Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Konsernisivustot

Konsernisivustot ovat sivustoja, joissa voidaan käyttää monisivustohallintaa. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sivustojen asentamista samaan hallintaan, minkä avulla sivustojen toiminnallisuuksia ja sisältöä voidaan hallita keskitetysti.

Organisaatiot ja konsernit, joilla on useita sivustoja kohtaavat usein ongelmia sivustojen hallinnassa, ylläpidossa ja kehityksessä. Usein sivustot on rakennettu erillisiksi kokonaisuuksiksi tai sivustojen olemus on vain pintapuolisesti yhdenmukainen. Tähän monia koskettavaan ongelmaan on yksinkertainen ratkaisu – konsernisivustot.

Yritysilme säilyy

Käyttäjäkokemuksen ja visuaalisen ilmeen suunnittelussa voidaan luoda teema, jota voidaan kustannustehokkaasti ”kopioida” sivustolta toiselle. Teemaan voidaan asettaa variaatiopisteet, joita muuttamalla pintailme muuttuu, mutta konsernin pääelementit pysyvät linjassa. Usein esimerkiksi ylä- ja alanavigaatiot halutaan pitää tai vastaavasti vain alanavigaation asettelu.

Mikäli jokin sisältöelementti puuttuu teemasta, voidaan se lisätä jälkeenpäin pääteemaan. Tällöin kyseinen toiminnollisuus tulee myös muille sivustoille käytettäväksi. Monisivustoteeman teko on alkuvaiheessa hieman työläämpää, mutta pidemmässä juoksussa huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin yksittäisten sivujen suunnittelu erikseen.

Ylläpito helpottuu

Käytettäessä monisivustohallintaa sivustojen teema, lisäosat ja alusta päivitetään keskitetysti. Mikäli sivustot olisivat erillisiä, sivustojen laajennukset ja kolmannen osapuolen ratkaisut voivat vanhentua ylläpitäjän epähuomiossa. Tämä vastaavasti aiheuttaa tietoturvariskin, minkä takia konsernisivustojen keskitetty päivitys tehostaa ylläpitoa ja säästää yksittäisten sivustojen päivityskustannuksissa.

Konsernisivustot ja keskitetty käyttäjähallinta

Isoilla organisaatioilla on usein nimettynä vastuuhenkilöt esimerkiksi sisällöntuotannon, analytiikan ja ylläpidon osalta. Monisivustohallinnan avulla sivustojen pääkäyttäjä voi määritellä jokaisen käyttäjän käyttöoikeudet ja näkymät, jolloin tietyn osa-alueen vastuuhenkilö ei pääse muuttamaan muita linkitettyjä sivustoja.

Käyttäjille voidaan luoda eri käyttäjätasoja, jolloin esimerkiksi editori pääsee ainoastaan lisäämään ja muokkaamaan blogisisältöä, kun taas sisältövastaava pääsee muokkaamaan myös staattisten sivujen sisältöä. Pääkäyttäjä voi määritellä helposti yhden sivuston sijaan useita sivustoja näkyville valituille sisällöntuottajille, jolloin käyttäjät tarvitsevat vain yhdet tunnukset sivustojen ylläpitämiseen.

Ristiinlinkitetty sisällönhallinta

Monisivustohallintaan liitettyjen sivustojen välille voidaan luoda sisällönhallinnan ristiinlinkitys. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi emoyhtiön sisältö (esim. blogi, uutinen, banneri, jne.) voidaan nostaa helposti useammalle sivustolle näkyviin keskitetysti ilman, että se tarvitsee käydä julkaisemassa erikseen sivuilla.