Verkkokauppakehitys

Tarjoamme tavoitteisiisi, tarpeisiisi ja budjettiisi räätälöidyt ratkaisut koko verkkokauppasi elinkaaren ajan aina suunnittelusta ja kehittämisestä lisäosien integrointiin, analytiikan seurantaan ja jatkuvaan optimointiin.

Nykytilan määrittely on osa konsultointiprosessejamme.

3 tärkeää kysymystä ennen verkkokauppahankkeen käynnistämistä

1. Onko verkkokauppa liiketoimintasi ydin vai yksi myyntikanava muiden joukossa?

Jos kyseessä on ensin mainittu, ratkaisu on toimintasi ytimessä sykkivä digitaalinen sydän. Se tarkoittaa, että järjestelmän on toimittava kaikissa tilanteissa tai toimintasi pysähtyy. Verkkokauppa ensisijaisena myyntikanavana tarkoittaa yleensä myös sitä, että räätälöidympi ratkaisu on toimivampi, koska sillä voidaan hakea erottuvuutta markkinassa ja rakentaa kilpailuetua.

Jos kaupparatkaisu on yksi myyntikanavista muiden rinnalla, voi olla kannattavampaa hyödyntää valmiimpia ratkaisuja, joilla voi testata asiakaskäyttäytymistä. Esimerkiksi WooCommerce tai Shopify mahdollistavat kevyet kokeilut nopeasti ja edullisesti. Ratkaisua voi aina päivittää isompaan, mikäli liiketoiminnalliset mittarit tyydyttävät.

2. Millaisia tavoitteita haluat asettaa verkkokaupallesi?

Jos tavoitteesi on esimerkiksi Euroopan markkinajohtajuus tai pieni myynnin lisäys, digitaalinen liiketoimintakonsepti ja ratkaisumalli ovat todennäköisesti aivan erilaiset. Tavoiteasetanta antaa toimittajillesi perspektiiviä kuinka paljon mihinkin kehittämisen osa-alueeseen pitää panostaa, jotta tavoitetaso olisi saavutettavissa.

3. Paljonko olet budjetoidut kehittämiseen vuositasolla?

Budjetoinnin osalta tärkeintä eivät ole absoluuttiset summat vaan niiden vastaavuus tavoitteisiisi. Euroopan markkinajohtajaksi mielivän on budjetoitava moninkertaisesti enemmän kuin sähköistä myyntikanavaansa kokeilevasti lähestyvän verkkokauppiaan.

quote
“Meille luotiin ammattitaitoisella otteella osuvasti näköisemme tuote.”
Jani Rajala
IT-vastaava, Jetta-Talo Oy

Verkkokauppahankkeen tyypilliset vaiheet

1. Digitaalisen strategian ja toiminnan muotoilu 

Ensimmäinen tehtävä on pohtia voittavaa liiketoimintastrategiaa ja ansaintamalleja. Pelkällä tuotteiden laittamisella verkkomyyntiin ei nimittäin enää pääse pitkälle, kilpailu verkkomyynnissä on koko ajan kiristyvää ja globaalia. Toinen varmistettava asia on riittävä palvelu henkilökunnan resurssointi. Asiakaspalvelukysymyksiin vastaaminen, tuotteiden toimitukset, palautusten käsittely ja moni muu on kokopäiväistä työtä.

2. Asiakasymmärryksen kerryttäminen ja tavoitteiden muodostaminen

Asiakasymmärrys kannattaa asettaa lähtökohtaksi sähköisen kaupan rakentamiselle. Kun ymmärrät asiakkaiden toimintaa, tarpeita ja ongelmia, voit kehittää kaupan, joka luo aitoa arvoa ja jonka pariin halutaan palata. Asiakasymmärrys on pohja onnistuneelle asiakaskokemukselle. Asiakkaan tarpeet vaihtelevat riippuen siitä, tarkastellaanko esimerkiksi B2B- vai B2C-puolta.

