digitaalisen liiketoiminnan trendit 2024

Digitaalisen liiketoiminnan trendit 2024

Vaihtuneen vuoden kunniaksi kurkistamme tuttuun tapaan kristallipalloon ja tutkimme, miltä digitaalisen liiketoiminnan trendit 2024 näyttävät.

Vuosi 2023 pähkinänkuoressa

Vuoden 2023 ennustusta väritti markkinoiden yleinen alavireys. Korkojen kasvu ja inflaatio laukkasivat, mikä hillitsi liiketoiminnan kehittämishaluja mm. rahoituksen kautta. Digitalisaatiopaine ei kadonnut minnekään, mutta budjetit ja suunnitelmat viriteltiin useassa paikassa uudelleen vastaamaan muuttunutta markkinaa. Digitaalisen kehittämisen osalta muutama nosto viime vuodesta:

  • Generatiivinen AI. Vuoden puhutuin ja näkyvin digitalisaatioaihe oli generatiivinen tekoäly. Melkeinpä riippumatta organisaatiotyypistä tai tarpeista kaikki halusivat kuulla, miten tekoäly tulee vaikuttamaan toimintaan lähitulevaisuudessa. Keskustelut jakaantuivat karkeasti ottaen kahteen leiriin: ensin mainittu oli opportunistinen ja halusi kuulla esimerkiksi mahdollisuuksista viedä automatisointia pidemmälle. Toinen leiri taas tuntui olevan huolestunut siitä, katoaako koko liiketoiminnalta pohja, mikäli vaikkapa kilpailijat ottavat teknologian haltuunsa nopeammin. Kuten uusien teknologioiden kanssa yleisestikin, uhkakuvat harvoin toteutuvat sellaisenaan. Toisaalta teknologioiden syvä hyödyntäminen vaatii enemmän aikaa kuin media-hypepiikin aikaansaaminen. Pitemmällä aikavälillä tekoälyn vaikutus liiketoimintaan tullee kuitenkin olemaan suurempi kuin mitä useimmat osaavat tänään hahmottaa. Näin käy usein megatrenditason muutoksille – ajatellaan esimerkkeinä vaikkapa internetiä yleisesti, mobiili-internetiä, pilvipalveluita tai verkkokauppaa. Edellä mainitut ovat nykyisin kaikki liiketoiminnan kehittämismielessä itsestäänselvyyksiä, mutta esimerkiksi verkko-ostamisen yleistymistä kyseenalaistettiin laajasti vielä 10–15 vuotta sitten.
  • Ohjelmistokehityksen tulevaisuus. Toinen kuuma puheenaihe AI-hypen tiimoilta oli ohjelmistokehityksen tulevaisuus: tullaanko ohjelmistokehittämisen ammattilaisia enää tarvitsemaan, vai generoiko kone ohjelmistot puhtaasti tekoälyllä? Oma arveluni on sama kuin viimeiset 20 vuotta: moderneja työkaluja tehokkaasti hyödyntävä ammattilainen voittaa aina vastaavan, vain vanhaan tukeutuvan asiantuntijan. Täydellisesti itse itseään ohjelmoiva AI on (ainakin vielä) vahvasti unelmien pelikentällä, mutta älykkäiden työkalujen apu jo arkipäivää. Meillä Sofokuksellakin on valjastettu käyttöön erilaisia arjen vauhdittajia, kuten GitHubin Co-pilot, joka mainostaa olevansa maailman laajimmin käytetty ohjelmistokehitystyökalu. Digitalisaatiopalveluita ostavan organisaation näkökulmasta aihe on kiinnostava, koska se pakottaa toimittajat tuoreuttamaan osaamis- ja työkaluvalikoimaansa pysyäkseen kilpailukykyisenä ja luodakseen nopeammin arvoa.
Tekoälyn näkemys vuoden 2024 trendeistä
Tekoälyn näkemys vuoden 2024 trendeistä digitaalisesta liiketoiminnassa

Digitaalisen liiketoiminnan trendit 2024 näyttävät optimistisemmilta

Jos viime vuonna epävarmuus leimasi kehittämistä ja investointeja, vuonna 2024 fokus siirtyy varovaiseen toiveikkuuteen. Jo nyt puhutaan korkotasojen alenemisesta ja inflaation rauhoittumisesta, mikä kasvattaa yritysten varovaista intoa kiihdyttää kehittämis- ja investointitahtia. Toisaalta tilanne on edelleen herkkä ja viime vuosien myllerrykset ovat vielä niin hyvin muistissa, että kovin dramaattisia uutisia kehitysinto ei välttämättä kestä.

