Lipunmyyntijärjestelmät

Lipunmyyntijärjestelmät

Lipunmyyntijärjestelmämarkkinan kehitys

Pääsyliput, konserttiliput tai tapahtumaliput eivät ole enää pelkästään suurten tapahtumien tai festivaalien yksinoikeus. Aiemmin lipunmyyntijärjestelmämarkkina oli globaalien toimijoiden jakama markkina, mutta erilaiset lipunmyyntijärjestelmät ovat yleistyneet 2000-luvulla.

Lipunmyyntijärjestelmien kysynnän kasvu on seurausta muutamasta seikasta. Ensinnäkin yrityksillä on nykyisin kasvanut tarve tarjota elämyksiä tärkeimmille sidosryhmilleen ja tämä edellyttää esimerkiksi ilmoittautumisjärjestelmää tai lipunmyyntijärjestelmää. Toiseksi digitaalinen liiketoiminta on nykyisin jokaisen yrityksen kehityslistalla.

Vuoden 2020 jälkeen kehitys kiihtyi kuitenkin pandemian seurauksesta aivan uusille tasoille. Lähes jokainen organisaatio maailmassa törmäsi tilanteeseen, jossa ihmiskontaktit oli minimoitava, mutta asiakkaille oli silti pystyttävä tuottamaan laadukkaita kohtaamisia joko täysin virtuaalisesti tai hybridimuotoisena. Pandemian jälkeisenä aikana fyysiset tapahtumat ovat palanneet, mutta erilaiset etä- ja hybridimuotoiset tapahtumat ovat tulleet jäädäkseen.

Valmis pilvipohjainen lipunmyyntijärjestelmä

Valmis SaaS-ohjelmistopalveluna tuotettu pilvilippukauppa on tutuin ja käyttöönottomielessä yleensä helpoin vaihtoehto. Sen ostaminen käy käden käänteessä ja käyttökuntoon konfigurointi on yleensä nopeaa. Lisäksi elinvoimaista valmista pilvipalvelua päivitetään jatkuvasti kentän toivomusten mukaisesti.

Hankintamalli valmiissa pilvipohjaisessa lipunmyyntijärjestelmässä on usein kuukausi- tai vuosi- tai käyttöpohjainen maksu. Käyttömaksujen päälle lisätään tyypillisesti transaktiomaksut toteutuneen lipunmyynnin mukaan.

Vaikka asiakkaat ovat tottuneet asioimaan Suomen markkinassa isoimpien toimijoiden järjestelmissä (kuten Lippupiste ja Tiketti), alkavat niiden ohjelmisto-ominaisuudet jäädä suppeaksi useiden organisaatioiden tarkoituksiin. Uudet toimijat tarjoavat nimittäin perinteisten lipunmyyntitoiminnallisuuksien lisäksi myös esimerkiksi virtuaali- ja hybridimuotoisten tapahtumien järjestämiseen liittyvät työkalut. Joistain pilvipalveluista löytyy myös webinaarityökalut ja paljon muuta.

Lipunmyyntijärjestelmät ovat kehittyneet ulos totutuista toiminnallisuuksistaan ja termi tapahtuma-alusta kuvastaa paremmin moderneja vaihtoehtoja. Modernien palveluiden valttina ovat usein myös perinteisiä lipunmyyntijärjestelmiä edullisemmat käyttö- ja hankintahinnat.

Liveto event management system

Vaihtoehtona valmis lipunmyyntijärjestelmä

Liveto on Jyväskylästä lähtöisin oleva kasvuyhtiö, joka on kehittynyt vuoden 2020 aikana tapahtumamyyntialustasta täysiveriseksi tapahtuma-alustaksi. Liveto tarjoaa kokonaisvaltaisen tapahtuma-alustan, sisältäen tärkeimmät työkalut live,virtuaali ja hybriditapahtumien toteuttamiseen. Liveton missio on auttaa kansainvälisesti tapahtumajärjestäjiä menestymään.

