work-life balance

Work-life balance 365 päivää vuodessa

Work-life balance on vaarassa. Työtahdin kiihtyessä ja työn vaatimusten kasvaessa työasiat valuvat helposti vapaa-ajalle. Aivot eivät yksinkertaisesti suostu irtautumaan työtehtävistä, vaikka kellokortti kilahtaa ja ilmoittaa virallisen työpäivän päättyneen. Kotimatkalla selataan Instagramia ja viestitellään vielä kollegoille huomisen agendasta samalla, kun yritetään jäsennellä viikon kauppalistaa ja muistaa hakea lapset päiväkodista.

Tämä on nykyaikaa. Jatkuvasta saavutettavuuden tilasta on tullut meille uusi normi. Pyrimme entistä tehokkaampaan työskentelyyn ja suoritukseen, ja samalla unohdamme helposti levon merkityksen. Olemme niin sanotusti ”always ’on’ ”, kuten James Hewitt hienosti kiteytti Nordic Business Forumin viime vuotisessa puheenvuorossaan.

Erityisesti tietotyössä tämä ”always ’on’ ” -syndrooma näkyy selvästi. Sähköpostia ja työpaikan pikaviestejä voi hyvin lukea puhelimen näytöltä vielä iltamyöhään ja mikä olisikaan parempi aika jäsennellä seuraavan päivän asiakastapaamisen agendaa, kuin puoli yhden aikaan aamuyöstä! Eihän kukaan (ainakaan toivottavasti) valvo öitään valmistellakseen palaveriaineistoja, mutta valitettavasti stressi saa meidät joskus työskentelemään eriskummallisiin aikoihin ja tekemään eriskummallisia asioita.

Toisinaan myös kotiasiat saattavat pitää meitä valveilla ja nostaa stressikertoimia. Milloin lapselle tulee hampaita, koiralla on vatsa kuralla tai isoäidin vointi ehtoopuolella. Tämä on kaikki elämää ja on täysin normaalia, että kodin murheet kulkeutuvat joskus työpaikalle ja toisinpäin. Raja työn ja vapaa-ajan välillä onkin hämärtynyt lähes olemattomiin ja siksi työnantajien on keksittävä uusia keinoja tukea työntekijöidensä hyvinvointia.

Sofokus Life on työkalu hyvinvoinnin johtamiseen

Aika tarkalleen ottaen vuosi sitten Sofokuksella lanseerattiin uusi hyvinvoinnin konsepti: Sofokus Life. Silloin ajatus lähti liikkeelle tavoitteesta tukea henkilöstömme hyvinvointia mahdollisimman kokonaisvaltaisella tavalla ja aika nopeasti konsepti laajenikin käsittämään koko Sofokuksen tapaa johtaa yrityksen (työ)hyvinvointia.

Menneen vuoden aikana olemme mm. kisanneet siitä, kuka ottaa kuukauden aikana eniten askeleita tai kuka parantaa unitottumuksiaan eniten. Olemme harjoitelleet terveellisten välipalojen tekoa, kuunnelleet luentoa itsensä johtamisesta ja stressistä, sekä tulkinneet kehonkoostumustamme ammattilaisen avulla. Sofokus Life on kuitenkin paljon muutakin, kuin vain kuukausittain vaihtuvat hyvinvointiteemat.

Kaiken perustana on huolehtiva työyhteisö

Sofokuksella ihminen nähdään kokonaisuutena ja tätä kokonaisuutta pyrimme tukemaan mahdollisimman kattavasti erilaisin toimin ja aktiviteetein. Kaiken perustana on huolehtiva työyhteisö, joka tukee, kannustaa, antaa palautetta ja auttaa ratkaisemaan ne joskus vaikealtakin tuntuvat haasteet. Hyvä työyhteisö luo pohjan onnistumisille ja sitä kautta myös hyvinvoinnille ja work-life balancelle.

Läpinäkyvyys läpi organisaation

Jotta henkilöstö voisi hyvin, tulee sen myös olla tietoinen siitä, miten yrityksellä menee ja mitä siellä tapahtuu. Tämän vuoksi jokaisella sofokuslaisella on pääsy yrityksen ”johtoryhmään” niin halutessaan ja tämän vuoksi jokaisen maanantai alkaa Better Monday Newsletterillä, johon on koottu menneen viikon fiilikset sekä kaikki akuutit, koko henkilöstöä koskettavat asiat. Läpinäkyvyydellä saadaan lisättyä psykologisen turvallisuuden tunnetta, kun jokainen yrityksessä tietää miksi mitäkin päätöksiä tehdään, ja miten päätösten tekemiseen voi vaikuttaa.

Work-Life balance 365

Joustavat työajat ja etätyömahdollisuus edesauttavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Aamuihminen saa tulla töihin kukonlaulun aikaan niin halutessaan ja iltavirkku voi vastaavasti antaa oman työpanoksensa myöhemmin, ja siinä välissä hakea vaikkapa lapset koulusta kotiin. Kaikki on sovittavissa ja joustoa löytyy puolin ja toisin.

”A family that plays together, stays together”

Yhteiset baarikierrokset eivät missään nimessä ole ainoa tapa viettää aikaa ja tutustua työkavereihin. Toki huurteinen lager maistuu varmasti monelle näin lämpimänä kevätpäivänä, mutta Sofokuksella tehdään yhdessä paljon muutakin, kuin vain maistellaan oluita (oluen maistelua yhtään väheksymättä). Kuukausittainen aamupala sekä vaihtuva yhteisaktiviteetti tuovat henkilöstön yhteen ja tällä porukalla on käyty muun muassa pienellä eräretkellä, hyppimässä trampoliinipuistossa sekä ampumassa värikuulilla. Erilaiset yhteisaktiviteetit nähdään Sofokuksella tärkeänä ihmisiä yhdistävänä tekijänä, eikä niistä luovuta vain tulostavoitteiden takia.

Merkityksellinen työ ja sen johtaminen

Jos huolehtiva työyhteisö on kaiken hyvinvoinnin perusta, niin merkityksellinen työ ja sen johtaminen ovat vähintäänkin hyvinvoinnin tukipilarit. Ihmisellä on luontainen tarve löytää tekemiselleen jokin merkitys ja merkityksellisyyttä syntyy yleensä silloin, kun henkilö saa ottaa vastuuta omasta työstään, kasvaa ja kehittyä ammattilaisena sekä tuntea tekevänsä jotain muidenkin kuin vain itsensä hyväksi. Tätä merkityksellisyyttä Sofokuksella johdetaan henkilökohtaisten missioiden, tiimin omien tavoitteiden sekä yrityksen arvojen kautta. Kun ihminen tuntee olevansa muutakin, kuin ”vain töissä täällä”, niin silloin hän myös yleensä voi paremmin.

Work-life balance on asia, johon Sofokuksella halutaan kiinnittää huomiota myös tulevaisuudessa. Uskomme, että uudenlainen lähestymistapa työhyvinvointiin on ratkaisevassa asemassa työntekijöiden viihtyvyyteen ja onnellisuuteen, ja haluamme jatkossakin tarjota henkilöstöllemme niitä ”parempia maanantaita”. Sofokus Life -konseptilla on vielä paljon annettavaa ja tärkeä rooli osana yrityksen strategiaa.

Milla Kallio

Chief Happiness Officer & Partner

Lue lisää aiheesta