Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Intranet ja extranet

Intranet ja extranet tarjoavat ratkaisun yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Työntekijät ja asiakkaat ajan tasalla ja dokumentit tallessa. Yrityksen koon kasvaessa myös tiedon määrä kasvaa, samoin kommunikaation määrä.

Kynä ja paperi eivät enää riitä, vaan tieto pitää saada järkevästi ja keskitetysti talteen. Yrityksen tarpeista riippuen intranet ja extranet -ratkaisut tulevat usein ensimmäisenä hankintalistalle.

Intranet-ratkaisut kehittävät yhteistyötä ja kommunikointia

Intranet-ratkaisut mahdollistavat työntekijöiden ja työryhmien välisen yhteydenpidon sekä sidosryhmäviestinnän. Intranet-ratkaisun edistää keskustelua, oppimista ja helpottaa offline-viestintää.

Intranetin yhteistyötä ja viestintää edistäviin toimintoihin kuuluu mm:

 • Keskustelufoorumi
 • Yrityksen sisäiset ilmoitustaulut
 • Yrityksen raportit
 • Työntekijä ja yrityskohtaiset kalenterit
 • Yrityksen julkaisut
 • Virtuaaliset ryhmätyöskentelytilat

Sähköinen viestintä säästää aikaa ja rahaa toiminnan tehostamisella. Intranet helpottaa yritysten työntekijöitä tunnistamaan ongelmia ja löytämään ratkaisuja niihin. Lisäksi se helpottaa palautteen antamista, auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia ja parantaa asiakaspalvelun laatua.

Arjen hallintaa

Intranet-ratkaisut helpottavat yrityksen päivittäistä arkea. Kulukorvausten täyttäminen, verokortin ilmoittaminen, lomapäivän muuttaminen. Intranetistä löytyvät oikeat lomakkeet yhdestä ja samasta paikasta. Lomakkeet voidaan tarvittaessa täyttää netin kautta, jolloin paperit eivät turhaan kierrä osastolta toiselle.

Suurin etu Intranet-ratkaisusta on kuitenkin se, että työntekijät voivat keskittyä varsinaiseen työhönsä tehokkaammin.

Tietoresurssien hallinta

Intranet-ratkaisulla voidaan yrityksen taitotieto, dokumentit ja asiakirjat viedä verkkoon, jolloin dokumenttien arkistointi ja löytäminen helpottuu merkittävästi.

Intranet voi olla varastona kaikenlaiselle tiedolle, kuten:

 • Sopimuksille
 • Myynti- ja markkinointiraporteille
 • Asiakirjoille
 • Asiakasrekisterille

Tiedon jakaminen on helppoa yksittäiselle käyttäjälle tai tietylle ryhmälle. Jakamalla oikea tieto halutuille henkilöille parannetaan työn tuottavuutta, tietoturvaa ja nopeutetaan merkittävästi päätöksentekoa.

Extranet-ratkaisut yrityksen asiakasviestintään

Extranet (tai ekstranet) on keskitetty työkalu sidosryhmätiedotukseen ja yhteistyön syventämiseen. Extranet-ratkaisun avulla pidät yhteyttä esimerkiksi alihankkijoihisi tai avainasiakkaisiisi.

Tyypillisesti ekstranetissa olevat tiedot ovat osajoukko intranetissa sijaitsevasta tiedosta. Extranet on aina asiakaskohtaisen salasanan takana, joten voit tallentaa sinne tarkempaa tietoa palveluistasi kuin yrityksen julkisille verkkosivuille.

Sähköinen viestintä

Extranet-ratkaisu helpottaa asiakaspalvelua keskittämällä sen yhteen paikkaan. Sähköpostit unohtuvat helposti ja kirjeet ovat antiikkia. Automatisoimalla rutiininomaisen viestinnän tehostat toimintaa entisestään. Eliminoit myös inhimillisiä virheitä automatisoimalla toimintoja kuten tilausvahvistusten lähettämisen.

Kommunikoi ja auta asiakasta hänen omilla ehdoillaan:

 • Reaaliaikaisessa chatissä
 • Tikettipalvelulla
 • UKK-listalla
 • Sosiaalisessa mediassa

Itsepalvelu asiakkaillesi extranetin avulla

Palveluittesi tarjoaminen ja kampanjoittesi suuntaaminen kohdennetusti helpottuu ratkaisun avulla. Tieto on käytettävissä viikon kaikkina päivinä ja vuorokauden kaikkina aikoina – siis juuri silloin asiakkaasi tai kumppanisi sitä eniten tarvitsee. Extranet-ratkaisu parantaa asiakastyytyväisyyttä ja vahvistaa kumppanuussuhteitasi.