos annamme kävijöille liikaa vaihtoehtoja, he todennäköisesti harhautuvat halutulta polulta. Vähemmän on siis enemmän!

5. Luotettavuus

Oletko koskaan käynyt verkkosivustolla, jossa ei ole kuvia ihmisistä tai selkeitä yhteystietoja? Ellei kyseessä ole tunnettu ja vakiintunut brändi, tällainen sivusto saa ihmiset epäluuloisiksi eikä varmasti kannusta heitä ostamaan tai ottamaan yhteyttä.

Voimme vahvistaa käyttäjien luottamusta lisäämällä sivustolle sosiaalisia todisteita, asiakasarvosteluja ja -sitaatteja sekä selkeitä ja ajantasaisia tietoja vaikkapa sijainnista.

6. Käyttäjäystävällinen visuaalinen ilme

Meitä designereita voi houkuttaa luoda jotain uutta ja erilaista. Vaikka meidän on huomioitava sivuston suunnittelussa esimerkiksi yrityksen brändivärit, fontit ja kuvat, meidän on myös mietittävä, miten ulkoasu rakennetaan niin, että se on selkeä ja helppokäyttöinen.

7. Interaktiosuunnittelu eli IxD

Low-code- ja no-code-ratkaisut ovat nopeuttaneet digitaalisten palvelujen kehittämistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että meidän pitäisi kiirehtiä palveluiden rakentamisessa suunnittelun kustannuksella – päinvastoin. Tavallinen UX ei enää riitä nykypäivän vaativalle kuluttajalle, vaan palveluiden odotetaan luovan vuoropuhelua käyttäjän ja palvelun välille.

Interaktiosuunnittelu tarkoittaa, että suunnittelija keskittyy järjestelmän tai tuotteen ulkoasun ja toimintalogiikan lisäksi siihen, miten käyttäjä on vuorovaikutuksessa järjestelmän kanssa, jotta saadaan aikaan haluttuja käyttäjäkokemuksia ja toimintoja. Adoben mukaan IxD on viiden asian yhdistelmä: sanojen, visuaalisten esitysten, fyysisten objektien tai tilan, ajan ja käyttäytymisen.

Miten IxD sitten vaikuttaa konversioihin? Kun suunnittelemme järjestelmän, joka viestii käyttäjän kanssa ja ohjaa tätä oikeaan suuntaan (kohti konversiota), on ratkaisevan tärkeää saada aikaan positiivinen tunnereaktio toivotun käyttäjäkokemuksen kautta. Tämä tarkoittaa, että konversio tapahtuu paljon todennäköisemmin samalla kun sitoutumisaste pysyy korkeana.

Mistä tiedämme, mikä toimii?

Luultavasti keräät jo dataa verkkopalvelusi kautta, mutta teetkö sitä vain tavan vuoksi? Tieto kävijämääristä tai heidän selaamistaan sivuista ei lisää konversioita. Miten sitten voit lisätä konversioita ohjaamalla käyttäjiä datan perusteella?

Emme voi tietää, toimiiko jokin asia, ellemme mittaa sitä. Onneksi digitaalisessa maailmassa meidän ei tarvitse luottaa mutu-tuntumaan, sillä sivuston suorituskyvyn mittaamiseen on lukemattomia tapoja.

Käyttämällä Google Analyticsin, Google Tag Managerin ja Hotjarin kaltaisten työkalujen yhdistelmää saamme paljon tietoa siitä, miten konversiot toimivat ja miten kävijät ovat vuorovaikutuksessa sivustomme kanssa. Kun ymmärrämme, mikä toimii ja mikä ei, voimme ryhtyä testaamaan erilaisia design-variaatioita esimerkiksi A/B-testaamalla ja optimoimalla sivustoamme tulosten perusteella.

digitaalisen nakyvyyden auditointi

Haluatko virittää sivustosi konvertoimaan enemmän? Autamme mielellämme!

Lue lisää aiheesta