Lipunmyyntijärjestelmät

Lipunmyyntijärjestelmät

Lipunmyyntijärjestelmämarkkinan kehitys

Pääsyliput, konserttiliput tai tapahtumaliput eivät ole enää pelkästään suurten tapahtumien tai festivaalien yksinoikeus. Aiemmin lipunmyyntijärjestelmämarkkina oli globaalien toimijoiden jakama markkina, mutta organisaatioiden omat lipunmyyntijärjestelmät ovat yleistyneet 2000-luvulla merkittävästi.

Lipunmyyntijärjestelmien kysynnän kasvu on seurausta muutamasta seikasta. Ensinnäkin yrityksillä on nykyisin kasvanut tarve tarjota elämyksiä tärkeimmille sidosryhmilleen ja tämä edellyttää ilmoittautumisjärjestelmää tai lipunmyyntijärjestelmää. Toiseksi digitaalinen liiketoiminta on nykyisin jokaisen yrityksen kehityslistalla. Kolmanneksi teknologian kehitys on mahdollistanut jopa täysin omien järjestelmien rakentamisen kustannustehokkaammilla tavoilla.

Vuoden 2020 jälkeen kehitys kiihtyi kuitenkin pandemian seurauksesta aivan uusille tasoille. Lähes jokainen organisaatio maailmassa törmäsi tilanteeseen, jossa ihmiskontaktit oli minimoitava, mutta asiakkaille oli silti pystyttävä tuottamaan laadukkaita kohtaamisia joko täysin virtuaalisesti tai hybridimuotoisena.

Valmis pilvipohjainen lipunmyyntijärjestelmä

Valmis SaaS-ohjelmistopalveluna tuotettu pilvilippukauppa on tutuin ja käyttöönottomielessä yleensä helpoin vaihtoehto. Sen ostaminen käy käden käänteessä ja käyttökuntoon konfigurointi on yleensä nopeaa. Lisäksi elinvoimaista valmista pilvipalvelua päivitetään jatkuvasti asiakkaiden toivomusten mukaisesti.

Hankintamalli valmiissa pilvipohjaisessa lipunmyyntijärjestelmässä on usein kuukausi- tai vuosi- tai käyttöpohjainen maksu. Transaktiomaksut lisätään tyypillisesti tavallisesti jollain tapaa perushinnan päälle toteutuneen lipunmyynnin mukaan. Transaktiomaksut ovat välttämätön paha, koska maksujen välittäjät ottavat osansa myydystä lipusta, joten lipunmyyntijärjestelmätoimittajan on yleensä vietävä kyseinen kustannus jollain tavalla lipun hintoihin.

Vaikka asiakkaat ovat tottuneet asioimaan esimerkiksi Lippupisteen ja Tiketin palveluissa, alkavat niiden ohjelmisto-ominaisuudet jäädä jalkoihin uusille toimijoille. Uudet toimijat nimittäin tarjoavat perinteisten lipunmyyntitoiminnallisuuksien lisäksi myös esimerkiksi virtuaali- ja hybridimuotoisten tapahtumien järjestämiseen liittyvät työkalut. Joistain pilvipalveluista löytyy myös webinaarityökalut ja paljon muuta.

Lipunmyyntijärjestelmät ovat kehittyneet ulos totutuista toiminnallisuuksistaan ja termi tapahtuma-alusta kuvastaa paremmin moderneja vaihtoehtoja. Modernien palveluiden valttina ovat usein myös perinteisiä lipunmyyntijärjestelmiä edullisemmat käyttö- ja hankintahinnat. Tutustu vaikkapa Hopiniin tai EventBriteen.

Oma räätälöity lipunmyyntijärjestelmä

Valmista tuotetta käytettäessä on tyydyttävä siihen mitä markkina sillä hetkellä tarjoaa. Kuten edellisessä kappaleessa kerroimme, markkinatilanne on nykyisin merkittävästi parempi kuin vielä 2010-luvulla, mutta edelleen yrityskohtaisesti räätälöidyille ratkaisuille on kysyntää.

Mikäli haluaa erikoistoiminnallisuuksia tai pyrkimyksenä on rakentaa kilpailuetua omaan liiketoimintaansa kannattaa harkita omaa lipunmyyntijärjestelmää. Toimialan juridiset tai tietoturvavaatimukset saattavat edellyttää kokonaan yrityksen itsensä hallinnoitavissa olevaa ympäristöä.

Yksi liiketoiminnallinen kannustin oman räätälöidyn lipunmyyntijärjestelmän tuottamiseen ovat kustannekset. Valmiissa tuotteissa on kuukausi- , vuosi- tai käyttömaksut ja mikäli oma lipunmyyntitarve on isompi volyyminen saattaa yrityskohtaisesti räätälöity ratkaisu maksaa itsensä takaisin korkojen kera pitkällä aikavälillä.

