Ketterä ohjelmistokehitys

Ketterä ohjelmistokehitys – 4 vaihtoehtoa ostajalle

Ketterä ohjelmistokehitys on digitalisoitumisen myötä muuttunut arkipäiväiseksi kaikenlaisille organisaatioille. Yrityksessä saattaa olla jopa töissä keskikoisen ICT-yrityksen verran väkeä erilaisissa digitaalisissa asiantuntijatehtävissä. Pohditaanpa hetki, millä tavoin yritys voi tänä päivänä hankkia ketterää kehitysosaamista tarpeisiinsa.

Vaihtoehto 1: rekrytoi ketterää osaamista

Perinteinen patenttiratkaisu digitaalisen liiketoiminnan ketterään kehittämiseen on ollut rekrytointi. Toimiala toisensa jälkeen on kuitenkin modernisoitunut, ja tämä on nostanut kysyntää digitaaliselle kehitysosaamiselle. Tänään moni organisaatio painii saman ongelman kanssa: senioriosaajia on hankala löytää. Tuoreemmat kyvyt taas saattavat vaatia useita kymmeniä samanhenkisiä ympärilleen kehittyäkseen. Lupaavan nuoren valmentaminen osaajaksi edellyttää aikaa, tahtoa ja kypsää organisaatiota.

Myös ajat, jossa yksinäinen ”sankarikoodaaja” suunnittelee, toteuttaa, ylläpitää ja jatkokehittää yksinään monimutkaista ydinliiketoimintajärjestelmää, ovat ohi. Moderni digitaalinen liiketoiminta vaatii useaa eri osaamisaluetta, ja parhaatkin yksittäiset sankarit muodostavat turhan suuren liiketoiminnallisen riskin. Osaajien rekrytointi muuttuu pitkällä aikavälillä katsottuna paljon kestävämmäksi vaihtoehdoksi, kun oman organisaation sisälle on ensin kasvatettu useamman kymmenen samanhenkisen osaajan yhteisö.

Vaihtoehto 2: hanki ketterä ohjelmistokehitys projektina

Kannattaako liiketoimintakriittisen järjestelmän kehitystä ostaa projektina? Aiheesta on paljon erilaisia näkökulmia, ja synkimmät maalaavat ostajan asemaan, jossa kriittisen järjestelmän avaimet ovat IT-toimittajan toisessa taskussa taskussa ja lupa tulostaa rahaa ostajan piikkiin on toisessa. Tosiasiallisesti järkevästi hankittu, tasapainoisella sopimuksella sovittu, modernisti tehty ja hyvin valvottu projektitoteutus ostopalveluna saattaa olla erinomainen vaihtoehto useassa eri tilanteessa.

Ensinnäkin toimittaja on yleensä vienyt menestyksekkäästi läpi enemmän vastaavia digitalisaatiohankkeita kuin muun toimialan yritykset. Toiseksi toimittajilla on usein hyvin pitkälle viedyt projektinhallinnan, laadunvalvonnan, dokumentoinnin ja muiden vastaavien toimenpiteiden käytännöt, jotka on hiottu satojen tai tuhansien projektien kautta palvelemaan vaativimpiakin asiakkaita. Myös toteutustiimin henkilöt tuntevat usein toisensa hyvin ja ovat oppineet työskentelemään samoilla malleilla ja standardeilla.

Vaihtoehto 3: vahvista tiimiäsi ja vuokraa ohjelmisto-osaaja

Mikäli kyseessä on organisaatio, joka on vuosikausien ajan rutiiniomaisesti kehittänyt kompleksisia digitaalisen liiketoiminnan kehityshankkeita, voi sisäinen tiimi ohjata sujuvasti kehittämistä. Tässä tapauksessa tiimi oletettavasti ymmärtää sekä yrityksen liiketoiminnalliset tarpeet että niihin sopivat teknologiset ratkaisut. Ajoittain saattaa kuitenkin ilmetä tarpeita, joissa tiimiä pitäisi vahvistaa. Tarve voi tulla vastaan osaamisalueelta, jota ei vielä löydy yrityksen sisältä, tai sitten kehitysnopeutta pitää pystyä nostamaan liiketoiminnallisten syiden vuoksi.

Oli syy mikä tahansa, tänä päivänä on vakiintunut käytäntö vuokrata osaajia osaksi asiakkaan tiimiä. Etätyökalujen ja -kulttuurin kehittyminen on myös mahdollistanut sen, että tiimin jäsenet voivat useimmiten fyysisesti istua missä päin maailmaa tahansa. Tosin käytännön sanelemisista syistä sama tai lähellä oleva aikavyöhyke on monen kehityksestä vastaavan toivelistalla.

Vaihtoehto 4: vuokraa kokonainen kehitystiimi

Vaihtoehdon kaksi rinnalle on noussut myös uudenlainen kehityssuunta: kokonaisen tiimin vuokraus. Tämä on nähdäksemme seurausta erityisesti siitä, että nykyisin digitaaliset hankkeet vaativat laaja-alaisempaa osaamista kuin ennen. Liiketoiminta- ja palvelumuotoilu, ohjelmistoarkkitehtuurit, data- ja analytiikka, fronted- ja backend-kehitys sekä devops ovat esimerkkejä osaamisalueista, joita yksittäinen kehityshanke saattaa vaatia.

Kokonaisen tiimin vuokraamisen arvolupaus on saada usean yhteisen projektin aikana hyvin yhteen hitsautunut porukka auttamaan ratkomaan yrityksesi asettamia haasteita, mutta kuitenkin selvästi yrityksen itsensä johtamana. Suurin ero 2. vaihtoehdon projektitoimitukseen onkin, että asiakas vastaa tiimin ohjauksesta ja projektin läpimenosta. Näin ollen tämä vaihtoehto on suositeltava vain, mikäli yrityksestä löytyy rutinoitunutta osaamista kokonaisen tiimin ohjaamiseen ja lopputuloksen varmistamiseen.

Muut vaihtoehdot

Edellä kuvailin neljä erilaista päälähestymistapaa ketterään ohjelmistokehitykseen. Näitä kaikkia voi yhdistellä, ja esimerkiksi alkuvaiheen startupille saattaa sopia malli, jossa perustajaporukasta löytyy yksi tai kaksi hyvin sitoutunutta ohjelmistokehittäjää, ja tiimiä tuetaan joko osaajavuokrauksella tai hankkimalla projektina palasia kokonaisjärjestelmästä.

Yleisvinkkinä voi sanoa, että yrityksen omaa digitaalisen kehittämisen kompetenssia kannattaa kehittää ja vahvistaa. Kokeile rohkeasti vaikkapa hankkimalla teknologista arkkitehtuurisparrausta tai UX-designer seuraavaan kehitysvaiheeseen. Ketterä ohjelmistokehityskumppani mukautuu tarpeeseesi, eli markkinasta on mahdollista apua muutenkin kuin mammuttiprojekteina tai useiden vuosien vuokraussitoumuksilla.

251018 sofokus printti 228

Kaipaatko kehitysprojektiisi lisää käsipareja? 

Teemme mielellämme yhteistyötä toisten digiliiketoiminnan kehittämisen palveluntarjoajien kanssa tai hyppäämme osaksi omaa tiimiäsi. Voit saada meiltä käyttöösi esimerkiksi backend- ja frontend-kehittäjiä, arkkitehteja, designereita ja konsultteja.

Otto Sunnari

Head of Ecosystems & Partner

Lue lisää aiheesta