Vastuullisuus Sofokuksella

Kestävä kehitys ja sosiaalinen vastuu

Olemme määrittäneet ydinarvoiksemme ihmisiin keskittymisen, oppimisen, rohkeuden sekä arvon ja luottamuksen luomisen ja ottaneet ne osaksi jokapäiväistä toimintaamme. Olisi helppoa väittää, että teemme kestäviä ja sosiaalisesti vastuullisia valintoja automaattisesti ja ettei tarkkaa dokumentaatiota tai suunnitelmaa tarvita.  

Teemme joka päivä kymmenittäin pieniä ja suuria arvoihimme perustuvia päätöksiä, mutta silti Sofokuksen eettisiä sääntöjä on hankalaa selittää ymmärrettävästi paitsi omalle väellemme myös sidosryhmille. Niinpä päädyimme luomaan jotain meille uutta, jonka takana voimme seistä ja josta voimme olla ylpeitä. 

Päätimme tukeutua kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoiteohjelmaan  ja luoda Sofokukselle eettisen strategian, jolla otamme kantaa yrityksen sosiaaliseen vastuuseen, monimuotoisuuteen, osallistamiseen sekä kestävyystavoitteisiin. Agenda 2030 on otettu käyttöön kaikissa Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioissa vuonna 2015, ja se tarjoaa toimintasuunnitelman ihmisten, maapallon ja hyvinvoinnin hyväksi ja rauhan saavuttamiseksi niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Agendan ytimessä on 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka toimivat tärkeänä ohjenuorana kaikille maille – sekä teollisuusmaille että kehittyville valtioille – maailmanlaajuisen kumppanuuden hengessä. Niissä todetaan, että köyhyyden ja muun puutteen lopettamisen on tapahduttava käsi kädessä sellaisten strategioiden kanssa, jotka lisäävät terveyttä ja koulutusta, vähentävät epätasa-arvoa ja kiihdyttävät talouden kasvua – samalla toimien ilmastonmuutosta vastaan meriemme ja metsiemme säilymisen puolesta.

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Tartuimme toimeen nimittämällä henkilön, joka tutustui tavoitteisiin ja ilmoittautui YK-liiton verkkokurssille, jossa YK:n ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijat ja tutkijat jakavat näkemyksiään aiheesta ja ideoita kunkin tavoitteen saavuttamiseksi. Seuraavaksi keräsimme kunkin tavoitteen alle ne asiat, joita jo teimme tavoitteeseen pääsemiseksi, ja kirjasimme muistiin ideoita ja toteutussuunnitelmia. Sovelsimme maailmanlaajuisia tavoitteita paikalliseen ja helpommin hallittavaan kontekstiin ja tietenkin haastoimme itseämme pohtimaan, mitä muuta voisimme tehdä. Asiaan tartuttiin koko yrityksen voimin yrityksen sisäisissä kestävyystyöpajoissa.

Haluamme myös olla aktiivisia sidosryhmien kuten partnereiden ja asiakkaiden suuntaan. Päätimme selvittää heidän kantansa vastuullisuuteen. Olemme tehneet tässä yhteistyötä mm. Work Ahedin kanssa toteuttamalla vastuullisuuskyselyn sidosryhmillemme.

Lopuksi päädyimme valitsemaan agendan tavoitteista yksitoista, joihin eettinen strategiamme tällä hetkellä nojaa. Seuraavissa kappaleissa esittelemme lyhyesti, miten olemme lähestyneet kutakin tavoitetta. Tarkempia tietoja itse tavoitteista saat YK:n verkkosivuilta. Muista, että työ on yhä kesken ja jatkuu aina vuoteen 2030 (voit tarkistaa tilan tältä sivulta). 


KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 1: KÖYHYYDEN POISTAMINEN

Maailmanlaajuisena tavoitteena on vähentää äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä kymmenestä prosentista kolmeen. Yrittäjyyden tukeminen ja lisääminen ovat köyhyyden lopettamisen avaintekijöitä. Uskomme, että kokoomme nähden voimme vaikuttaa tähän tavoitteeseen merkittävästi.  

Käytämme joka vuosi järjestelmällisesti puheenvuoroja seminaareissa, toimimme kilpailujen tuomareina ja tarjoamme valmennusta: 

Kasvuopen.fi (2015–). Suomen suurin startup-kilpailu
Boostturku.com (2010–). Turun yliopisto-opiskelijoiden yrittäjyysyhteisö
Boardmangrow.com (2014–). Kasvusuuntautunut yrittäjyysyhteisö
Sparkup.fi (2013–). Turkulainen startup-yhteisö 

Uskomme innovaatioihin on saanut meidät osallistumaan 10 uuden startupin rahoittamiseen. Ne ovat luoneet yli 150 työpaikkaa ja yli 15 miljoonan euron vuotuisen liikevaihdon. Startupeista kaksi on ostettu.  

