Digitaalisen liiketoiminnan trendit 2022

Digitaalisen liiketoiminnan trendit 2022

Vuosi 2021 lähenee vääjäämättömästi loppuaan, joten on aika kurkistaa Sofokuksen kuvitteelliseen kristallipalloon ja silmäillä, millaisia digitaalisen liiketoiminnan trendejä voimme odottaa vuodelta 2022. Samalla on hyvä summata kuluneen vuoden kohokohtia sekä mainita muutamasta pinnalla olevasta ilmiöstä, joiden omaksumisessa ei kuitenkaan ole vielä kiirettä.

Kulunut vuosi oli kahdella tavalla läpimurto

”Ensi vuonna se tapahtuu”, on sanottu digiloikasta viimeiset kymmenen vuotta. Mutta nyt se sitten vihdoin tapahtui. Nekin toimijat, jotka olivat syystä tai toisesta pantanneet digihankkeitaan, veivät asiat rytinällä läpi. Pakko on paras muusa. Tänä päivänä voimme väittää varauksetta, että digitaalisuudesta on tullut kaikissa pöydissä salonkikelpoista.

Toinen useita vuosia povattu asia – globaali kehittäjäresurssipula – alkoi realisoitumaan kuluvana vuonna toden teolla. Tätäkin muutosta kiihdytti äkillisesti kasvanut innostus liiketoiminnan digitalisoimiseen, jonka seurauksena markkina imi kaikki vapaat digitaalisen liiketoiminnan kehittäjät. Tarkalleen ottaen markkina ylikuumeni jo sille tasolle, että useamman toimijan johtavana rekrytointistarategiana oli ”ostaa” kehittäjiä kilpailijoilta.

Toki markkinassa tapahtui muitakin kiinnostavia asioita, kuten tuotevetoisen kasvun vakiintuminen yhdeksi SaaS-toimialan käytetyimmäksi go to market -strategiaksi. Digitaalisten palveluiden kysynnän äkillinen kasvu ja sitä seurannut osaajapula vaikuttivat kuitenkin käytännössä kaikkiin organisaatioihin jollakin tavalla. Esimerkiksi monet lupaavatkin startupit kohtasivat lähes ylittämättömiä vaikeuksia löytää riveihinsä kokeneita kehittäjiä. Vastaavasti saimmekin todistaa yllättäviä uranvaihdoksia ja juniorikehittäjien kunnioitettavia uraharppauksia senioreiksi.

Tiivistettynä vuosi 2021 muistutti hieman vuotta 2001, jolloin markkina imi koulunpenkitkin tyhjiksi ylisuurilla lupauksillaan, kunnes IT-kuplan puhkeamisen jälkeen siivottiin konkurssien jälkiä. Toki erona on se, että tänään osaajat (ja sellaisiksi halajavat) tuottavat parhaimmillaan merkittävää ja kasvavaa liiketoiminnallista lisäarvoa. Parikymmentä vuotta sitten digitalisoituminen oli vielä niin lapsenkengissä, ettei digi-investoinneista vielä saatu samaa tehoa irti.

Digitaalisen liiketoiminnan trendit 2022: yritysten muuntautumiskykyä nopeuttavat trendit

Kulunutta vuotta kiinnostavampaa on katsaus kristallipalloon. Poimin niistä muutaman, jotka ovat erityisen relevantteja organisaatioille, jotka suunnittelevat kyvykkyyksiensä merkityksellistä kehittämistä jo ensi vuonna.

