Verkkokauppa

Verkkokauppa on yrityksen tehokas ja nykyaikainen myyntikanava. Me tarjoamme palveluita verkkokaupan kehittämisen jokaiseen vaiheeseen – aloittamisesta kansainvälistymiseen. Oikea teknologia ja liiketoimintamalli yhdessä auttavat sinua menestymään verkkokauppiaana.

Älä hanki tai  avaa verkkokauppaa ennen kuin nämä asiat ovat selvillä:

Tekniikka on toisarvoista, tarve määrittää teknologian

Liiketoimintamalli ja -strategia ohjaavat teknologiavalintaa – me emme tarjoa valmiita paketteja. Kokemusperusteisesti uskomme, että liiketoiminnan pohjalle mukautettu verkkokaupparatkaisu tarjoaa paremman asiakaskokemuksen kuin tietyn valmiin paketoidun verkkokaupparatkaisun ostaminen.

Verkkokauppa liiketoiminnan ytimenä vai yksittäisenä osana

Onko (tuleva) verkkokauppa yrityksesi yksittäinen sähköinen myyntikanava vai rakennatko koko liiketoimintasi verkkokaupan päälle?

Asiakasesimerkki yksittäisestä myyntikanavasta: Martinex
Asiakasesimerkki tapauksesta, jossa koko liiketoiminta rakentuu verkkokaupan päälle: Kauppahalli24

Verkkokauppa on osa koko asiakaspolkua

Verkkokauppa kannattaa nähdä osana kokonaisvaltaista asiakaspolkua ja kaikkien asianosaisten sisäisiä rutiineja. Verkkokauppaliiketoimintaan kuuluu tuotetiedon hallinta, logistiikkaratkaisut, markkinoinnin automaatio, asiakaspalvelu, reklamaatioiden käsittely ja varastonhallinta. Esimerkkinä kokonaisvaltaisesta asiakaspolusta asiakkaamme Postin Smartpost.fi verkostomainen monikauppiasalusta.

verkkokauppakassi

Tarina verkkokaupan kehittämisestä

 1. Digitaalinen strategia ja toimintasuunnitelma. Autamme liiketoimintamallin kirkastamisessa ja kilpailuedun löytämisessä suhteessa kilpailijoihin.
 2. Asiakasymmärryksen rakentaminen, tavoitteiden muodostaminen
 3. Palvelumuotoilu, visuaalinen ilme ja pohjan rakentaminen parhaan asiakaskokemuksen saavuttamiseksi
 4. Tekninen suunnittelu ja toteutus: tarvittavat integraatiot
 5. Jatkuva mittaaminen (tiedolla johtaminen (linkki sivulle) ja konversion kehittäminen) ja kehittäminen

Muut kaupparatkaisut – Amazon ja muut jälleenmyyjät

Kytkeminen muihin kanaviin, kivijalka, kanta-asiakasohjelmat, globaalit alustat. Kansainvälistyessä kannattaa pitää olemassa olevat markkinapaikat ja alustat vaihtoehtoina.

Sofokuksen osaamisalueet

 • Verkkokauppa ja digitaalinen strategia.
  Verkkokauppa on myyntikanava, jossa kilpailu on aina globaalia. Tästä syystä oikean strategian valitseminen vaikuttaa ratkaisevasti menestymiseen.
 • Arkkitehtuurit ja verkkokauppa-alustat.
  Verkkokaupan skaalaaminen pienestä suureksi onnistuu vain, jos arkkitehtuuri on alusta alkaen mietitty huolella. Oikean verkkokauppa-alustan valinta tehdään aina asiakaskohtaisesti ja Sofokuksen liiketoimintakonsultit auttavat sinua tekemään oikeita ratkaisuja.
 • API-strategia ja -integraatiot.
  Tietojen jakaminen rajapinnan kautta toiseen järjestelmään on varsinkin edistyneissä verkkokaupparatkaisuissa avainasemassa. Verkkokauppa voi rajapintojen kautta olla yhteydessä esimerkiksi ERP, CMS, CRM, PIM ja MAP ohjelmistojen kanssa.
 • Web-analytiikka ja digitaalinen markkinointi.
  Onnistunut markkinointi tuo kävijöitä verkkokauppaasi ja oikealla tavalla tehty verkkokauppa konvertoi kävijät tehokkaasti asiakkaiksi. Analytiikka on lahjomaton tapa tarkastella asiakkaidesi käyttäytymistä verkkokaupassa ja ohjaa keskittymään ostamista estävien pullokaulojen avaamiseen.
 • Palvelumuotoilu ja UX design.
  Asiakaslähtöinen ohjelmistokehitys kannattaa aloittaa palvelumuotoilulla. Kun erilaiset ohjelmiston käyttäjätyypit ja heidän tarpeensa on kuvattu selkeästi heti alussa, se ohjaa kehittämistä lisäarvoa tuottaviin ominaisuuksiin. Jos palvelumuotoilua ei käytetä, voidaan ajautua tilanteisiin, joissa jokin käyttäjäryhmä jää huomioitta tai ei saa haluttua käyttökokemusta tehdystä ohjelmistokokonaisuudesta. Käyttökokemus on ohjelmiston yksilölle tuottama kokemus, joka pohjautuu tiedolle palvelumuotoilusta, jossa ajatellaan ohjelmistokehitystä liiketoiminnan ja järjestelmän näkökulmasta.
 • Koulutus ja luennot.
  Jatkuva koulutus on ensisijaisen tärkeää verkkokaupassa, joka on nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö. Sofokus tarjoaa sekä aloittaville että pitkälle edenneille verkkokauppiaille koulutusta. Koulutuksen sisältö mietitään tapauskohtaisesti ja se voi sisältää esimerkiksi osa-alueita tuoteomistajuuteen, teknologiaan, turvallisuuteen tai liiketoiminnan
verkkokauppahintalappu

Blogi

Verkkokauppa vs. alustatalous

Verkkokauppa alkaa olemaan sen verran tuttu aihe kaikille, että uskon “verkkokauppa vs. alustatalous” asettelun selkeyttävän alustatalouden konseptia. Lue, mitä eroa ja yhtäläisyyksiä näillä sähköisen liiketoiminnan konsepteilla on ja kumpi sinun kannattaisi valita.

Lue blogi

Ota yhteyttä

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Otto Sunnari

Head of Ecosystems

+358 44 799 2908

Petri Herranen

Sales & Concepting

+358 40 537 4775