Vastuullisuus Sofokuksella

Kestävä kehitys ja sosiaalinen vastuu

vastuullisuus suomi

Ydinarvojamme ovat ihmisiin keskittyminen, oppiminen, rohkeus, arvon luominen ja luottamus. Vaikka nämä arvot ohjaavat päivittäistä toimintaamme ja valintojamme, olisi liian yksinkertaista väittää, että tekisimme kestäviä ja sosiaalisesti vastuullisia valintoja automaattisesti eikä tarkkaa dokumentaatiota tai suunnitelmaa tarvittaisi. Niinpä laadimme itsellemme selkeät tavoitteet ja toimintaperiaatteet, joiden takana voimme seistä ja joista voimme olla ylpeitä. 

Tukeuduimme kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoiteohjelmaan  ja loimme Sofokukselle eettisen strategian, jolla otamme kantaa yritysten sosiaaliseen vastuuseen, monimuotoisuuteen, osallistamiseen ja kestävyystavoitteisiin. Agenda 2030 on otettu käyttöön kaikissa YK:n jäsenvaltioissa vuonna 2015. Se tarjoaa toimintasuunnitelman ihmisten ja maapallon hyvinvoinnin takaamiseksi sekä rauhan saavuttamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. 

Agendan ytimessä on 17 kestävän kehityksen tavoitetta, joita sekä teollisuusmaat että kehittyvät valtiot voivat käyttää ohjenuoranaan. Niissä todetaan, että köyhyyden ja muun puutteen poistamisen on tapahduttava käsi kädessä sellaisten strategioiden kanssa, jotka lisäävät terveyttä ja koulutusta, vähentävät epätasa-arvoa ja kiihdyttävät talouden kasvua. Samalla on toimittava ilmastonmuutosta vastaan sekä meriemme ja metsiemme säilymisen puolesta. Sofokus on valinnut agendalta 11 tavoitetta, joihin eettinen strategiamme tällä hetkellä nojaa. Seuraavissa kappaleissa esittelemme lyhyesti, miten olemme lähestyneet kutakin tavoitetta. Tarkempia tietoja itse tavoitteista saat YK:n verkkosivuilta. 

Agenda 2030 -ohjelman 17 kestävän kehityksen tavoitetta
Agenda 2030 -ohjelman 17 kestävän kehityksen tavoitetta
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

TAVOITE 1: KÖYHYYDEN POISTAMINEN

Maailmanlaajuisena tavoitteena on vähentää äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä kymmenestä prosentista kolmeen. Yrittäjyyden tukeminen ja lisääminen ovat köyhyyden lopettamisen avaintekijöitä. Uskomme, että kokoomme nähden voimme vaikuttaa tähän tavoitteeseen merkittävästi.  

Pidämme joka vuosi useita puheenvuoroja seminaareissa, toimimme kilpailujen tuomareina ja valmennamme aloittelevia yrittäjiä: 

Kasvuopen.fi (2015–). Suomen suurin startup-kilpailu
Boostturku.com (2010–). Turun yliopisto-opiskelijoiden yrittäjyysyhteisö
Boardmangrow.com (2014–). Kasvusuuntautunut yrittäjyysyhteisö
Sparkup.fi (2013–). Turkulainen startup-yhteisö 

Uskomme innovaatioihin on saanut meidät osallistumaan 10 uuden startupin rahoittamiseen. Ne ovat luoneet yli 150 työpaikkaa ja yli 15 miljoonan euron vuotuisen liikevaihdon. Startupeista kaksi on ostettu.  

Digitaalisten sydänten aikakausi on vielä lapsenkengissä, mutta olemme luottavaisia, että voimme toimia suunnannäyttäjinä uuden normaalin aikakaudella. Olemme perustaneet Sofokus Ventures -sijoitusyhtiön, joka sekä auttaa startupeja seuraavan askeleen ottamisessa että tarjoaa rahoitusta ja verkostoitumismahdollisuuksia tuoreille kasvuyrityksille. Suunnitelmissamme on seuraavan kahden vuoden aikana sijoittaa 20 uuteen yritykseen, joissa sykkii digitaalinen sydän. 

Olemme myös tietoisia siitä surullisesta tosiasiasta, että suurin osa äärimmäisessä köyhyydessä elävistä ihmisistä (38 %) asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Selvitämmekin parhaillaan, miten voisimme yhdessä kumppaniemme kanssa jakaa tietämystämme ja taitojamme Afrikassa ja lisätä näin yrittäjyyttä mantereella.

