Sofokus case: Kauppahalli24

Case | Kauppahalli24

Kauppahalli24 pyrkii helpuuttamaan arjen ruokarumban pyörittämistä sekoittamalla sopivassa suhteessa tunneälyä ja tekoälyä. Ostokokemus on hiottu ja personoitu maksutapahtumaa myöten viimeisen päälle. Rekisteröityneille asiakkaille tarjotaan heidän ostotottumuksiaan vastaavia tuotteita, eikä tarvetta aikaa kuluttavalle surffailulle muutaman ostokerran jälkeen enää ole.

Kaupan tavoitteena on palvella kiireisiä kuluttajia, helpottamalla ja nopeuttamalla viikoittaisten ostosten tekoa.

Pitkäaikainen yhteistyö vaatii molemminpuolista panostusta

Vuonna 2012 Kauppahalli24 oli pieni Startup-yritys, joka oli kehittämässä uudenlaiseen toimintaan perustuvaa verkkokauppaa. Tavoitteet olivat korkealla ja tärkeää oli, että näitä tavoitteita lähdettiin tavoittelemaan sellaisen yhteistyökumppanin kanssa, joka pystyi tarjoamaan riittävän syvää ja monipuolista osaamista verkkokauppoihin liittyen. Samana vuonna alkoikin yhteistyö Sofokuksen kanssa. Vuosien varrella yhteistyön tuloksena on syntynyt kaksi Magento-verkkokauppaa, joista uudempi Magento2-verkkokauppa lanseerattiin vuonna 2017.

Marraskuussa 2012, kolmen kuukauden tarkan suunnittelun, konseptoinnin ja ohjelmointityön jälkeen ensimmäinen versio Kauppahalli24-verkkopalvelusta näki päivänvalon. Kaupan ensimmäistä versiota kehitettiin eteenpäin vaiheittain asiakkailta saadun palautteen perusteella. Ihmiset Kauppahalli24:n takana työskentelivät määrätietoisesti kasvattaakseen yrityksen liiketoimintaa sekä parantaakseen kaupan asiakaskokemusta, eikä turhaan!

Kiitosta Sofokus on saanut erityisesti asenteesta, jolla työtä tehdään ja jolla vaikeita tilanteita kohdataan. Koska verkkoruokakauppa on ollut koko yhteistyön ajan jatkuvassa nousussa, on pitkä ja hyvä yhteistyö vaatinut molemmilta osapuolilta panostusta. Yksi peruspilari tälle on ollut tehokas kommunikaatio puolin ja toisin. Kauppahalli24:n suunnalta on osattu kertoa, mikä heille on ollut vaikeaa yhteisen taipaleen aikana ja Sofokus on puolestaan kuunnellut.

Verkkokauppaa kannattelee kolme tukijalkaa

Verkkokaupan rakenteeksi valittiin yhdessä kolmijalkarakenne. Ensimmäisenä tukijalkana toimii Magento2-verkkokauppa, johon asiakkaat tekevät tilauksensa. Täältä tilaukset ohjautuvat Sydänpuu-taustajärjestelmään, joka toimii toisena tukijalkana. Sydänpuun avulla tilaukset kulkeutuvat ostotilauksiin, asiakaskeräilyhin sekä -toimituksiin. Kolmantena tukijalkana on Frosmon totetuttama kokonaisuus, jonka avulla Kauppahalli24:n asiakasliittymää on kehitetty ja personoitu asiakkaiden tarpeisiin sopivammaksi. Kaikki kolme tukijalkaa kommunikoivat keskenään REST API -rajapinnoilla.

Tulevaisuudessa halutaan entistä personoidumpia ostokokemuksia

Tällä hetkellä eletään kuluttajakäyttäytymisen murrosta ja ihmiset kaipaavat entistä personoidumpia ostokokemuksia. Erityisesti ruokaostoksia halutaan tehdä mahdollisimman helposti ja vaivattomasti. Ideana onkin rakentaa yhä enemmän älyä verkkoruokakaupan taustalle, jotta tähän tarpeeseen voidaan parhaiten vastata.