Sofokus asiakkaat - SYKE Tribe

SYKE Tribe on valmentajat ja treenaajat yhteen tuova valmennusalusta, joka auttaa valmentajaa motivoimaan ja hallitsemaan asiakkaitaan paremmin.

SYKE Tribe perustettiin 2014 ja sen tarkoituksena oli toimia hyötyohjelmistona valmennuskentällä. Yrityksen asiakkaita olivat valmentajat ja valmennusorganisaatiot, jotka ohjelmiston avulla pystyivät tarjoamaan osaamistaan digitaalisessa muodossa. Kuitenkin jo ennen yrityksen perustamista oltiin todettu, ettei pelikentiltä löydy tekijää tai tapaa ratkaista ongelma, jonka SYKE Tribe halusi ratkaista. Syntyi ajatus omasta alustasta, jonka rakentamista alettiin suunnitella heti yrityksen perustamisen jälkeen.

Kaikki konkretisoitui kesällä 2018, kun alustaprojektia alettiin viemään intensiivisemmin eteenpäin. Eteneminen lähtikin liikkeelle lennokkaasti, mutta projekti pysähtyi nopeasti uudelleen, kun vastaan tulivat hinnoittelun ja ansaintalogiikan mietinnät. Avuksi päätettiin etsiä konsultti, joka voisi auttaa alustatalouden hinnoittelun mallintamisessa ja ymmärtämisessä.

Sofokus asiakkaat - SYKE Tribe

SYKE Triben toimitusjohtaja Terhi Immonen kääri hihansa ja lähti metsästämään alustastrategistia LinkedInin kautta. Terhin kirjoittaman postauksen jälkeen Sofokukselta otettiin välittömästi yhteyttä ja kerrottiin, että yritys on erikoistunut alustatalouteen. Tämä oli ensimmäinen kontaktipinta, josta kaikki alkoi.

”Vaihtoehtoja oli kymmeniä ja optioita toistakymmentä. Sofokus oli ainut, jonka viestinnässä, materiaaleissa ja tehdyissä projekteissa tuli selkeästi ilmi, että he ovat alustatalousliiketoiminnassa mukana.”
-Terhi Immonen

syke tribe siakastarinaKiitosta Sofokus saa inhimillisestä otteesta, jota yhteydenpidossa harjoitettiin. Asiakkaan puolella koettiin, ettei Sofokus kontaktoinut vain ketä tahansa vaan oltiin aidosti kiinnostuneita juuri heidän tarpeista.

Tehtiin yhdessä jotain uutta unohtamatta vanhaa

Tähän mennessä on toteutettu enemmän kuin alun perin suunniteltiin. Aluksi oli tarkoitus mallintaa vain ansaintalogiikoita, mutta lopulta päädyttiin lähtemään ihan perustavanlaatuisistakin asioista. Yksi näistä oli arvoketjujen läpikäynti. Lisäksi Sofokus auttoi mallintamaan vanhoja jo suunniteltuja asioita uusiksi.

SYKE Tribe - konsultoinnista liiketoiminnan mallintamiseen

”Pohdittiin yhdessä, miten saadaan hyvä ja toimiva kokonaisuus, eikä vain laskettu ja mallinnettu ansaintalogiikoita.”
-Terhi Immonen

Ansaintamallit todetaan toimiviksi

Ensimmäinen versio alustasta julkaistiin elokuun alussa 2019 ja tuloksia löytyy jo niin ajallisesti kuin rahallisestikin. Vuonna 2018 elokuussa veroton liikevaihto oli noin 4000 € ja puolessa välissä elokuuta 2019 oltiin jo 35 000 €. Kvartaaleittain katsottuna vuoden 2018 kolmannen kvartaalin (heinäkuu, elokuu, syyskuu) veroton liikevaihto oli 19 500 € ja vuonna 2019 Q3 tavoite on päästä 120 000 € (realistinen on 94 000 €).

Lisäksi ajallisesti SYKE Tribe arvioi säästäneensä noin puoli vuotta työtä. Alku on ollut siis erittäin lupaava ja onnistunut.

syke numbers3

Alusta on ehtinyt julkaisun jälkeen saamaan jo positiivista palautettakin sitä käyttäviltä valmentajilta, joista moni on kertonut kaivanneensa työssään sen kaltaista työkalua. Sijoittajat ja kumppanit taas ovat kehuneet, että SYKE Tribe on onnistunut hyvin ratkaisemaan juuri sen ydinjutun, jota ovat halunneetkin lähteä ratkomaan. Hyvin mietitty ansaintalogiikka, alustan toteutus sekä sen tarinallistaminen ovat lisäksi keränneet kehuja.

Mainoslausettakin kaupan päälle

SYKE on saanut yhden käytetyimmistä mainoslauseistaankin puolivahingossa Sofokukselta: ”Sinä olet ainutlaatuinen. Ei ole olemassa yhtä valmentajaa tai valmennusta, joka sopisi kaikille, vaikka jotkut niin ehkä väittävät.” Immonen kertoo, että tämä kolahti koko tiimiin siinä kohtaan, kun oli aika miettiä yrityksen arvolupausta.

“Yrityksen sisältä löytyy todella paljon erilaisia ammattilaisia ja osaamista sekä mielettömän hyvä kyky sisäistää asiakkaan toiveet ja tarpeet – silloinkin, kun niiden ilmaisu on vaikeaa. Sofouksen sisäinen viestintä on myös yllättänyt positiivisesti.”
-Terhi Immonen

Sofokus asiakkaat - SYKE Tribe

Konkreettisia apuja on saatu myös rahoitusneuvotteluihin, kun on ollut konkreettinen selkeä malli, jota esitellä.

”Lukuja ja liikeideoitahan on helppo esitellä vaikka excelillä, mutta se mihin alusta pyrkii, mitkä ovat arvolupaukset ja mikä on koko alustan syvin ideologia ja tarina – siihen on saatu mielettömästi boostia.”
-Terhi Immonen

Jatkokehitystä ja maailmanvalloitusta

Alustan ensimmäinen versio on nyt ulkona ja seuraava vaihe on tietenkin lähteä viemään sitä eteenpäin versio kerrallaan. Kuunnellaan asiakkaita sekä kenttää ja tehdään parannuksia näiden perusteella. Katse on lisäksi suunnattuna jo globaaliinkin maailmanvalloitusprojektiin, mutta mennään askel kerrallaan.

SYKE Tribe website