blogi-extranet-b2b-verkkokauppa2

Extranet on ensimmäinen askel B2B-verkkokauppaan

Aluksi rakennetaan verkkosivusto. Kylkeen liitetään asiakkaita ja muita sidosryhmiä palveleva extranet. Tilauselementtien lisäämisen myötä palvelu muuttaa muotoaan ja tästä syntyy lopputulemana B2B-verkkokauppa tai paremmin ilmaistuna B2B-tilausjärjestelmä. Seuraavaksi järjestelmä integroidaan vakioasiakkaiden taustajärjestelmiin. Kuulostaako tutulta?

Extranet on yrityksen tai muun yhteisön ja asiakkaan tai muun sidosryhmän välinen suljettu verkkopalvelu.

Extranet ei ole pelkästään tiedon jakamiseen

Taustalla on usein tarve jakaa viimeisimpiä dokumentteja ja kilpailijoilta salattavia tietoja sekä ylimääräisen sähköpostiliikenteen vähentäminen yrityksen ja asiakkaan välillä. Usein käyttäjätunnusten takana on esimerkiksi tarkempia tuotetietoja, asiakaskohtaisia dokumentteja ja hintatietoja tai saatavuutta kuvaavia tietokantoja.

Aktiivisen verkkopalvelun käytön myötä tulee hyvin nopeasti esille suoran kaupankäynnin mahdollisuus. Kevyimmillään olemassa olevaan palveluun lisätään aluksi tarjouspyyntö tai lomakepohjainen tilaaminen. Asiakkaalle tämä näyttäytyy automaattisena tilausjärjestelmänä. Taustalla kuitenkin kytee manuaalinen sähköpostien käsittely ja tilaushallintaprosessi.

Mitä tapahtuu, kun tarpeet kasvavat ja verkkokauppamaisuutta halutaan lisätä?

Laajentaminen lomakepohjaiseen tilaamiseen on hyvä tapa kokeilla uutta tapaa vastaanottaa tilauksia asiakkailta. Taustalla tapahtuvasta ylimääräisestä sähköpostiliikenteestä voidaan päästä eroon integroimalla lomakkeen sisältö taustajärjestelmiin. Muutakin tilauksenkäsittelyn automatisaatiota voidaan lisätä, mutta kannattaa pohtia onko olemassa olevaa extranettia järkevää taivuttaa tähän tarpeeseen?

Yksinkertaistettuna extranet-palvelu rakennetaan joko siihen soveltuvalla valmiilla tuotealustalla tai räätälöidysti asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Parhaimmassa tapauksessa valittu extranet-alusta tarjoaa B2B-verkkokaupan laajennusmahdollisuuden kustannustehokkaasti (Esim. WordPress ja WooCommerce). Mikäli extranet-palvelu on rakennettu räätälöidysti, voi sen laajentaminen olla melko työläs rupeama. Tilauksen käsittely ja vienti taustajärjestelmiin ei yksissään riitä vaan huomioon on otettava myös B2B-verkkokaupan muita ominaisia piirteitä, kuten esimerkiksi asiakaskohtaiset tuotteet ja hinnastot, maksu- ja toimitustapojen eroavaisuudet sekä asiakaskohtainen asiakaspalvelu.

Asiakaskokemus ja siinä onnistuminen on yksi tärkeimmistä nykypäivän menestysvalteista

On mahdollista, että asiakkaasi haluavat vielä enemmän kuin pelkän ulkopuolisen B2B-tilausjärjestelmän. Mikäli asiakassuhde on vankalla pohjalla, pyyntö tilausjärjestelmäsi integroimisesta suoraan asiakkaan taustajärjestelmiin ei ole tuulesta temmattu. Asiakas hyötyy ennestään tutusta portaalista, tunnistautuminen tapahtuu asiakkaan omilla yritystunnuksilla ja lähetettävät tiedot (tilaustiedot) voidaan ajaa saumattomasti myös asiakkaan omiin järjestelmiin.

Jos itse emmit extranetin tai B2B-verkkokaupan käyttöönottoa tai parantamista, niin pyydä vahvistus myös asiakkaaltasi. Toisin sanoen, käyttäisivätkö asiakkaasi mahdollista tilausjärjestelmääsi? Mikäli vastaus on selkeästi positiivinen, on hyvä alkaa pohtia liiketoimintasi käyttämättömiä mahdollisuuksia ja vahvistaa kilpailuetuasi.

Lue lisää aiheesta