Voimme auttaa hankalassa tilanteessa olevia ihmisiä myös pienemmillä teoilla. Olemme esimerkiksi luoneet verkkosivuston paikalliselle kansalaisjärjestö Veikko Hurstille, lahjoittaneet saunalauttojemme pyyhkeet Ensi- ja turvakotien liiton paikallistoimijalle sekä antaneet yritysjoululahjabudjettimme Pelastusarmeijan joulupataan.  


TAVOITE 2: NÄLÄN POISTAMINEN

Tutkimusten mukaan on tärkeää vahvistaa etenkin pien- ja perhetilojen kestävyyttä ja muovautuvuutta, sillä näiden tilojen tuottavuus on alhaisempi kuin muiden ruoantuottajien. Teollistuneissa maissa voimme kiinnittää myös entistä enemmän huomiota ruokahävikkiin.  

Tämä nälän poistamisen tavoite on tärkeä myös monille asiakkaillemme. Esimerkiksi Kauppahalli24, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2012, haastaa Suomen päivittäistavaramarkkinat tarjoamalla kuluttajille vaihtoehdon tilata paikallisten ruoantuottajien tuotteet suoraan kotiovelle. Myös Venner Oy, jonka suuren suosion saavuttaneille sesonkiruokalaatikoille loimme tilaus- ja lunastusjärjestelmät, on ottanut missiokseen taata jokaiselle suomalaiselle perheelle oikeuden terveelliseen ja ravitsevaan ruokaan. 

Myös toimistolla kiinnitämme huomiota siihen, mitä hedelmiä ja kahvilaatuja tilaamme sekä suosimme lähituotettuja luomuvaihtoehtoja. Otamme kierrätyksen vakavasti ja lajittelemme kaiken mahdollisen (SER-jätteen, paperin, biojätteen, muovin, pahvin ja polttokelpoisen jätteen) sekä kannustamme työntekijöitämme noudattamaan samoja tapoja myös kotona. 


TAVOITE 3: TERVEELLINEN ELÄMÄ JA HYVINVOINTI

Toimintamme pohjana on Sofokuksen perustaja Teemu Malisen visio merkityksellisten digitaalisten palvelujen luomisesta sekä henkilöstömme yhdessä hyväksymät arvot. Nämä arvot ovat vahva perusta ainutlaatuiselle yrityskulttuurillemme, joka asettaa ihmiset etusijalle. Sofokuksella onkin oma Chief Happiness Officer, Milla Heikkilä, jonka tehtävänä on huolehtia työ- ja vapaa-ajan tasapainosta sekä ohjata ihmisiä tulemaan parhaiksi versioiksi itsestään.

Työntekijöillemme annettu lupaus on yksinkertainen: Better Monday®

Parempi maanantai syntyy kohtaamalla ihmiset yksilöinä, ei vain työntekijöinä. Koimme, että olemassa olevat organisoitumisen, johtamisen ja henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtimisen mallit eivät vastanneet tarpeitamme tai tukeneet korkealle asetettuja tavoitteitamme. Siksi kehitimme Better Monday®:n, kokonaisvaltaisen organismin ohjauksen ja hyvinvoinnin mallin, jota suosittelemme myös muille organisaatioille. Uskomme, että modernit yritykset tulisi nähdä ennemmin elävinä, hengittävinä ja nopeasti sopeutuvina organismeina keinotekoisten, hitaiden ja hierarkkisten organisaatioiden sijasta.

Emme ole Better Monday®:n ainoita puolestapuhujia. Toimintakulttuurimme on huomioitu laajasti paikallisissa tiedotusvälineissä, ja olemme antaneet useita haastatteluja johtamis- ja onnellisuusinnovaatioidemme tiimoilta. Samalla houkuttelemme jatkuvasti lisää huippuosaajia kasvaviin joukkoihimme. Uskommekin, että onnellisuus on yksi parhaista kilpailueduista.

Olemme laajentaneet Better Monday® -käsitteen koskemaan myös sidosryhmiämme mm. lanseeraamalla kansainvälisen Better Monday -podcastin, jossa haastattelemme maailman huippuyritysten edustajia siitä, miten he puolestaan luovat työntekijöilleen paremman maanantain. Teemat vaihtelevat hyvinvoinnista ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta kykyjen houkuttelemiseen. Jatkossa tahtomme on laajentaa hyvinvoinnin näkökulmaa edelleen. Pysy kuulolla, niin näet, mitä tulevaisuus tuo tullessaan! 

Better Monday on vertauskuva työssä aidosti viihtymisestä.

TAVOITE 4: LAADUKAS KOULUTUS

Voimme pysyä mukana maailman menossa vain elinikäisen oppimisen ja uteliaisuuden avulla. Sofokus Freedom tarjoaa työntekijöillemme viikossa yhden kokonaisen päivän, jona he voivat kehittää itseään, Sofokusta tai yhteiskuntaa parhaaksi katsomallaan tavalla. Koska oppiminen on yksi yhdessä asettamistamme yritysarvoista, kannustamme kaikkia käyttämään yhden päivän viikossa itsensä kehittämiseen.  

