Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Stora Enso Metsä tukena metsänomistajan arjessa

Sofokus toteutti alkuvuodesta verkkosivu-uudistuksen Stora Enso Metsälle. Sivustouudistus oli viimeinen osa Stora Enso Metsän pitkään jatkunutta kehitystyötä.
Stora Enso on yksi maailman johtavista metsäteollisuusyrityksistä. Stora Enso Metsä huolehtii Stora Enson Suomen tuotantolaitosten puuhuollosta ja tarjoaa metsänomistajille palvelut helpompaan metsänomistamiseen.

Uusi sivusto rakennettiin vanhasta sivustosta saadut palautteet ja asiakaskokemukset huomioiden. Tarkoituksena oli luoda sivuston käyttäjien, suomalaisten metsänomistajien tarpeita mahdollisimman hyvin vastaava sivusto.
Suunnittelutyötä tehtäessä käytiin tarkkaan läpi asioita, jotka eivät aiemman sivun kohdalla toimineet ja, jotka olivat selvästi nostaneet metsänomistajien kynnystä ottaa yhteyttä.

”Lisäarvo, jota metsänomistajat verkkosivuston kautta saavat on varmasti se, että se etsitty tieto löytyy siltä tasolta, jossa käyttäjä sitä tarvitsee. Asiakkaat saavat tietoa metsäverotusasioiden hoitamisesta ja esimerkiksi siitä, miten metsästä saa enemmän taloudellisesti irti”, sanoo Stora Enso Metsän Digimarkkinointipäällikkö Marko Kari.

Stora Enso Metsä

Sivuston kokonaisvaltainen uudistus

Yksi tärkeimmistä kehityskohteista oli sivuston löydettävyys. Olennaista on, että kun metsänomistaja etsii tietoa hän päätyy sivustolle, joka tarjoaa vastauksen etsittyyn kysymykseen. Tästä syystä sivuston hakukoneoptimointiin kiinnitettiin erityistä huomiota.
Hakukonenäkyvyyden ylläpitämiseksi sivustolle on tehty useita uudelleenohjauksia, sillä osoiterakenne muuttui päivityksen yhteydessä.

”Hakukonenäkyvyyttä varten oli jo tilattu erillinen hakukoneauditointiraportti, jossa oli listattu asioita, jotka piti ottaa huomioon sivuston toteutusprojektissa. Hakukonenäkyvyyden lisäksi tavoitteena oli luonnollisesti myös yhteydenotto konversion parantaminen”, kertoo Sofokuksen Technical lead Timo Leiniö

Verkkosivusto toteutettiin WordPress alustalle. Uudistuksen yhtenä tarkoituksena oli ottaa käyttöön nykyistä helppokäyttöisempi sisällönhallintajärjestelmä, jota olisi myös mahdollista kehittää tulevaisuudessa. Lisäksi sivuston visuaalinen ulkoasu uudistettiin asiakkaan toimesta täysin.

Lue lisää Stora Enso Metsän teknisestä toteutuksesta WP-Oppaasta.

Stora Enso Metsä

Lähtökohtana asiakkaiden tarpeet

Sivustosta saatu palaute on ollut positiivista. Uuden sivuston avulla metsänomistajat ovat päässeet aiempaa helpommin esittämään toiveita palvelujen sisällöstä.

”Metsänomistajien osallistaminen on helpottunut sivun avulla. Asiakaskanssakäyminen erilaisissa aiemmin automatisoiduissa tilanteissa on noussut paljon suurempaan osaan kuin aikaisemmin”, Kari sanoo.

Palvelun käyttäjiltä saatujen ehdotusten ja palautteen avulla Stora Enso Metsä pystyy edelleen kehittämään palvelujaan ja luomaan sivuston, joka tarjoaa todellista arvoa suomalaiselle metsänomistajalle.

Lue lisää aiheesta