Data-analytiikka

Data-analytiikka tarjoaa liiketoiminnan kehityksen edellyttämät faktat päätöksenteon tueksi.
data-analytiikka - Sofokus

Data-analytiikka tulisi olla mukana palvelun ideoinnista aina jatkuvaan kehitykseen saakka. Palveluiden kehittäminen ei ole uskon asia, vaan palveluiden kehittäminen tulisi tehdä faktojen pohjalta. Yritykset, jotka hyödyntävät data-analytiikkaa ja käyttävät dataa ja informaatiota tehokkaasti, ovat aina muutaman askeleen edellä kilpailussa. Data-analytiika on investointi yrityksen tietojohtamiseen, jota voidaan mitata ja laskea sen vaikutus tuottoon.

Data-analytiikalla mahdollistaa:

 • Tehokkaammat markkinointitoimenpiteet
 • Inbound-liidien ja myynnin kasvun
 • Paremman asiakaskokemuksen
 • Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Sofokuksella keskitymme datapohjaisiin auditointeihin ja analyyseihin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tavoitteemme on tunnistaa sopivia avainsanoja, etsiä alan benchmarkit ja asettaa palveluille suorituskykymittarit.

Sovitut mittauspisteet ja tavoitteet määritellään ainan ennen uusien  palveluiden käyttöönottoa. Raportit ja optimoinnin lisäksi dataa hyödynnetään mm. hakukonelöydettävyyden ja digitaalisen markkinoinnin toteutuksessa ja optimoinnissa. Mittareiden asettaminen ja datan keräys on helppoa, mutta datan tulkinta vaatii kokemusta. Hyvin toteutettuna analytiikasta tulee välttämätön osa liiketoimintalähtöistä kehitystä.

Datan hyödyntäminen

Keräämme, analysoimme ja rikastamme tarvittavan datan jonka avulla palveluiden kehittäminen, päätöksenteko ja verkkopalveluiden löydettävyys saadaan seuraavalle tasolle.
Yleisimpiä vaiheita ovat:

 • auditoinnit ja analyysit
 • käyttöönotto
 • optimointi

Auditointi- ja analyysipalvelut

 • Suorituskykymittari-workshopit
 • Analytiikka ja hakukoneoptimointi
 • Kilpailija- ja toimiala-analyysi
 • Adwords-analyysi
 • Avainsanatutkimus