Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi kasvattaa verkkosivustosi digitaalista näkyvyyttä ja houkuttelee siten lisää potentiaalisia asiakkaita palveluusi.

Hakukoneoptimointi on yksi niistä verkkosivustokehityksen osa-alueista, joka erottelee jyvät akanoista. Koska kilpailu digitaalisesta näkyvyydestä on kovaa, parhaat brändit varmistavat digitaalisen jalanjälkensä hakukoneoptimoinnin avulla.

Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi (SEO, Search Engine Optimization) on prosessi, jolla pyritään parantamaan verkkosivuston laatua ja ohjata halutunlaista liikennettä sivuille. Optimointityö tähtää siihen, että verkkosivusto ja sen yksittäiset alasivut sijoittuvat jatkuvasti mahdollisimman hyville sijoille hakutuloksissa (SERP, Search Engine Result Page). Hyvin tehty hakukoneoptimointi palkitsee yhä korkeammille sijoituksille päätyvillä hakutuloksilla.

Orgaaniset hakutulokset ovat niitä, jotka hakukone näyttää heti maksettujen mainosten jälkeen. Mitä korkeammalle sijalle sivusi päätyy, sitä parempi se hakukoneiden sisäisessä tilastolla (ranking) on. Optimoinnilla pyritään siis vaikuttamaan näihin ns. luonnollisten hakujen näkymiseen hakukoneissa.

Hakukoneoptimointi on pakollista kaikille yrityksille

Tarkalleen ottaen hakukoneoptimointi on pakollista kaikille niille yrityksille, jotka tavoittelevat parasta digitaalista näkyvyyttä orgaanisissa hakutuloksissa ja haluavat pysytellä kärsisijoilla. Vuosituhannen vaihteessa erilaisilla kikoilla saattoi pystyä keplottelemaan hakutulosten kärsisijoille, mutta nykyisin näistä ns. ”black hat SEO” vippaskonsteista rangaistaan. Globaali ja alati koveneva kilpailu parhaasta näkyvyydestä ja hakukoneiden jatkuvasti päivittyvät rankkaus-algoritmit edellyttävät aktiivista perehtymistä optimointiin. Vaikka suomen kieli antaa hiukan suojaa, on täälläkin kilpauu kiristynyt merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana.

Suomalaiset tekevät päivässä yli 30 miljoonaa hakua yksistään Googlen hakukoneessa. Heistä suurin osa, jopa 90 %, lukee vain ensimmäisen sivun hakutulokset ja klikeistä jopa 60 % ohjautuu kolmelle ensimmäiselle orgaaniselle hakutulokselle.

Hakukonemainosten osuus kaikista klikeistä on alle 15 %. On siis äärimmäisen tärkeää pyrkiä olemaan kolmen ensimmäisen hakutuloksen joukossa, liiketoiminnan kannalta oleellisimmilla avainsanoilla. Paremman hakukonenäkyvyyden myötä sivusto saa enemmän relevantteja kävijöitä ja samalla sivuston käytettävyys paranee. Tällä mahdollistetaan parempi asiakaskokemus, jolloin sivuvierailut tuottavat enemmän konversioita.

Verkkosivujen rakentaminen on muuttunut dramaattisesti parissa vuosikymmenessä. Näyttävällä visuaalisuudella ei enää pötki pitkälle ja suurin osa jo hyödyntää sisältömarkkinointia digitaalisen jalanjälkensä kasvattamisessa. Hakukoneoptimointi on näkyvyyden kehittämisen työkalu, joka on pakko kaivaa laatikosta mikäli mielii kilpailla parhaiden kanssa. Vaikka optimointi koetaan usein tekniseksi, jopa vaikeaksi, todellisuudessa hyvin pitkälle pääsee tekemällä perusasiat oikein (olettaen että ympäröivät rakennetekijät ovat kunnossa kuten sivustomoottorin optimoitavuus).

Tiedätkö miten digitaalisesti näkyvä yrityksesi on?

Digitaalisen näkyvyyden auditoinnin tuloksena hahmotat verkkosivustosi löydettävyyden nykytilan ja saat suosituksemme sen parantamiseksi.