Pitkittynyt nollakorkokausi on ohi, ja yritysten fokus on jo siirtynyt (tai on siirtymässä) kannattavuuteen. Tämä näkyy esimerkiksi startup-rahoituksessa, joka oli globaalisti 2023 matalimmalla tasolla 5 vuoteen. Rahoittajat kannustavat nyt maltilliseen ja (mielellään) kannattavaan kasvuun, mikä onkin tervetullutta yksisarvistelujen tilalle. Digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen erikoistuneet toimittajat joutuvat perustelemaan entistä paremmin tuottamansa arvon asiakkailleen, ja organisaatiot tulevat myös entistä tarkemmin auditoimaan jo tehdyt investointinsa.

Tänä vuonna tullaan keskustelemaan mm. seuraavista aiheista:

  • Digitaalisen ohjelmistopohjan uudistaminen. Useimmissa organisaatioissa digitaalisuuteen on investoitu jo 5–10 vuotta, joissakin vieläkin kauemmin. Kun kehittämisbudjetit ovat tiukemmassa, jo tehtyjä investointeja aletaan tarkastelemaan tarkemmin. Lisäksi pohditaan, millä tavalla ja missä vaiheessa vanhoja digitaalisuuden kerrostumia voi uusia tehokkaasti. Forresterin tuoreen ennusteen mukaan olemassa olevien sovellusten ylläpitobudjeteista 25% ohjataan uuteen, koska vanha ”legacy-teknologia” ei enää vastaa liiketoimintatarpeeseensa. Forresterin mukaan yritykset etsivät myös kevyempiä ratkaisuja, joilla siirtyä massiivisista alustahankkeista kevyempiin alikomponenttien uusimiseen.
  • Valkokaulus-AI. Miltä kuulostaisi, jos laittaisit tekoälyn osallistumaan puolestasi palaveriin, ja se tekisi samalla vauhdilla sinulle automaattisesti muistion tärkeimmistä käsitellyistä asioista? (ks. esim. Wudpecker.io). Vaikka jo viime vuonna tietoisuus generatiivisesta tekoälystä räjähti, sen hyödyntäminen on edelleen varsin rajoittunutta (pl. tietyt erikoisalueet kuten ohjelmistokehitys). Jotta käytöstä tulisi arkipäivää, työkalut pitää saada osaksi kaikkien asiantuntijoiden arkea. Tästä esimerkkinä on Microsoft 365 Copilot, joka tuo tekoälyn osaksi tuttua toimisto-ohjelmistopakettia. Tätä kirjoitettaessa tuote on saatavilla vasta minimissään 300 lisenssin paketeissa, tullee tarjolle pienemmillekin organisaatioille vuoden 2024 kuluessa. Kun voit kysyä sähköpostiltasi vastauksia kuin kollegalta konsanaan tai laittaa tekoälyn valmistautumaan puolestasi palaveriin, aletaan puhua tietotyön tehokkuusloikasta.
  • X with AI. Digitaalisten palveluiden älykkyys on kasvanut vuosien varrella pikkuhiljaa, mutta suhteellisen pitkään saatavilla olleisiin mahdollisuuksiin nähden lopulta jopa yllättävän hitaasti. AI on kuitenkin tulossa jokapäiväisiin käyttöympäristöihimme niin kovalla vauhdilla, että odotettavissa on sen liittämisen kokeilua kaikkeen mahdolliseen. Esimerkiksi Gartnerin mukaan vuoteen 2026 mennessä generatiivinen AI tulee muuttamaan merkittävästi mobiili- ja verkkosovellusten suunnittelu- ja toteutuskäytäntöjä 70% tapauksista. Forresterin mukaan jopa 50% Euroopan isoista yrityksistä tulee investoimaan AI:n hyödyntämiseen vuonna 2024.
  • Käytettävyysloikka. Generatiivista AI:ta voisi luonnehtia digitaalisten palveluiden käytettävyyden seuraavaksi askeleeksi. Esimerkiksi nykyisistä chatboteista saadaan AI:n avulla inhimillisemmän tuntuisia, mikä tekee kaikenlaisesta verkkoasioinnista luontevampaa. Kukaties vihdoin tänä vuonna kone tekisi käyttäjän puolesta aikataulutetun ja reittioptimoidun ajolistan näytöille asuntohakuportaaleissa?
  • Kestävä teknologia. Yhä enenevissä määrin aletaan puhua teknologian elinkaaresta, kestävyydestä ja ympäristön säästämisestä. Erityisesti suuremmilla yrityksillä, joilla ESG-säännökset ja tavoitteet ohjaavat toimintaa joka tasoilla kohti kestävämpää kulutusta ja kehittämistä, digitaalisuus on yksi monista huomioitavista osa-alueista. Tämä trendi ottanee paremmin tuulta allensa vasta 2024 jälkeen, mutta keskustelu ja vaihtoehtojen kartoitus aiheen ympäriltä alkavat nostamaan päätään tänä vuonna.
  • Digitaalinen tasa-arvoistuminen. Tästä kirjoitin jo viime vuonna, mutta kehitys aiheen ympärillä on ollut hidasta. LCNC ja muut modernit teknologiat mahdollistavat kehittämisen tuomisen organisaatioissa yhä laajemmalle joukolle asiantuntijoita.