Digitaalisten sydänten aikakausi on vasta alkamassa, ja olemme luottavaisia, että voimme toimia suunnannäyttäjinä Internetin seuraavassa vaiheessa. Olemme perustaneet Sofokus Ventures -nimisen sijoitusyhtiön, joka auttaa startupeja seuraavan askeleen ottamisessa ja tarjoaa rahoitusta ja verkostoitumismahdollisuuksia tuoreille kasvuyrityksille. Sivusto Sofokusventures.com lanseerattiin vuonna 2019. Suunnitelmissamme on seuraavan kahden vuoden aikana sijoittaa 20 uuteen yritykseen, joissa sykkii digitaalinen sydän. 

Voimme auttaa hankalassa tilanteessa olevia läheisiä pienillä teoilla, esimerkiksi luomalla verkkosivuston paikalliselle kansalaisjärjestölle (Veikko Hursti) tai lahjoittamalla saunalauttojemme pyyhkeet Ensi- ja turvakotien liiton paikallistoimijalle.  Tulevaisuudessa haluamme lähestyä tavoitetta täysin uudesta näkökulmasta ja saada aikaan todellisen muutoksen.

Olemme tietoisia siitä surullisesta tosiasiasta, että suurin osa äärimmäisessä köyhyydessä elävistä ihmisistä (38 %) asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Selvitämme parhaillaan, miten voisimme yhdessä kumppaniemme kanssa jakaa tietämystämme ja taitojamme Afrikassa ja lisätä näin yrittäjyyttä mantereella.


KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 2: NÄLÄN POISTAMINEN

Tämän tavoitteen kohdalla olemme huomanneet, että on ensiarvoisen tärkeää vahvistaa erilaisten pienten ja perhetilojen kestävyyttä ja muovautuvuutta, sillä näiden tilojen tuottavuus on järjestään alhaisempi kuin muiden ruoantuottajien. Teollistuneissa maissa voimme kiinnittää myös entistä enemmän huomiota nolla- tai ruokahävikkiin.  

Yksi asiakkaistamme, jonka kanssa olemme työskennelleet yrityksemme alkuajoista lähtien vuodesta 2012, on Kauppahalli24. Kauppahalli24 haastaa Suomen kahden ruokaketjujätin hallitsemat markkinat tarjoamalla kuluttajille vaihtoehdon, jonka puitteissa he voivat tilata paikallisten ruoantuottajien tuotteet suoraan kotiinsa. Maailmanluokan logistiikkajärjestelmän siivittämänä yritys on onnistunut selättämään ”viimeisen mailin ongelman” ja toimittamaan paikallisia ja tuoreita tuotteita Suomen pääkaupungin koteihin. Kauppahalli24:n maailmanvalloitus ja heidän alustalle perustuvan liiketoimintamallinsa menestys ovat meille tärkeitä ja täsmälleen sitä, mihin tavoite 2 pyrkii pientilallisten kestävyyden vahvistamisella.

Toimistolla kiinnitämme huomiota siihen, mitä banaaneja ja kahvilaatuja tilaamme, ja suosimme paikallisia ja luonnonmukaisia vaihtoehtoja. Suhtaudumme kierrätykseen vakavasti ja lajittelemme kaiken mahdollisen (SER-jätteen, paperin, biojätteen, muovin, pahvin ja polttokelpoisen jätteen). Samalla työntekijämme saavat mallin, jota voivat soveltaa kotonaankin.


KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 3: TERVEELLINEN ELÄMÄ JA HYVINVOINTI

Toimintamme pohjana on perustajamme alkuperäinen merkityksellisten digitaalisten palvelujen luomista koskeva visio ja arvot, jotka henkilöstömme on yhdessä hyväksynyt. Nämä arvot ovat vahva perusta ainutlaatuiselle yrityskulttuurillemme, joka asettaa ihmiset etusijalle. Sofokuksella on oma onnellisuusupseeri, Milla Heikkilä, jonka tehtävänä on huolehtia työ- ja perhe-elämän tasapainosta ja opastaa ihmisiä tulemaan parhaiksi versioiksi itsestään.

Emme ole onnellisuuskulttuurimme ainoita puolestapuhujia; muutkin pitävät siitä. Toimintakulttuurimme on huomioitu laajasti paikallisissa tiedotusvälineissä, ja olemme antaneet useita haastatteluja johtamis- ja onnellisuusinnovaatioidemme tiimoilta. Samalla olemme houkutelleet jatkuvasti lisää huippulahjakkuuksia, joita voimme palkata. Uskomme, että onnellisuus on yksi parhaista kilpailueduista.