Asiakastarpeeseen räätälöity lipunmyyntijärjestelmä

Mikäli tavoitteena on saada valmistuotteista poikkeavia yrityskohtaisia erikoistoiminnallisuuksia voi oma asiakaskohtaisesti toteutettu lipunmyyntijärjestelmä tulla kyseeseen. Joskus myös toimialan juridiset tai tietoturvaan liittyvät vaatimukset saattavat edellyttää kokonaan yrityksen itsensä hallinnoitavaa ympäristöä. Joissain tapauksissa myös lähdekoodin omistukseen liittyvät vaatimukset saattavat edellyttää järjestelmän omistamista.

Yksi liiketoiminnallinen kannustin oman räätälöidyn lipunmyyntijärjestelmän tuottamiseen ovat kustannekset. Valmiissa tuotteissa on kuukausi- , vuosi- tai käyttömaksut ja mikäli oma lipunmyyntitarve on isompi volyyminen saattaa yrityskohtaisesti räätälöity ratkaisu maksaa itsensä takaisin korkojen kera pitkällä aikavälillä.

Liiketoimintamuotoile

Tarve ratkaisee etenemisen

Tavoitteenamme on tunnistaa asiakastarpeeseen ja budjettiin sopiva ratkaisumalli tuotteineen ja toimittajineen. Konsultoimme mielellämme organisaation tarpeisiin ja tietotekniseen infraan soveltuvien ratkaisujen ja tuotteiden hyödyntämisestä.

Sofokus lipunmyyntijärjestelmätoimittajana

Sofokus on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijana suunnitellut ja toteuttanut lipunmyyntijärjestelmäkokonaisuuksia erilaisiin tarpeisiin jo liki pari vuosikymmentä. Toimintatapamme on arvioida asiakastarvetta ja vertailla tarpeeseen ja budjettiin perustuvia ratkaisu- ja tuotevaihtoehtoja. Seuraavassa on esitetty muutama asiakaskentäss hyväksi todettu ratkaisumalli.

Kustannustehokkain tarpeeseen riittävä ratkaisu on useimmiten jokin valmistuotteeseen pohjautuva. Jos esimerkiksi WordPress sisällönhallintajärjestelmän valmiiksi omaava toimija haluaa järjestää muutamia pieniä tapahtumia, voi valmis lisäosa tarjota riittävän ratkaisun tarpeeseen. Tämä malli voi olla myös kevyt ja nopea tapa kokeilla lipunmyyntiä omalle asiakaskunnalleen.

Myös jokin valmis SaaS-mallinen lipunmyyntijärjestelmä voi tulla kyseeseen erityisesti mikäli on tarvetta hieman monipuolisemmille ominaisuuksille tai toimintojen laajentamiselle tulevaisuudelle ilman suuria kehityshankkeita. Esimerkkinä tästä voi olla vaikkapa hybridi- ja etätapahtumien järjestäminen live-tapahtumien rinnalla. Tällöin esimersiksi Liveton tapahtuma-alustan valitut moduulit voivat suoraan tarjota optimaalisen ratkaisun. Tapahtumiin ja lipunmyyntiin kehitettyjen tuotteiden etuna on yleensä laaja valmistoiminnallisuus ja joustavat mahdollisuudet skaalata pienistä isoihin tapahtumiin nopeasti.

Oma lukunsa ovat asiakaskohtaiset erityistarpeet tai massiiviset monitoimittajayhteistyönä synnytetyt lipunmyyntijärjestelmätkuten Waltti-joukkoliikenneratkaisu. Se sisältää monimutkaisten räätälöityjen ohjelmistoratkaisujen lisäksi mm. integraatiot fyysisiin itsepalvelulipunmyyntipisteisiin. Itsepalvelupisteet ovat esimerkki siitä kuinka laajassa kuluttajakäytössä olevien lipunmyyntijärjestelmien tulee vastata hyvin monenlaisiin tarpeisiin.