digitaalisen liiketoiminnan sanasto hero

Infograafi | Liiketoiminnan digitaalinen kypsyysmalli

Nosta yrityksesi digimaturiteetti seuraavalle tasolle

Liiketoiminnan digitaalinen kypsyysmalli

Mikä liiketoiminnan digitaalinen kypsyysmalli?

  • Yrityksen liiketoiminnan digitaalinen kypsyysmalli kuvaa kuinka kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti organisaatio hyödyntää sähköisiä keinoja ydintoiminnassaan. 
  • Malli auttaa hahmottamaan oman lähtötilanteen ja maalaamaan tavoitetilanteen. Lisäksi liiketoiminnan digitaalinen kypsyysmalli auttaa erottamaan nopeasti käyttöönotettavat keinot perinpohjaista muutosta vaativista. 
  • Kypsyyden kehittäminen lisää yrityksen kilpailuetua markkinallaan. Pienetkin teot voivat nostaa digitaalisen kypsyyden tasoa huomattavasti.
  • Kaikki lähtee liikkeelle yrityksen digitaalisuuden asteen tarpeen tunnistamisesta. Kaikkien ei tarvitse olla oman alansa Woltteja tai Ubereita. Korkean digitaalisuuden asteen tavoitteleminen pelkästään sen tavoittelemisen ilosta ei hyödytä yritystä, ellei tavoiteltu digitaalisuuden aste ole linjassa yrityksen strategian kanssa. Yritys voi toimia varsin sujuvasti alemmillakin digitaalisen maturiteetin asteilla, kunhan tarve ja digitaalisuuden taso on tunnistettu.
  • Me Sofokuksella jaottelemme yritykset karkeasti neljään digimaturiteetin ryhmään: aloittelijoihin, hyödyntäjiin, muuntautujiin ja suunnannäyttäjiin.
  • Liiketoiminnan digimaturiteettia voi nostaa muun muassa päivittämällä työkaluja, kerryttämällä digitaalisia tietotaitoja, parantamalla digitaalista näkyvyyttä, kehittämällä omaa digitaalista sydäntä sekä vahvistamalla organisaation digitaalista kulttuuria.