  • Kansalaiskehittäjät (Citizen Developers). Koska kehittäjiä on maailmassa liian vähän ja uusia ehditään kouluttamaan hitaammin kuin markkina kaipaisi, tarvitaan uusia ratkaisumalleja. Yksi kasvava trendi ovat kehitystyökalut, joita osaavat käyttää muutkin kuin kokeneet kehittäjät. Tämä niin kutsuttu nocode– ja lowcode-kehittimien aalto on kuuma trendi, ja useampi alan alkuvaiheen startupeista on jo myyty alan isoille pelureille. Rohkeimmat ennustavat jo loppua ohjelmisto-osaajakysynnälle, mutta itse pidän realistisempana maailmankuvaa, jossa uudenlaiset työkalut ja ympäristöt yhdistävät kaiken tasoisen ja tyyppisen osaamisen saman palvelun kehityksen ympärille.
  • Koottava liiketoiminta (Composable Business). Vaikka pandemia ei olisikaan iskenyt, organisaatioilla olisi silti ollut kasvavaa painetta sopeutua riittävän nopeasti markkinamuutoksiin. Niin kutsuttu mikropivotointikyky alkaakin nousta yhä useamman organisaation toivelistalle. Yksi ratkaisu haasteeseen on Koottavan Liiketoiminnan paradigma, joka tekee perinteiselle ohjelmistokehitykselle saman kuin sähköautot polttomoottorisille. Karkeasti tiivistettynä koottavan liiketoiminnan perusideana on paketoida liiketoimintakyvykkyyksiä ja kytkeä ne API:ien avulla yhteen. Tällä luodaan tietoteknisiä ydinarkkitehtuureja, joita voidaan muunnella joustavasti tarpeiden mukaan.
  • Vertikaaliset pilviratkaisut (Vertical Cloud). Pilvimarkkinassa on nähtävissä vastaavaa liikehdintää, jossa liiketoimintakyvykkyyksiä paketoidaan tietyn vertikaalin (liiketoiminta-alueen) tarpeisiin. Vertikaalisissa pilviratkaisut ovat osa kehittämisen uutta aaltoa, jossa vältetään pyörän keksimistä uudelleen nopeuttaen liiketoiminnan muuntautumiskyvykkyyttä ja vapauttaen ihmisille aikaa keskittyä oleelliseen.
  • Ekosysteemit. Ekosysteemien panostaminen on jo muutamia vuosia jatkunut trendi, joka saa tulevana vuonna lisänostetta organisaatioiden nopeamman mukautumiskyvyn vaatimuksista. Koottava liiketoiminta ja vertikaaliset pilviratkaisut ovat konkreettisia malleja, joissa ekosysteemiajattelu on sisäänleivottua: kummatkin nojaavat voimakkaasti API-first-ajattelumalliin ja olemassa olevien resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Yhteenvetona voidaan todeta vuoden 2022 olevan lähtölaukaus digitaalisen adaptoitumisen aikakaudelle. Muutkin kuin teknisesti taitavimmat voivat valjastaa digitaalisuudesta yhä tehokkaamman liiketoiminnan kehittämisen työkalun, ja edelläkävijäorganisaatioiden muutosnopeus tulee kasvamaan merkittävästi.

Kiinnostavia, mutta ”älä vielä innostu liikaa” -osaston trendejä

Käsitellään vielä pintapuolisesti muutama juuri nyt nosteessa oleva trendi. Nämä on hyvä tiedostaa, mutta niihin ei välttämättä vielä kannata investoida ellei suunnitelmissa siinnä jotakin strategisempaa ja kauaskantoisempaa motiivia.

  • Metaverse. Povataan, että siirtymä metaverseen on yhtä suuri harppaus kuin analogisesta digitaaliseen. Itse kallistun uskomaan tätä ennustetta, sillä metaversen käsite niputtaa kaikki lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden kokeilut hämärtäen todellisen ja digitaalisen maailman rajoja entisestään. Lisäksi isot pelurit juoksevat tällä hetkellä kilpaa siitä, kuka tulee omistamaan Metaversen. Esimerkiksi tuttu etätyökalu Teams tulee olemaan varsin erilainen kokemus muutaman vuoden päästä.
  • Web3. Web 3.0 on visio internetin tulevaisuudesta, jossa ihmiset toimivat hajautetuilla, lähes anonyymeillä alustoilla sen sijaan, että olisivat riippuvaisia Googlen ja Facebookin kaltaisista teknologiajäteistä. Toistaiseksi kyse on ideologiasta, johon on helppo haluta uskoa, mutta josta ei juuri ole muuta todisteena kuin lohkoketjuteknologiat ja NFT:t, joiden hyödyntäminen on mahdollista ilmankin Web3:sta.

Tulkitsen niin, että Metaverse ja Web3 ovat ikään kuin ravihevosia samassa kisassa. Molemmat lupailevat osin saman tyyppistä tulevaisuutta, mutta ensin mainittu rintama ajaa omia kaupallisia etujaan ja jälkimmäinen haluaa viedä internetiä vapaampaan suuntaan. Kumpikin tulevaisuus voi toki myös syntyä rinnan. Joka tapauksessa kyseessä on vuosien matka, joten suosittelen tarkkailemaan vielä mitä trendeile tapahtuu lähivuosina.

Vuosi 2022 tekee kunniaa myös inhimillisyydelle

Kaiken digitalisoitumisen ja tehostamisen keskellä on huojentavaa ajatella, että inhimillisyys on nousemassa uuteen arvoonsa. ”The reality is that organizations are automating soul-crushingly repetitive task, freeing humans to focus on more interesting, higher-value problems. If anything, humans are only becoming more precious to their employers”, toteaa Deloitte vuoden 2022 teknologiatrendeistä.

Me uskomme myös vahvasti, että digitaalisuuden todellinen teho saavutetaan vasta kun bitit ja tunteet lyövät kättä. Uuden normaalin valoittajat tulevat investoimaan voimakkaasti uudenlaisiin organisoitumisen malleihin ja henkisen jaksamisen varmistamiseen. Ihmisen innovatiivisuus saadaan päästettyä valloilleen uusilla teknologioilla entistä inklusiivisemmin. Liiketoiminnan digitalisoimisesta tulee organisaatioille entistä yhteisempi asia.

Kiitos vuodesta 2021 ja rauhallista joulun aikaa kaikille lukijoillemme!

Teemu Malinen

Founder & Chief Executive Officer

Teemu kirjoittaa digitaalisesta liiketoiminnasta, modernista yrityskulttuurista ja startup sijoittamisesta.

Lue lisää aiheesta