3. Palvelumuotoilu ja käyttökokemuksen muotoilu

Asiakaslähtöinen ohjelmistokehitys kannattaa aloittaa palvelumuotoilulla. Kun käyttäjätyypit ja heidän tarpeensa on kuvattu selkeästi heti alussa, se ohjaa kehittämistä siihen millä tuo eniten arvoa käyttäjille. Käyttökokemuksen suunnittelu pohjautuu tiedolle palvelumuotoilusta. Tässä vaiheessa rakentuu verkkokaupan visuaalinen ilme. Mikäli budjetti on tiukalla, voit hyödyntää valmiita pilvituotteita, joissa on valmiiksi yleisimpiin tarpeisiin suunniteltu palvelu- ja käyttökokemus.

4. Alustavalinta, tekninen suunnittelu ja toteutus sekä tarvittavat integraatiot

Budjetista ja tarpeista riippuen valitaan tarpeisiin sopiva tekninen alustaratkaisu ja muut tuotteet sekä tehdään tarvittavat asiakaskohtaiset räätälöinnit ja integraatiot esim. tuotehallintaan tai toiminnanohjausjärjestelmään.

Nyrkkisääntönä: mitä matalampi budjetti, sitä enemmän hyödynnetään valmistuotteita. Mitä sujuvampi asiakaskokemus ja suurempi kilpailuetu halutaan saavuttaa, sitä enemmän räätälöidään tarpeeseen sopivaksi.

5. Jatkuva mittaaminen

Web-analytiikka on tapa tarkastella asiakkaidesi käyttäytymistä verkkokaupassa ja ohjaa keskittymään ostamista estävien pullokaulojen avaamiseen. Tiedolla johtamisessa on kyse oppimisesta ja jatkuvasta parantamisesta mikä verkkokauppojen osalta voi tarkoittaa esim. konversio-optimointia ja tarjooman kehittämistä.

Uutta: BigCommerce on rantautunut Suomeen

Suomen ensimmäisenä sertifioituna BigCommerce-kumppanina autamme sinua menestymään verkkokaupalla, joka kasvaa ja joustaa yrityksesi rinnalla.

bigcommerce hero

Mikä on paras verkkokauppa-alusta?

Lyhyt vastaus: sellaista ei ole. Tarve määrittelee sopivan ratkaisun.

Täsmällisemmän käsityksen saat selvittämällä millaisia ratkaisumalleja on olemassa ja vertailemalla mikä tai mitkä mallit sopivat parhaiten omaan tarpeeseen, tavoitteisiin ja budjettiin. Kun sopiva ratkaisumalli on tunnistettu, voit syventyä vaihtoehtoihin valitun tavan sisällä. Seuraavassa on lueteltu kaikki ylätason ratkaisumallit sähköiseen kaupankäyntiin.

Valmiit pilvikaupat

Pilvikaupalla tarkoitetaan SaaS-periaatteella toimivaa valmista ohjelmistoa, joka voidaan aktivoida milloin tahansa luottokortin avulla. Pilvikaupan etuja ovat nopea käyttöönotto, valmiit toiminnallisuudet ja suhteellisesti edullinen hinta. Esimerkkejä pilvikaupoista ovat MyCashFlow ja Shopify.

Monoliittiset tuotteet

Monoliittisella verkkokauppatuotteella tarkoitetaan valmisohjelmistoa, yhteen pakettiin on pyritty paketoimaan kaikki oleellisimmat verkkokaupan perustoiminnot. Monoliittiset tuotteet voi tyypillisesti asentaa omille palvelimilleen ja ne tarjoavat enemmän vapauksia yrityskohtaiseen räätälöintiin kuin pilvikaupat. Esimerkki monoliittisesta tuotteista on Adoben hoteisiin päätynyt Magento, josta löytyy edelleen avoimen lähdekoodin versio ja kaupallinen myös pilvestä ostettava Enterprise versio nimeltään Adobe Commerce.

Lisäosat

Kaupan voi perustaa myös jonkin yrityksen olemassa olevan tuotteen kylkeen. Tällöin kyseessä on lisäosa, joka tulee tyypillisesti toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) tai sisällönhallintajärjestelmän (CMS) yhteyteen. Lisäosakauppa on erityisen houkutteleva vaihtoehto, jos halutaan vain mahdollistaa yksinkertainen tapa myydä muutamaa tuotetta verkon yli eikä haluta uutta järjestelmää ylläpidettäväksi. Esimerkki on WordPressin yhteyteen asennettava WooCommerce.

