Kasvuun investoiminen

Kasvuun investoiminen – Tasapainottelu taktisten ja strategisten investointien kanssa

Investoitko mieluummin olemassa olevan ratkaisun optimointiin vai kokonaan uuden kehittämiseen? Kasvuun investoiminen on lyhyemmän että pitemmän aikavälin huomioimista samanaikaisesti. Tässä artikkelissa on kuvattu erilaisia malleja, joilla voit säätää taktista ja strategista kehittämistä yrityksesi digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi.

Kasvuun investoiminen taktisella tasolla

Taktiset toiminnot ovat jatkuvia toimia, jotka kohdistuvat myynti- tai markkinointikanavaan tavoitteena houkutella lisää asiakkaita, kasvattaa myyntiä ja vähentää asiakkaiden poistumista. Nämä aktiviteetit vaativat investointia monialaiseen tiimiin lisäämällä resursseja ja osaamisia.

Pelkkä digitaalinen myyntikanava tai markkinointisivusto ei tuota automaattisesti liidejä tai myyntiä ilman, että niiden jatkuvaan optimointiin investoidaan. Nämä toiminnot antavat tärkeää laadukasta dataa, jota tarvitaan mahdollisten strategisten investointien tekemiseen. Strategisilla hankkeilla on huomattavasti parempi mahdollisuus onnistumiseen, mikäli nämä on tehty oikein.

Varmista, että sinulla on käytössä oikeat digitaaliset työkalut ja osaava tiimi, joka maksimoi työkalujen hyödyt. Digitaaliset menetelmät ta työkalut eivät itsessään tuota hyötyä vaan se mitä niillä saadaan aikaan esim. asiakkaan löytämisen ja sitouttamisen osalta esimerkiksi inbound-markkinoinnin keinoin. Hyödynnä tarvittaessa ulkoisia osaavia partnereita, mikäli sisäisessä tiimissäsi on osaamisaukkoja .

Investoi kasvuun taktisilla toimenpiteillä

Yleisimmät strategiset kehityshankkeet, joilla haetaan kasvua tai kilpailuetua

Strategiset kehityshankkeet ovat aina aikaa ja rahaa sitovia hankkeita. Ne myös mahdollistavat kilpailuedun saamisen pahimpiin kilpailijoihin nähden sekä  liiketoiminnan kannattavuuden pitkällä aikajaksolla. Kilpailuetua voidaan tuottaa digitaalisin keinoin mm. tehokkuutta kasvattamalla, mahdollistamalla radikaali helppokäyttöisyys, uniikilla tarjoamalla, hinnoittelulla tai positiivisilla verkostovaikutuksilla.strateginen 1

Sijoitetun investoinnin tuotto (ROI) 

Investointi taktisiin toimintoihin olemassa olevan myynti- tai markkinointikanavan optimoimiseen vaikuttaa suhteellisen nopeasti liikevaihtoon ja alkaa tuottamaan tuottoa noin 2-8 kk kuluessa aloituksesta. Oikein tehtynä nämä toiminnot antavat myös ymmärrystä siitä mikä myynti- tai markkinointikanavalla toimii ja mikä ei ja miksi.  

Investointi strategisiin kilpailuetua mahdollistavaan pitkän tähtäimen kasvua tavoitteleviin hankkeisiin alkavat yleensä vaikuttamaan ja tuottamaan vasta 1-3 vuoden päästä hankkeen aloittamisesta. Ilman taktisten toimintojen tukea nämä strategiset hankkeet saattavat epäonnistua.

kasvuun investoiminen

Investointien tasapainottaminen

Suosittelemme aloittamaan kasvuun investoimisen tiimin koostamisesta, oman ymmärryksen kasvattamisesta sekä osaamisten ja nykytilanteen kartoituksesta. Investointi monialaisen tiimiin rakentamiseen on tapa kotiuttaa tuottoja sekä pitkälläetät lyhyellä aikavälillä.

Monialaiseen tiimiin saattaa kuulua yritykselle kokonaan uudenlaisia rooleja kuten palvelumuotoilija, ohjelmistokehittäjä tai käyttöliittymäsuunnittelija. Kaikkia rooleja ei  onneksi tarvitse palkata yrityksen sisälle. Esimerkiksi Sofokuksen asiakkailla tiimien muodostamista lähestytään yleensä jollain seuraavista tavoista:

  1. Erikoisosaamisalueet ulkoistettu ja hankitaan projekteina. Esimerkiksi digitaalisen liiketoimintakehityksen ammattilaisia tuodaan mukaan kehityshankkeisiin kunkin hankkeen mukaisesti.
  2. Erikoisosaajat istuvat osana asiakastiimiä. Esimerkiksi UX-suunnittelija ja koottavan liiketoiminnan arkkitehti istuvat virtuaalisesti osana asiakkaan omaa tiimiä ja kehitys on jatkuvaa.
  3. Ulkoistus kokonaan. Esimerkiksi uuden digitaalisen palvelun kehitys hankitaan palveluna kumppaneilta ja keskitytään itse ydinliiketoimintaan.       

Jokaisella edellä mainituista tavoista on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta jokaisella niistä on mahdollisuus päästä tavoiteltuun lopputulokseen hallitusti oikein sovellettuna.
investoinnit kasvuun 2 1

Yleisimpiä haasteita investointien tasapainottamisessa

Ilman selkeää näkemystä taktisten ja strategisten investointien tasapainottamiseen yritykset päätyvät ostamaan satunnaisesti palveluita ulkopuolisilta yrityksiltä ilman hyötyjä ja positiivisia vaikutuksia liikevaihtoon.

1. Kasvuun tähtäävää työtä tehdään eri siiloissa eikä yhtenä monialaisena ”kasvutiiminä”. Taktisten ja strategisten investointien päätökset tehdään eri foorumeissa.
2. Taktiset toiminnot nähdään usein pelkkinä kuluina eikä investointina kasvuun. Yritysjohtajien on joskus helpompaa investoida konkreettisiin ja strategisiin hankkeisiin.
3. Yrityskulttuuri ei tue nykyaikaisen digitaalisen liiketoiminnan vaatimaa  ”rakenna, testaa ja opi”  toimintamallia ja epäonnistuminen ei ole sallittua.
4. Osa tarvittavista taktisista kompetensseista on varsin nuoria, eikä niitä löydy monien yritysten sisältä.  Yrityksillä on haastavaa löytää oikeita palveluntarjoajia,  jotka osaavat tarjota palveluita heidän tarpeisiin. 

Lue lisää aiheesta