Kehitys ja innovointi ovat osa DNA:tamme. 

Paremmat maanantait saavat vauhtia digitaalisesta sydämestä. Meille ihmiset ovat tärkeämpiä kuin numerot, ja tuemme tätä ajattelua Wiilalla, talon omalla digitaalisella sydämellä. Wiila on organisminhallintajärjestelmä, joka tähtää sekä oman itsensä että liiketoiminnan kehittämiseen. Sen kautta voi tilata niin toimintakulttuuria koskevan jutteluhetken yrityksen perustajan kanssa kuin hierontahoidon tai kehityskeskustelun. Wiilasta voi tarkistaa, mihin parveen kollega kuuluu sekä tarkastella tämän taitoja ja vastuita riippumatta siitä, missä parvessa itse sattuu olemaan. Sen kautta seurataan myös tiimien hyvinvointia päivittäisellä hymiökyselyllä ja avoimella palautteella. Kaiken varalta Wiilasta löytyy myös ”iso punainen nappi”, jolla voi varoittaa, jos oma tai kollegan jaksaminen on koetuksella. 


Kannustamme oppimiseen myös mahdollistamalla osa-aikatyön opiskelijoille. Noin kymmenen henkilöä tekee osa-aikaopintoja työn ohessa, ja yksi heistä valmistelee tohtorintutkintoa. Pieniin oppimista edistäviin asioihin kuuluu myös työntekijöitämme kiinnostavien kirjojen tilaaminen toimistolle. Haluamme osaltamme vaikuttaa asioihin ja osallistumme parhaillaan meille läheisten koulutusohjelmien suunnitteluun. Meillä on esimerkiksi edustaja Turun ammattikorkeakoulun neuvoa-antavassa toimikunnassa.  

Pidämme myös säännöllisesti vierailijaluentoja suomalaisissa kouluissa. Tulevina vuosina pyrimme syventämään yhteistyötämme yliopistojen kanssa, jotta voimme osallistua sellaisten kurssien luomiseen, jotka koskevat uutta normaalia ja sen liiketoimintamalleja. Miksipä emme samalla laatisi uutta verkkokurssimateriaalia ilmaiseksi käytettäväksi, sillä meillä on hyvät yhteydet yliopistoon opiskelijayhteisöissä toimivien työntekijöidemme kautta.


TAVOITE 5: SUKUPUOLTEN VÄLINEN TASA-ARVO

Naisten ja tyttöjen mahdollisuuksien vahvistaminen on teknologia-alan kriittinen kysymys. Uskomme, että yhteistyössä kotien ja koulujen kanssa voimme tarjota tytöille ja naisille työkaluja, joiden avulla he voivat nähdä teknisen alan mahdollisuudet.  

Olemme järjestäneet Django Dames -työpajoja, jotka ovat naisille suunnattua koodikouluja. Ensimmäinen työpajoista, joiden idea tuli alun perin Lauriina Holmströmiltä, pidettiin vuonna 2015, ja tapahtumat ovat olleet joka kerta ylibuukattuja. Olemme olleet mukana myös Mothers in Business -järjestön paikallistoiminnassa ja isännöineet heidän tapaamisiaan toimistossamme pariin otteeseen.

Voimme olla iloisia siitä, että yrityksessämme työskentelee tällä hetkellä mahtavia naisia erittäin vastuullisissa rooleissa. Sukupuoli ja ikä eivät ole esteinä, kun haluamme henkilöstömme kehittävän itseään ja ylittävän itsensä. Tärkeintä meille on löytää kullekin ihmiselle merkityksellinen rooli.

Olemme myös selvittämässä, miten voisimme kannustaa miespuolisia työntekijöitämme isyyslomien pitämiseen, ja miten voisimme osallistua koulujen vanhempainiltoihin kertoaksemme teknologia-alan uramahdollisuuksista. Haluamme näin auttaa vanhempia rohkaisemaan tyttäriään teknologiauralle suuntautumiseen.


TAVOITE 6: PUHDAS VESI JA SANITAATIO

Teemme työtä yhdessä HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) kanssa. HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesi- ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pää​kaupunkiseudusta ja ympäristöstä. HSY:n missiona on toimia puhtaan ja kestävän kaupunkielämisen mahdollistajana. Sofokuksen ja HSY:n yhteistyön tarkoituksena on laatia investointilaskuri, jonka avulla voidaan arvioida vesipalveluiden investointeja yli miljoonalle pääkaupunkis​eudun alueen asukkaalle.


