Sisällön optimointi asiakasystävällisesti.

Sisällön optimointi

Sisällön optimointi hakukoneita varten on tullut osaksi jokaisen sisällöntuottajan ja sivuston ylläpitäjän arkea. Optimoimme otsikoita ja etsimme kuumeisesti sopivia avainsanoja, joiden avulla sisältömme nousevat jokaisen tiedonhakijan silmille ja suorastaan kutsuvat heidät ostamaan tuotteita ja palveluita sivuiltamme.

Sisällön optimointia vai kilpajuoksua algoritmeja vastaan?

Kulutamme paljon aikaa miettimällä, kuinka saisimme sisällöillemme eniten klikkejä, näyttökertoja tai jakoja ja unohdamme, miksi lähdimme sisältöä alun perin tuottamaan.

Päädymme tuijottamaan lukuja ja käppyröitä, vaikka todellisuudessa mikään niistä ei todista, olemmeko onnistuneet markkinoinnissamme. Markkinointi on onnistunut vasta kun teemme mahdolliseen asiakkaaseemme vaikutuksen.

Markkinoinnin onnistumista ei määrittele näyttökerrat, hakukonesijoitukset tai klikit – sen määrittelee yleisö.

Mitä jos yksittäisten lukujen sijaan miettisimme, miksi alun perin lähdimme tuottamaan sisältöä, kenelle sisältömme on tarkoitettu ja miten voimme sen avulla auttaa mahdollista asiakastamme?

Mitä sisällön optimointi tarkoittaa?

Sisällön optimointi on prosessi, jossa varmistamme, että sisältömme on vetoavaa ja hyödyllistä sen kuluttajalle.

Sisällön optimointi ei kuitenkaan ole pelkkää sisältötekstin viilaamista vaan iso osa siitä on sivun käyttäjäkokemuksen, ulkoasun ja konversioiden optimointia.

Sisällön optimointi on asiakkaan ymmärtämistä

Onnistuaksemme sisällön optimoinnissa meidän pitää ymmärtää, millaisia tarpeita asiakkaillamme on ja miten me voimme palveluillamme vastata niihin tarpeisiin.

Meidän tulisi myös tietää, mitä asiakkaamme hakee vastausta etsiessään. Käyttääkö hän niitä sanoja, joita olemme ajatelleet ja haluaako hän kuluttaa sellaista sisältöä, jota me tuotamme?

Mistä sitten tiedämme, mitä asiakkaamme haluaa ja tarvitsee? Tässä kohtaa analytiikan ja lukujen kaivaminen esille on enemmän kuin perusteltua. Voimme esimerkiksi tutkia, millaisilla avainsanoilla sivustokävijät saapuvat sivuillemme ja mitä sisältöä he sivuillamme kuluttavat.

Analytiikka antaa meille kuvan siitä, mitä sivuillamme tapahtuu mutta mitä jos veisimme tämän askeleen pidemmälle ja kysyisimme liiketoimintamme tärkeimmältä henkilöltä, asiakkaaltamme, mitä hän oikeasti kaipaa?

Sisällön optimointi - katso webinaari ja tuota asiakaslähtöistä sisältöä.

Asiakaspersoonat sisällön optimoinnin tukena

Meillä on usein jokin käsitys siitä, mitä asiakkaamme kaipaavat tai haluavat tehdä sivuillamme mutta todellisuus saattaa välillä poiketa omasta käsityksestämme hyvinkin paljon. Määrittämällä asiakaspersoonat, sisältötyyppien ja –aiheiden, markkinointitoimenpiteiden sekä kanavien valitseminen helpottuu ja on perusteltua.

Asiakaspersoonissa on useimmiten kyse todellisesta asiakasdatasta koostetut 3-4 esimerkkipersoonaa, jotka parhaiten kuvaavat yrityksen ostajapersoonia.

Dataa voi kerätä esimerkiksi CRM-järjestelmästä mutta usein paras käsitys asiakkaista on myyjillä. Istuta siis myynti alas ja kysy, millaisten asioiden kanssa asiakkaanne kamppailevat.

