B2B-verkkokauppa

B2B-verkkokauppa – tai ehkä kuvainnollisemmin B2B-tilausjärjestelmä – on kauppapaikka yritysten väliselle kaupankäynnille. Peruselementeiltään se muistuttaa hyvin läheisesti B2C-verkkokauppaa, mutta käyttötarkoitus ja -tapa eroavat yleensä toisistaan.

Kuluttajaverkkokaupassa ihaillaan, vertaillaan, tehdään heräteostoksia ja ostetaan kerralla vain muutamia tuotteita. B2B-verkkokauppoja taas ei selailla ajanvietteen, vaan oman bisneksen vuoksi. Kaupan asiakas voi ostaa samaa tuotetta satoja kappaleita säännöllisesti kerran kuukaudessa. Näiden tilausten tekeminen yksinkertaistuu huomattavasti, jos tilauksen voi tehdä itsenäisesti verkkokaupan tyylisessä B2B-tilausjärjestelmässä.

B2B-verkkokauppa sitouttaa asiakkaita

Sähköinen palvelu koetaan joskus kasvottomana ja kylmänä. B2B-verkkokaupassa se kuitenkin lujittaa asiakassuhdetta. Jos myyjäsi tuputtaa yritysasiakkaallesi sen seitsemää lisäpalvelua, asiakas saattaa kokea olonsa epämukavaksi. Kun sama asiakas selailee omaehtoisesti verkkokauppasi tuotevalikoimaa ja saa automaattisesti suositteluja valitsemalleen tuotteelle, se tuntuu hyvältä palvelulta.

Oletko kysynyt asiakkailtasi käyttäisivätkö he mieluummin B2B-tilausjärjestelmää?

B2B-verkkokauppa toimii vuorokauden ympäri itsepalveluperiaatteella, ja parhaassa tapauksessa yritysten väliset logistiikkaprosessit on hiottu saumattomiksi. Asiakkaan näkökulmasta ostoprosessi on vakioitu ja optimoitu huippuunsa. Kauppias taas hyötyy tehokkaammasta palveluprosessin läpimenosta.

Yrityspuolella verkkokauppa on monimuotoisempaa

B2B-verkkokauppa on monimuotoista. Esillepano ja toiminnollisuudet riippuvat suuresti asiakkaiden käyttötarpeista. B2B-verkkokauppa voi olla toiminnollisuuksiltaan kuten kuluttajaverkkokauppa, laajennettu Extranet tarjouspyyntölomakkeineen tai vaikkapa monikauppiasverkkokauppa. Variaatioita on lukuisia, ja tavan määrittelee oma ja asiakkaiden liiketoimintastrategia.

B2B-verkkokaupoille ominaisia piirteitä voivat olla esimerkiksi asiakasryhmien alennussäännöt, laskutus- ja toimitustavat sekä kirjautuneen asiakkaan kustomoidut tuote- ja palvelunäkymät. B2B-verkkokauppa voi toimia myös myyjien ja kumppaneiden tilausjärjestelmänä, jolloin asiakkaan tai myyjän täyttämä koodi linkittyy myyntipalkkioihin ja sovittuihin alennussääntöihin.

Pitkälle viety B2B-verkkokauppa integroituu syvälle kumppanien omiin järjestelmiin ja tarjoaa tehokkaat työkalut jatkuvaan massaostamiseen – tai esimerkiksi sisäänrakennetun bidding-systeemin tuotteiden kilpailutukselle.

B2B-verkkokauppa avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Verkkokauppa kilpailee luonnostaan globaalilla markkinalla. Suomessa verkkokauppiaat tuntuvat kuitenkin usein haluavan toimia ja markkinoida vain Suomessa, vaikka koko maailma olisi potentiaalisesti ulottuvilla. Verkkokaupalla voidaan tavoitella täysin uusia asiakkaita ja markkina-alueita matalalla kynnyksellä ilman fyysistä etabloitumista ko. maahan. 

