Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Onko päivittäistavarakauppa tarpeeksi digitaalisesti kypsää?

Digitaalisuus on viime aikoina nostanut reippaasti päätään ja auttanut lukuisia toimialoja kehittymään omalla markkinasegmentillään. Katse on kohdistunut myös pitkään perinteisen samanlaisena pysyneeseen päivittäistavarakauppatoimintaan, mikä rohkeasti ottaa pieniä askeleita kohti digitaalista kehitystä. Kivijalkaliikkeessä asioinnin rinnalle on tullut mahdollisuus tehdä ruokaostokset kotoa käsin tietokoneella tai mobiililaitteella. Tällainen digiloikka nostattaa edellä mainitun palvelun tarjoavan yrityksen digitaalista kypsyyttä, ja tässä maailmantilassa se tulee totisesti tarpeen.

Menestyvä suuri toimija voi kokea digitaalisten toimenpiteiden kehittämisen vaikeana. Ajatuksista tekoihin siirtyminen koetaan haastavaksi. Toisaalta saatetaan myös elää illuusiossa, että kaikki on hyvin vaikkakin todellisuudessa ollaan ajauduttu täysin hintakilpailuun. Tällainen yritys voi olla toiminnallisesti kypsä, mutta digitaalinen kypsyys saattaa silti olla vielä ensimmäisillä tasoilla. Toiminnallinen kypsyys on erinomainen valtti yritykselle, mutta pitkällä tähtäimellä se ei tule riittämään. Järkevä tapa kehittää liiketoimintaa saattaisikin seuraavaksi olla kehittyminen digitaalisesti.

Valveutunutta liiketoimintaa

Digitaalinen kypsyys auttaa nostamaan yrityksen tietoisuutta ympärillä tapahtuvista asioista. Yritys pysyy valveutuneena markkinastaan, kilpailijoistaan ja asiakkaistaan, mikä mahdollistaa päätöksenteon tehostaa toimintatapoja vastaamaan kysyntää. Hyvä tietoisuuden taso on avain yrityksen kasvuun ja kehitykseen. Päivittäistavarakaupan kilpailuetuna tulee olemaan erinomainen tietoisuus asiakkaan kulutustottumuksista ja mahdollisuudesta kyetä tarjoamaan personoituja vaihtoehtoja, ja kilpailuetu saavutetaan nimenomaan digitaalisen kasvun myötä.

Hyvä tietoisuuden taso on avain yrityksen kasvuun ja kehitykseen

Digitaalisesti kypsä yritys on erinomaisessa asemassa mitä tulee personoitujen kulutustottumusten tarjoamiseen. Kehittyneet ja sujuvat digitaaliset toiminnot tehostavat tiedon keräämistä ja datan analysointia, jolloin toiminta voidaan optimoida tehokkaaksi. Kuluttajalle voidaan tarjota juuri hänen haluamiaan tuotteita ja palveluita juuri silloin kun se sopii. Tällainen kuluttajatottumuksen muutos tulee tulevaisuudessa väistämättä näkymään päivittäistavarakaupassa yhä suuremmin.

Auttaa odottamattomissa muutoksissa

Tietoisuuden lisääntymisen myötä yritys kykenee reagoimaan ympäröiviin odottamattomiin muutoksiin tehokkaammin. Suuret muutokset voivat ajaa toimivankin liiketoiminnan ahdinkoon, mikä osoittaa sen, että liiketoiminnallinen kypsyys ei yksinään riitä. Liiketoiminnallisesti menestyvillä yrityksillä on suurempi kynnys siirtyä mukavuusalueensa ulkopuolelle. Vasta kun jotain suurta ja yllättävää tapahtuu, aletaan toteuttamaan uusia toimenpiteitä ja vastaamaan markkinoiden kysyntään. Reagointi markkinoiden tilanteisiin olisi hyvä kuitenkin olla jatkuvasti läsnä liiketoiminnan rinnalla.

Pitkäaikainen toimintatapojen kohentaminen

Kun yritys on digitaalisuutensa puolesta kypsä, se kykenee vahvistamaan liiketoimintaansa markkinoiden muutosten myötä. Kyky valppauteen ja muutoksiin auttaa yritystä pysymään kilpailussa mukana, sekä muokkaamaan toimintaansa tulevaisuutta kestäväksi. Uskallus ja kyky ottaa riskejä erottaa yrityksen muista. Tästä hyvänä esimerkkinä ovatkin erilaiset päivittäistavarakaupan yritykset, jotka ovat lähteneet muuttamaan kuluttajien käsitystä päivittäisten tarpeiden hankinnasta.

Kyky valppauteen ja muutoksiin auttaa yritystä pysymään kilpailussa mukana

Arvon tuoton tunnistaminen onkin avainasemassa mietittäessä päivittäistavarakaupan tulevaisuutta. Pelkkä tarjonta netissä, kätevä tapa maksaa ostokset sekä toimituksesta sopiminen eivät yksinään enää riitä. Miten esimerkiksi toteutetaan kuluttajalle palvelu, jossa hän voi helposti tilata koko perheelle kustomoidun ruokavalion, mikä ottaisi huomioon kaikki yksityiskohdat allergioista mieltymyksiin? Kuinka tällainen palvelu skaalataan kannattavaksi sekä palvelun tarjoajalle, että asiakkaalle? Voisiko digitaalinen kypsyys olla avain näihin kysymyksiin?

Epäreilu kilpailuetu

Digitaalisen kypsyyden avulla yritys voi saavuttaa epäreilua kilpailuetua. Yrityksen valmiustila muutoksiin tehostuu ja liiketoiminnallinen kehitys on jatkuvaa. Hyvä (tai huono) uutinen on se, ettei digitaalista kypsyyttä pysty ostamaan, vaan jokainen yritys voi omilla toiminnoillaan saavuttaa sen.

Verrattuna lähes mihin tahansa muuhun kulutusluokkaan, ruokaan kulutetaan ylivoimaisesti useimmin sekä rahaa, että aikaa. Päivittäin ruoan hankkimiseen ja kuluttamiseen käytetään resursseja, eli on sanomattakin selvää päivittäistavarakaupan olevan äärimmäisen merkityksellinen kuluttajille. Päivittäistavarakaupan digitaalisen kypsyyden potentiaali voi siis olla lähes rajaton. Esimerkiksi ruokaostosten tekeminen netissä voi vaihtua kuukausittaiseen tilaukseen, joka räätälöidään kuluttajalle sopivaksi ja toimitetaan tämän kotiin asti. Päivittäistavarakaupan yrityksillä voisi näin ollen olla valtava merkitys siihen, mitä ja miten kuluttaja tulevaisuudessa syö. Kysymys onkin, kuka ehtii ensin?

Muunna toimintasi digitaaliseksi

Muunna toimintasi digitaaliseksi -opas sekä Liiketoiminnan digitaalinen kypsyysmalli tarjoavat konkreettisen ajatuskehyksen, jolla tunnistaa, millä tasolla yrityksesi digitaalinen kypsyys on ja mitä sen kehittäminen edellyttää. Lataa opas täältä.

Muunna toimintasi digitaaliseksi – Sofokus

Lue lisää aiheesta