Työntekijöillemme annettu lupaus on yksinkertainen: PAREMMAT MAANANTAIT. 

Parempi maanantai syntyy tarkastelemalla ihmisiä yksilöinä, ei vain työntekijöinä. Sofokus Life 360° -ohjelman tavoitteena on säilyttää henkilöstömme työ- ja yksityiselämän tasapaino elämän kaikissa tilanteissa. Varmistamalla, että ihmiset tietävät palautumisen, unen ja kunnollisen ravinnon merkityksen, onnellisuusupseerimme työskentelee väsymättä ihmisten yleisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Viikoittainen Better Monday -uutiskirje, kuukausittaiset Sofokus Life -haasteet, Lapsi mukaan töihin -päivät, palautteen oikeanlaista antamista ja vastaanottamista käsittelevät työpajat, kävelykokoukset ja smoothie-työpajat ovat vain jäävuoren huippu.

Viime aikoina olemme laajentaneet paremman maanantain käsitteen koskemaan myös sidosryhmiämme mm. lanseeraamalla kansainvälisen podcastin, jossa haastattelemme maailman huippubrändejä siitä, miten he puolestaan luovat työntekijöilleen paremman maanantain. Teemat vaihtelevat hyvinvoinnista ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta kykyjen houkuttelemiseen. Jatkossa tahtotilamme on laajentaa hyvinvoinnin näkökulmaa edelleen. Jatka seuraamistamme niin näet, mitä tulevaisuus tuo tullessaan! 

Pienillä teoilla teemme etätyöstä mahdollista kaikille ja tarjoamme työntekijöillemme influenssarokotukset, kattavat työterveyspalvelut sekä ilmaiset hieronnat ja liikuntapalvelut.


KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 4: LAADUKAS KOULUTUS

Yksi viidestä arvostamme keskittyy oppimiseen. Ymmärrämme, että voimme pysyä mukana maailman menossa vain elinikäisen oppimisen avulla. Sofokus Freedom tarjoaa työntekijöillemme viikossa yhden kokonaisen päivän, jona he voivat kehittää itseään, Sofokusta tai yhteiskuntaa parhaaksi katsomallaan tavalla. Koska oppiminen on yksi yhdessä asemistamme yritysarvoista, kannustamme kaikkia käyttämään yhden päivän viikossa itsensä kehittämiseen.  

Kehitys ja innovaatio ovat osa DNA:tamme. 

Paremmat maanantait saavat vauhtia digitaalisesta sydämestä. Meille ihmiset ovat tärkeämpiä kuin numerot, ja tuemme ajattelua talon omalla digitaalisella sydämellä, Wiilalla. Wiila on organisminhallintajärjestelmä, joka tähtää sekä oman itsensä että liiketoiminnan kehittämiseen. Sen kautta voi tilata toimintakulttuuria koskevan jutteluhetken yrityksen perustajan kanssa, hierontahoidon tai kehityskeskustelun. Siitä löytyy myös ”iso punainen painike”, jolla voi varoittaa, jos jokin on vialla. Sillä voi tarkistaa, mihin parveen kollega kuuluu sekä tarkastella hänen taitojaan ja vastuitaan riippumatta siitä, missä parvessa itse sattuu olemaan. Onko meneillään surullinen, huono vai hyvä päivä? Hymiötä napsauttamalla voi kertoa, mitä asioita voitaisiin parantaa ja milloin. 

Olemme valmiina kohtaamaan maailman suurimmat sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät haasteet tukeutumalla yrityksemme perustajan unelmaan sekä yhdessä määriteltyihin arvoihin, ainutlaatuiseen, läpinäkyvään ja tasa-arvoiseen johtajuusmalliin sekä toimintaamme kiihdyttävään digitaaliseen sydämeen. 
 
Ohjaamme oppimista myös mahdollistamalla osa-aikatyön opiskelijoille. Noin kymmenen henkilöä tekee osa-aikaopintoja työn ohessa, ja kaksi heistä valmistelee tohtorintutkintoa. Pieniin oppimista edistäviin asioihin kuuluu myös työntekijöitämme kiinnostavien kirjojen tilaaminen toimistoon. Haluamme osaltamme vaikuttaa asioihin, ja osallistumme parhaillaan meille läheisten koulutusohjelmien suunnitteluun. Meillä on esimerkiksi edustaja Turun ammattikorkeakoulun neuvoa-antavassa toimikunnassa.  