TAVOITE 7: EDULLINEN JA PUHDAS ENERGIA

Tietoteknologia-alan yrityksenä voimme tehdä verrattain vähän energiaan liittyviä valintoja, koska meillä ei ole raskasta toimitusketjua. Liiketoiminnassamme eniten energiaa vie asiakkaidemme ratkaisujen isännöinti. Sofokus on Google Cloud Platformin virallinen kumppani, ja asiakkaidemme tiedot ovat tallessa Haminassa. Google on sitoutunut käyttämään sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa ja ostaa tietokeskustensa sähkön paikallisilta uusiutuvan energian tuottajilta. Googlen Haminan tietokeskuksen jäähdytinjärjestelmä on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Se käyttää jäähdytykseen Suomenlahden merivettä, mikä vähentää energiankulutusta ja takaa tietokoneiden häiriöttömän toiminnan.


TAVOITE 8: SÄÄLLISET TYÖPAIKAT JA TALOUSKASVU

Sofokus Venturesin yksi ensimmäisistä työntekijöistä oli Turo Numminen, joka on lisäksi Suomen Nuori Yrittäjyys -yhdistyksen edustaja. Yhdistys tarjoaa kouluille työkaluja ja ohjelmia nuorten työelämätaitojen, taloudenhallinnan ja yrittäjyystaitojen opetukseen. Uskomme nuoriin aidosti, emmekä arvioi potentiaalisia työntekijöitämme ansioluettelojen, aiemman työkokemuksen tai iän perusteella. Sen sijaan keskitymme potentiaaliin, motivaatioon oppia uusia asioita ja siihen, onko toimintakulttuurimme heille sopiva.


TAVOITE 9: KESTÄVÄN INFRASTRUKTUURIN LUOMINEN SEKÄ KESTÄVÄN JA OSALLISTAVAN TEOLLISUUDEN JA INNOVAATIOIDEN EDISTÄMINEN

Uskomme innovaatioihin ja mitattavaan arvoon, oli se luonteeltaan taloudellista, sosiaalista tai ympäristöön liittyvää. Pyrimme jatkuvasti löytämään omaamme ja asiakkaidemme toimintaan uusia tapoja tehdä asiat paremmin. Tästä syystä olemme hylänneet perinteisen johtoryhmän ja kehittäneet läpinäkyvän, tasa-arvoisen ja koko yrityksen laajuisen ohjaus- ja päätöksentekomallin, jota kutsumme nimellä The Expendables.

Rohkaisemme ihmisiämme myös hyödyntämään Sofokus Freedom -mahdollisuuden, jonka puitteissa voi kehittää itseään, Sofokusta tai yhteiskuntaa yhden päivän viikossa. Tästä seuraa monesti innovaatioita. Olimme mukana perustamassa uutta Coventures-yritystä, jonka palvelukonseptiin kuuluu startup-yritysten luominen yhtiöille. Uskomme, ettei yksikään yritys voi haalia itselleen kaikkia parhaita kykyjä, joten perustimme yrityksen yhdessä kollegayritystemme kanssa. Asiakkaamme saavat laajemman valikoiman kyvykkäitä ihmisiä, Sofokus ja muut palveluntarjoajat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työntekijöille tarjoutuu jännittäviä tilaisuuksia luoda uusia yrityksiä.  


TAVOITE 10: ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN MAIDEN SISÄLLÄ JA NIIDEN VÄLILLÄ

Ohjelmistoyrityksenä tuotamme jonkin verran elektroniikkajätettä, joka voitaisiin käyttää uudelleen. Etsimmekin organisaatiota, joka voisi toimittaa käytetyt laitteemme Afrikan kouluihin, joissa niitä voitaisiin käyttää opetuksessa. 

Kehittelemme myös erilaisia Freedom-hankkeita, joihin työntekijämme voisivat osallistua kerran vuodessa jonkin kestävän tavoitteen saavuttamiseksi.


TAVOITE 11: OSALLISTAVIEN, TURVALLISTEN, JOUSTAVIEN JA KESTÄVIEN KAUPUNKIEN JA ASUINYHDYSKUNTIEN RAKENTAMINEN

Tuemme etätyötä emmekä odota ihmisten saapuvan toimistolle joka päivä. Tällä hetkellä työskentelemme koko yrityksen voimin etänä koronapandemian vuoksi. Koska etätyö on ollut osa kulttuuriamme jo pitkään, tämä siirtymä tapahtui lähes kivuttomasti.

Lopuksi haluamme vielä korostaa, että työ kestävämmän tulevaisuuden eteen on pitkä prosessi ja jatkuu aina vuoteen 2030.