Liiketoimintamuotoile

Kaikki alkaa liiketoimintaymmärryksestä

Yrityksen tarpeisiin sopivan lipunmyyntijärjestelmän löytäminen alkaa liiketoimintarpeiden kartoittamisesta. Kun lähtökohta on kartoitettu ja lopputulos määritelty, voidaan erilaiset ratkaisumallit tunnistaa. Ratkaisumallin valinnan jälkeen on mielekästä lähteä kartoittamaan sopivia vaihtoehtoja markkinasta tai lähteä suunnittelemaan yrityskohtaisesti räätälöidyn järjestelmän toteuttamista.

Kuvaile meille lipunmyyntijärjestelmätarpeesi, teemme sinulle suosituksen etenemistavoista, jotka vastaavat tavoitteisiisi.

Koottava lipunmyyntijärjestelmä

Uusinta uutta markkinassa on koottava lipunmyyntijärjestelmä (Composable ticketing). Koottavuus viittaa uudenlaiseen tapaan paketoida liiketoiminnalliset kyvykkyydet omiin kokokonaisuuksiinsa ja koota näistä omaan liiketoimintaan kulloiseenkin ajanhetkeen soveltuva ratkaisu. Kyse on koottavasta liiketoiminnasta.

Koottavuus on vastaveto perinteisiin monoliittimallilla toteutettuihin lipunmyyntijärjestelmiin, jotka eivät joko lainkaan taivu yrityskohtaisiin tarpeisiin tai sitten muokkaaminen on liian hidasta ja kallista vastatakseen asiakastarpeeseen. Koottavuuden periaate lähtee siitä tosiasiasta, että kukaan ei tiedä markkina huomenna vaatii. Nopeasti noussut virtuaalitapahtumatarve on käytännön esimerkki hyvin äkillisesti nousseesta muutostarpeesta. Koottava lipunmyyntijärjestelmä on mukautettavissa muuttuneeseen tarpeeseen nopeammin kuin millään muulla markkinassa olevalla toteutustavalla tuotettu ratkaisu.

Sofokus lipunmyyntijärjestelmätoimittajana

Sofokus on toimittanut erilaisia asiakastarpeeseensa toteutettuja lipunmyyntijärjestelmiä liki parin kymmenen vuoden ajan. Olemme erikoistuneet asiakaskohtaisiin ratkaisuihin ja mitoitamme toimittamamme lipunmyyntijärjestelmät juuri sinun tarpeisiin ja budjettiisi.

Pienimmät toimitukset ovat esimerkiksi WordPressin kylkeen lisäosien kautta tuodut lipunmyyntimahdollisuudet. Tämä on kevyt ja edullinen tapa kokeilla lipunmyyntiä omalle asiakaskunnalleen tai ratkaista hyvin yksinkertaisten lippujen myymiseen liittyvät tarpeet. Tämä tapa sopii hyvin myös yksittäisten tapahtumien lipunmyynnin järjestämiseen mikäli et halua ottaa valmista pilvipohjaista lipunmyyntijärjestelmää. Jos tarvitset omaan verkkopalveluusi kevyen lipunmyyntitoiminnallisuuden, kannattaa kysyä meiltä tarjousta.

Isompien toimitusten historia ulottuu 2000-luvun alkuun asti, jolloin työstimme mm. maailman ensimmäisiä RFID-lukulaitteita hyödyntäviä messujärjestelmiä. Tapahtumaan saapuminen rekisteröitiin lähilukulaitteella ja kännykkään lähetettiin ”Tervetuloa!” tekstiviesti. Toimittamamme järjestelmät olivat globaalissa käytössä esim. Cannes 3GSM 2003 tapahtumassa, Geneva Telecomissa, Mobile Monday tapahtumissa. RFID-teknologian käyttö oli uutta ja mielenkiintoa herättävää, mutta viimeisen vuosikymmenen aikana lähilukuteknologiat ovat lyöneet laajamittaisemmin itsensä läpi.

Tuoreempi esimerkki on monitoimittajayhteistyön kautta syntynyt Waltti-joukkoliikenneratkaisu. Se sisältää monimutkaisten räätälöityjen ohjelmistoratkaisujen lisäksi mm. integraatio fyysisiin itsepalvelulipunmyyntipisteisiin. Itsepalvelupisteet ovat esimerkki siitä kuinka laajassa kuluttajakäytössä olevien lipunmyyntijärjestelmien tulee vastata hyvin monenlaisiin tarpeisiin. Vuonna 2014 turhauduimme monen muun lailla lipunmyyntimarkkinoiden kilpailun vähyyteen ja päätimme sijoittaa Sofokus Ventures kautta markkinahaastajan perustamiseen. Kyseinen yritys tarjoaa valmista pilvipohjaista ratkaisua lipunmyyntiin.