Olemme pitäneet monia vierailuluentoja suomalaisissa kouluissa. Vuoden 2019 neljännellä vuosineljänneksellä järjestimme tulevaisuutta ja työvallankumousta käsittelevän tapahtuman opettajille ja pidimme 5–7 vierailijaluentoa.

Tulevien vuosien aikana pyrimme syventämään yhteistyötämme yliopistojen kanssa, jotta voimme osallistua sellaisten kurssien luomiseen, jotka koskevat alustataloutta tai sen liiketoimintamalleja. Miksipä emme samalla laatisi uutta verkkokurssimateriaalia ilmaiseksi käytettäväksi, sillä meillä on hyvät yhteydet yliopistoon opiskelijayhteisöissä toimivien työntekijöidemme kautta.


KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 5: SUKUPUOLTEN VÄLINEN TASA-ARVO

Naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistaminen on teknologia-alan kriittinen kysymys. Mikseivät naiset hakeudu teknologia-alalle? Uskomme, että yhteistyössä kotien ja koulujen kanssa voimme tarjota tytöille ja naisille työkaluja, joiden avulla he voivat nähdä teknisen alan mahdollisuudet.  

Olemme järjestäneet Django Dames -työpajoja, jotka siis ovat naisille suunnattua koodikouluja. Ensimmäinen työpajoista, joiden idea tuli alun perin Lauriina Holmströmiltä, pidettiin vuonna 2015, ja tapahtumat ovat olleet joka kerta ylibuukattuja. Olemme olleet mukana myös Mothers in Business -järjestön paikallistoiminnassa isännöimällä heidän tapaamisiaan toimistossamme pariin eri otteeseen.

Voimme olla iloisia siitä, että yrityksessämme työskentelee tällä hetkellä mahtavia naisia, jopa erittäin vastuullisissa rooleissa. Sukupuoli ja ikä eivät ole esteinä, kun haluamme henkilöstömme kehittävän itseään ja ylittävän itsensä. Tärkeintä meille on löytää kullekin ihmiselle merkityksellinen rooli.

Yksi strategisista päätavoitteistamme vuodelle 2020 on herättää keskustelua aiheesta ”Mikseivät naiset hakeudu teknologia-alalle?”. Työskentely on jo alkanut podcastissamme ja haastatteluissa, joissa kansainväliset teknologia-alalla vaikuttavat naisroolimallit kertovat tarinansa ja jakavat vinkkejä kaikenikäisille naisille.  

Olemme myös selvittämässä, miten voisimme kannustaa miespuolisia työntekijöitämme isyyslomien pitämiseen, ja miten voisimme osallistua koulujen vanhempainiltoihin kertoaksemme teknologia-alan uramahdollisuuksista. Haluamme näin auttaa vanhempia rohkaisemaan tyttäriään teknologiauralle suuntautumiseen.


KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 6: PUHDAS VESI JA SANITAATIO

Teemme työtä yhdessä HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) kanssa. HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesi- ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pää​kaupunkiseudusta ja ympäristöstä. HSY:n missiona on toimia puhtaan ja kestävän kaupunkielämisen mahdollistajana. Sofokuksen ja HSY:n yhteistyön tarkoituksena on laatia investointilaskuri, jonka avulla voidaan arvioida vesipalveluiden investointeja yli miljoonalle pääkaupunkis​eudun alueen asukkaalle.


KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 7: EDULLINEN JA PUHDAS ENERGIA

Uusiutuvan energian osuus kaikesta energiankulutuksesta kasvoi hiljalleen vuoden 2010 16,6 prosentista vuoden 2016 17,5 prosenttiin, mutta ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi vaaditaan paljon nopeampia muutoksia. 

Tietoteknologia-alan yrityksenä voimme tehdä verrattain vähän energiaan liittyviä valintoja, koska meillä ei ole raskasta toimitusketjua. Liiketoiminnassamme eniten energiaa vie asiakkaidemme ratkaisujen isännöinti. Sofokus on Google Cloud Platformin virallinen kumppani, ja asiakkaidemme tiedot ovat tallessa Haminassa. Google on sitoutunut käyttämään sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa ja ostaa tietokeskustensa sähkön paikallisilta uusiutuvan energian tuottajilta. Googlen Haminan tietokeskuksen jäähdytinjärjestelmä on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Se käyttää jäähdytykseen Suomenlahden merivettä, mikä vähentää energiankulutusta ja takaa tietokoneiden häiriöttömän toiminnan.


KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 8: SÄÄLLISET TYÖPAIKAT JA TALOUSKASVU

Sofokus Venturesin yksi ensimmäisistä työntekijöistä oli Turo Numminen, joka on lisäksi Suomen Nuori Yrittäjyys -yhdistyksen edustaja. Yhdistys tarjoaa kouluille työkaluja ja ohjelmia nuorten työelämätaitojen, taloudenhallinnan ja yrittäjyystaitojen opetukseen. Ensimmäisenä vuonna palvelu tavoitti 500 opiskelijaa ja lukuvuonna 2018–2019 jo yli 70 000 opiskelijaa. Yksi Ventures-palvelun ohjelmista on yritysohjelmakonsepti, jossa opiskelijat pyörittävät omaa pienoisyritystään oikeaa rahaa käyttäen ja oppien yritystaitoja, kuten projektinhallintaa, budjetointia ja innovointia. Yritysohjelman jälkeen opiskelijat suhtautuvat tulevaisuuteensa (työllistymiseen, omiin kykyihinsä) aiempaa luottavaisemmin. 

Uskomme nuoriin aidosti, emmekä arvioi potentiaalisia työntekijöitämme ansioluettelojen, aiemman työkokemuksen tai iän perusteella. Sen sijaan keskitymme potentiaaliin, motivaatioon oppia uusia asioita ja siihen, onko toimintakulttuurimme heille sopiva.


KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 9: KESTÄVÄN INFRASTRUKTUURIN LUOMINEN, KESTÄVÄN JA OSALLISTAVAN TEOLLISUUDEN SEKÄ INNOVAATIOIDEN EDISTÄMINEN

Oli kyse sitten omasta tai asiakkaamme toiminnasta, etsimme jatkuvasti tapoja tehdä asioita uusilla tavoilla. Tästä syystä olemme heittäneet menemään perinteisen johtoryhmän ja kehittäneet läpinäkyvän, tasa-arvoisen ja koko yrityksen laajuisen ohjaus- ja päätöksentekomallin, jota kutsumme nimellä The Expendables.

Rohkaisemme ihmisiämme myös hyödyntämään Sofokus Freedom -mahdollisuuden, jonka puitteissa voi kehittää itseään, Sofokusta tai yhteiskuntaa yhden päivän viikossa. Tästä seuraa monesti innovaatioita.  

Olimme mukana perustamassa uutta Coventures-yritystä, jonka palvelukonseptiin kuuluu startup-yrityksien luominen yhtiöille. Uskomme, ettei mikään yksittäinen yritys voi haalia itselleen kaikkia parhaita kykyjä, joten perustimme yrityksen yhdessä kollegayritystemme kanssa. Asiakkaamme saavat laajemman valikoiman kyvykkäitä ihmisiä, Sofokus ja muut palveluntarjoajat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työntekijöille tarjoutuu jännittäviä tilaisuuksia olla luomassa uusia yrityksiä.  

Uskomme innovaatioihin ja mitattavaan arvoon, oli se luonteeltaan sitten taloudellista, sosiaalista tai ympäristöön liittyvää. Innovaatiouskomme on saanut meidät osallistumaan 10 uuden startupin rahoittamiseen. Ne ovat luoneet yli 150 työpaikkaa ja yli 15 miljoonan euron vuotuisen liikevaihdon. Startupeista kaksi on ostettu.


KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 10: ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN MAIDEN SISÄLLÄ JA NIIDEN VÄLILLÄ

Ohjelmistoyrityksenä tuotamme jonkin verran elektroniikkajätettä, joka voitaisiin käyttää uudelleen. Etsimme organisaatiota, joka voisi toimittaa laitteemme, kuten tietokoneet, matkapuhelimet ja näytöt, Afrikan kouluihin, joissa niitä voitaisiin käyttää opetuksessa. 

Kehittelemme myös erilaisia Freedom-hankkeita, joihin työntekijämme voisivat osallistua kerran vuodessa jonkin kestävän tavoitteen saavuttamiseksi.


KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 11: OSALLISTAVIEN, TURVALLISTEN, JOUSTAVIEN JA KESTÄVIEN KAUPUNKIEN JA ASUINYHDYSKUNTIEN RAKENTAMINEN

Tuemme etätyötä, emmekä odota ihmisten saapuvan toimistolle joka päivä. Tällä hetkellä työskentelemme koko yrityksen voimin etänä korona-pandemian vuoksi. Koska etätyö on ollut osa kulttuuriamme jo pitkään, tapahtui tämä muutos lähes kivuttomasti.

Suunnittelemme hankkivamme tulevaisuudessa toimistopyörän, jolla voisi kulkea lähistöllä pidettäviin kokouksiin, jolloin autoa ei tarvittaisi.