Headless Commerce

Headless Commercelle ei ole hyvää vakiintunutta ja selkeää suomennosta, mutta sillä viitataan käyttöliittymän ja taustakoneiston erottamiseen API-rajapinnan kautta. Kyseessä on moderni tapa, jolla pystytään esimerkiksi hyödyntämään monoliittituotteiden taustatoimintoja, mutta rakentamaan täysin räätälöityjä palvelukokemuksia käyttöliittymään. Headless on enemmänkin tekninen toteutustapa ja sen vuoksi useampi aiemmin esitelty tuote toimii myös tällä toteutusmallilla. Nyrkkisääntöjä voi todeta, että vain modernit API-rajapinnat tarjoava tuote soveltuu tähän toteutusmalliin.

Composable Commerce

Koottava verkkokauppa (Composable Commerce) on markkinoiden uusin ja modernein tapa toteuttaa verkkokauppa. Se on kunnianhimoinen malli, joka yhdistää olemassa olevien tuotteiden ja järjestelmien hyödyntämisen API-rajapinnoin tarjoten liiketoiminnoittain pakattuja toiminnallisuuksia. Koottava liiketoiminta on enemmän paradigma ja suunnittelumalli kuin jokin tietty tuote.

”Tarvitsemme ominaisuudet X, Y ja Z”

Yksi asioista, joihin kokematon verkkokauppaa perustava kuluttaa aivan liikaa energioitaan on toiminnallisuuslistojen selailu ja vertailu. Koska vertailu on niin tavallista, tuotteiden valmistajat osaavat generoida ominaisuuslistansa siten, että niistä näyttää löytyvän kaikki tarpeellinen ja paljon muuta. Todellisuudessa ominaisuus saattaa toimia täysin eri tavalla kuin on tarve ja räätälöitävyys voi olla kallista tai jopa mahdotonta.

Hyvän verkkokaupan resepti on pysynyt suhteellisen muuttumattomana koko sähköisen kaupankäynnin ajan. Asiakkaat arvostavat ensijaisesti nopeutta, helppokäyttöisyyttä, erinomaista hakutoiminnallisuutta, loistavaa asiakaspalvelua sekä läpinäkyvää ja salamannopeaa logistiikkaa. Ja tietenkin alhaisia hintoja. Käytännönläheisempi tapa lähestyä verkkokaupan perustamista on budjetti. Jos haluaa päästä edullisesti ja helpolla, pilvikauppa on hyvä vaihtoehto. Jos haluaa ratsastaa aallonharjalla, valinta osuu koottavaan verkkokauppaan.

Vaatimusten määrittely etukäteen on ehdottoman tärkeää, mutta se kannattaa tehdä muulla tavoin kuin ominaisuuslistojen kautta.

Digitaalisen markkinoinnin merkitys

Koska perustoiminnallisuudet sisältävän verkkokaupan saa nykyisin pilvestä auki luottokortin heilautuksella ovat brändäys, sisältömarkkinointi ja asiakasarvostelut (social proof) nousseet entistä kriittisemmäksi. Karkeasti yleistäen: mitä tavallisempi sähköinen myyntipiste sinulla on tuotteilla, joita monet muutkin myyvät, sitä enemmän kannattaisi panostaa digitaaliseen markkinointiin. Kääntäen: mitä erikoisempaa nichettä palvelet, sitä todennäköisemmin asiakkaasi osaavat ohjatua luoksesi.

Kummassakin tapauksessa digitaalisen markkinoinnin metodit kuten inbound-markkinointi, hakukoneoptimointi, hakusanamainonta tehostavat sähköisen myyntikanavasi toimivuutta. Tämän päivän digitaaliseen kaupankäyntiin kuuluu brändäys, ajatusjohtajuuden tavoittelu.

Keskustellaanko tarkemmin tarpeistasi?

e-commerce

Ota yhteyttä!

Otto Sunnari

Myynti ja kumppanuudet

+358 44 799 2908

otto.sunnari@sofokus.com