Tiivistäen vuonna 2024 yritykset tulevat tarkastelemaan keinoja maksimoida jo tehdyt investoinnit sekä tutkimaan älyn ja integraatiotason lisäämistä palveluissa, jotka luovat arvoa liiketoimintaan.

Mitä emme tule näkemään vielä 2024 aikana?

Trendit, jotka tulevat laajasti puhuttamaan, mutta joita emme vielä tänäkään vuonna pääse mainittavasti hyödyntämään:

  • AGI. Mikäli olet alasi asiantuntija ja haluat luoda vaikkapa yrityksellesi uudenlaisen voittavan strategian, ChatGPT:llä on sinulle hyvin vähän annettavaa. Generatiivisella AI:lla on hyvä muisti ja kyky kopioida muistissaan olevista asioista, mutta ihmiseen verrattuna se ei ole vielä kovinkaan älykäs asioissa, joissa luodaan epävarmoissa tilanteissa jotain kokonaan uutta. AGI eli Artificial General Intelligence on sen sijaan Terminator-elokuvista tuttu vallalle päässyt tekoälykäs versio, jolla on hypoteettisesti älliä ratkaista mikä tahansa ongelma. Huhuja AGI:n tulosta liikkuu, mutta vielä ei tiedetä luotettavasti milloin (jos koskaan) keinoälystä tulee oikea äly.
  • Metaverse. Metaversumi tulee pysymään otsikoissa ja joitain kokeiluja tullaan edelleen näkemään, vaikka suurin mediakiinnostus on hieman hiipumassa. Katso esim. VRRoom, joka lupaa tarjota uudenlaisen tapahtumakokemuksen. Oma veikkaukseni on, että saamme odotella Metaversen läpilyöntiä niin kauan, että teknologia saadaan integroitua esimerkiksi normaaleihin silmälaseihin hankalien erillislasien sijasta.

Hyvää uutta vuotta 2024!

Teemu Malinen

Founder & Chief Executive Officer

Teemu kirjoittaa digitaalisesta liiketoiminnasta, modernista yrityskulttuurista ja startup sijoittamisesta.

Lue lisää aiheesta