Asiakaspersoonat on perinteisesti rakennettu demograafisten tietojen, kuten iän, asuinpaikan ja tuloluokan pohjalta mutta yhtä tärkeitä ellei jopa tärkeämpiä ovat psykograafiset tiedot. Psykograafisia tietoja ovat esimerkiksi asiakkaan mielenkiinnon kohteet, tarpeet tai oston esteet.

Kun asiakaspersoonat on määritelty, on aika hakea varmistusta tai muutosideoita itse asiakkaiden joukosta ja validoida persoonat haastattelemalla oikeita asiakkaita.

9 ohjetta verkkosivun sisällön optimointiin

1. Kirjoita asiakkaallesi

Uskon, että kun kirjoitamme ihmiselle ja ihmisen tarpeet huomioiden, hakukoneet seuraavat kyllä perässä. Listasin alle vinkkejä, joiden avulla pääsemme lähemmäs laadukasta, asiakaslähtöistä sisältöä.

2. Älä tuota sisältöä, josta et itse pidä

Jos et edes itse pidä sisällöstäsi, todennäköisyys, että asiakkaasi pitää siitä on hyvin pieni. Vältetään siis täytesisältöjä ja kirjoitetaan vain sisältöä, joka tuottaa arvoa asiakkaallemme.

3. Älä päätä asiakkaasi puolesta, millaista sisältöä hän haluaa kuluttaa

Kysy asiakkailtasi, millaisista aiheista olisi heille hyötyä ja millaisesta sisältöä he haluaisivat kuluttaa.

4. Tuota uniikkia sisältöä

Voit vapaasti kommentoida tämän hetken trendejä mutta pyri luomaan ainutlaatuista sisältöä. Jos kilpailijasi kirjoittaa samasta aiheesta, mieti kuinka voisit rikastaa sisältösi niin että se tuottaa asiakkaallesi enemmän arvoa kuin kilpailijan sisältö.

5. Kirjoita sisältöä, jota on helppo lukea ja ymmärtää

Muista, että asiakkaasi ei ole toimialasi asiantuntija. Jätetään siis yritys-jargon strategiapäiviin ja keskitytään kirjoittamaan asioista ymmärrettävästi.

6. Pidä tuntosarvesi ylhäällä, aina

Etsi aina uutta, tuoretta kirjoitettavaa. Mikä toimialasi uutuus voisi tuoda arvoa asiakkaallesi?

7. Verkkosivuasi käyttää ihminen

Muista, että asiakaslähtöisyydessä ei ole kyse ainoastaan sisällöistä vaan myös siitä, miten rakennat sivusi. Käytä siis aikaa sivustosi käytettävyyteen.

8. Ratkaise aina jokin ongelma tai vastaa johonkin tiettyyn kysymykseen

Etsi aiheita kysymällä erimerkiksi myynniltä tai muilta läheisesti asiakkaiden kanssa työskenteleviltä henkilöiltä, mitä asiakkaat useimmiten kysyvät ja tuota sisältöä sen perusteella.

10. Keskity yhteen asiaan kerrallaan ja kaivaudu mahdollisimman syvälle aiheeseen

Sisällön luominen pelkästä pakosta tai sisällön luomisen ilosta ei vie sinua mihinkään. Kirjoita niistä aiheista, joihin sinulla todella on annettavaa ja jotka antavat asiakkaallesi mahdollisimman paljon.

Asiakkaan aikomusten ja tarpeiden ymmärtäminen on aina lähtökohtana sisällön optimoinnin onnistumiselle. Kolikon toisella puolella on ymmärrys siitä, miten toimitamme sisältömme niin, että ne päätyvät hakukoneen tuloksiin.

Lue lisää hakukoneoptimoinnista.

Haluatko perehtyä aiheeseen syvemmin?

Pidin samasta aiheesta ”sisällön optimointi” webinaarin kesäkuun alussa. Webinaarissa syvennyimme asiakaslähtöisen sisällöntuotannon lisäksi siihen, miten hakukoneet arvottavat sisältömme ja miten varmistamme näkyvyytemme hakutuloksissa. HubSpotin tunnetuksi tekemä sisältömarkkinointi elää ja voi hyvin.

Lauriina Holmström

Digital Business Consultant & Partner

Lue lisää aiheesta