Sähköinen kauppapaikka mahdollistaa myös uusien asiakasryhmien palvelemisen. Esimerkiksi pienasiakkaat ovat erityisesti suuremmille yrityksille tärkeitä, mutta moni toimija on saattanut rajata tämän sektorin pois, jos vanha verkkokauppakoneisto ei ole pystynyt tarjoamaan sille tarpeeksi kustannustehokasta palvelua.

B2B-asiakkaiden verkkokauppa on lisäksi mainio tapa tarjota päätuotteidesi kylkeen lisäpalveluita. Huolto- ja ylläpitopalvelut sekä varaosatuotteet voivat tarjota merkittävän piristyksen perinteiseen liiketoimintaan. Verkkokauppasi voi perustua myös pelkästään esimerkiksi varaosiin, jolloin päätuotteesi myynti tapahtuu perinteisin menetelmin.

Sofokus on sähköisen kaupankäynnin asiantuntija

Autamme kaikissa B2B-verkkokaupan kehittämisen tarpeissa aina asiakasymmärryksen kerryttämisestä ja asiakaspolkujen muotoilusta uusien verkkokauppojen perustamiseen sekä tilausjärjestelmien rakentamiseen. Kehittämisen keskiössä on aina loppuasiakkaan onnistunut asiointikokemus joustamatta kuitenkaan yrityksen tavoitteista ja kaupan ylläpitäjien tarpeista.

Ammattimaista toimintaa, ymmärretään asiakkaan tarpeet.

Jorma Sarell, Toimitusjohtaja, SuojaaSe Oy

Miten B2B-verkkokaupan kehitysprojekti voisi edetä käytännössä? Case Fredman Group

  • Haaste: Keittiötuotteistaan tunnetun Fredman Groupin ammattilaisille suunnatun verkkokaupan digitaaliset järjestelmät kaipasivat päivittämistä sekä ostokokemuksen kehittämistä. Yrityksen tavoite on kiihdyttää viraalia kasvua globaalilla markkinalla, ja tätä varten verkkokaupasta on hiottava huippuälykäs, asiakaskokemukseltaan ylivertainen ja useiden eri digitaalisten järjestelmien kanssa kommunikoiva.
  • Ratkaisu: Koska Fredmanin tavoite on rakentaa mahdollisimman moderni ja tulevaisuuden tarpeita palveleva verkkokaupparatkaisu, päädyttiin ryhtyä suunnittelemaan arkkitehtuuria koottavan liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti. Ensin syvensimme yhdessä Fredmanin tiimin kanssa ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja toiveista sekä tutustuimme tuotevetoiseen kasvuun tähtääviin liiketoimintamalleihin ja ekosysteemeihin. Seuraavaksi edettiin verkkokaupan digitaalisen arkkitehtuurin hahmotteluun. Koottavaa liiketoimintaa palveleva arkkitehtuuri koostuu mikropalveluista ja pakatuista liiketoimintakyvykkyyksistä (Packaged Business Capabilities) sekä joustaa ja on muunneltavissa markkinatarpeiden muutosten mukaan. Yhteistyöprojektimme on vielä keskeneräinen, mutta Fredman Group on jo kehitysvaiheessa kokenut saaneensa vastinetta investoinnilleen.

Sofokus on nähnyt paljon vaivaa varmistaakseen, että he ymmärtävät tarpeitamme. Kun hanke on käynnistynyt, viestintä projektin etenemisestä on ollut hyvää, ja mahdolliset ongelmat on ratkaistu nopeasti. Lisäksi on iso bonus, että tiedämme aina missä mennään projektiin budjetoitujen tuntien suhteen, joten toteutuksen laajuus pysyy hyvin odotusten mukaisena.

Ann Plough, Global Sales & Marketing Director, Fredman Group.

Haluatko kuulla lisää B2B-verkkokaupan palveluistamme? Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä!

Ota yhteyttä

Ja lupaamme vastata sinulle 24 tunnin kuluessa
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.