Digitaalisen näkyvyyden auditointi

Optimointi on tae laadukkaasta verkkosivustosta

Koska hakukoneoptimoinnin mielikuva on niin tekninen – jopa vähän hämyinen – on vähän tunnettu tosiasia, että viimeisen päälle optimoitu sivusto on itse asiassa oppitunti laadukkaan verkkosivuston rakentamisesta. Väitteelle löytyy yksinkertaiset perusteet. Hakukoneet ovat nykyisin niin älykkäitä, että osaavat mm. tutkia ja tulkita verkkosivuston muodollisen pätevyyden (syntaksi) lisäksi myös sisältöjen hyödyllisyyttä ja suositummuutta.

Hakukoneoptimoinnin voikin nähdä teknisen hienosäädön sijasta menetelmänä, jolla pyritään tuottamaan parasta mahdollista verkkopalvelua kävijöilleen. Koska näkyvyyteen hakukoneissa vaikuttaa satoja eri tekijöitä, tarkoittaa se sivuston manipulointia hyvin monipuolisesti. Optimointityö ei siis ole pelkästään mekaanista meta-tietojen hienosäätämistä, vaan parhaimmillaan on kyse esimerkiksi kirkkaasta sisältöstrategiasta ja teknisesti ajanmukaisista ratkaisuista, joiden vasteaika sivulatauksille on mahdollisimman matala.

Optimointi edellyttää moniosaamista

Koska hakukoneet osaavat laittaa paremmuusjärjestykseen verkkosivuja satojen eri tekijöiden perusteella, niihin vaikuttaminen edellyttää hyvin laaja-alaista ymmärrystä modernista verkkosivuston rakentamisesta. Optimointi mielletään yleensä muodollisen syntaksin ”oikolukemisena”, jossa sivujen HTML-standardin oikeaoppisuus tarkistetaan ja korjataan. Tämä on kuitenkin vain yksi osa-alue, jonka osaamista edellytetään.

Sivuston sujuva käyttökäyttökokemus on yksi asia, joka vaikuttaa näkyvyyteen. Tähän vaikutetaan mm. palvelumuotoilun ja UX-suunnittelun keinoin. Ts. vaikka hakukoneoptimointia ymmärtävä osaisikin osoittaa parannuksien kohteet, tarvitaan usein myös osaamista, jota optimoijalle itsellään ei ole. Sen vuoksi moderni optimointi onkin tiimityötä, jossa jokainen verkkosivuston rakentamisen osa-alue on katettu.

Verkkosivut / Websites

Haluaisitko multitalentin tiimin käyttöösi?

Moderni hakukoneoptimointi on paljon muutakin kuin teknistä virittelyä. Se on sisältöstrategiaa, käyttökokemusta, selausnopeutta ja montaa muuta. Moderniin digitaalisen näkyvyyden parantamiseen erikoistunut osaajajoukkomme tarjoaa sinulle juuri sitä asiantuntemusta mitä olet vailla. Viritetäänkö verkkosivustostasi kaikki irti?

Sivuston perusasiat toimivat optimoinnin perustana

Hakukoneet tutkivat useita asioita sivustollasi ja osa niistä on perustavanlaatuisia: sellaisia, jotka olisi hyvä huomioida jo ennen kuin sivusto viedään tuotantoon. Esimerkiksi erilaiset sisällönhallintajärjestelmä saattavat rajoittaa tapoja, joilla optimointia voidaan tehdä. Lähtökohtaisesti kuitenkin maailman käytetyimmät sivustomoottorit ovat turvallisia valintoja.

Toinen vaikuttava asia on sivuston latausnopeus. Esimerkiksi Google mittaa erikseen mobiililaitteiden ja työpöytäkoneiden latausnopeudet. Latausnopeuteen vaikuttaa sivustomoottorin lisäksi mm. palvelininfrastruktuuri, välimuistipalvelimet sekä Javascriptien ja kuvien optimointitaso. On selvää, että mikäli näitä joudutaan manipuloimaan jälkikäteen, voi edessä olla isompi urakka kuin arveltiin. Verkkosivuston rakentaminen kannattaakin miettiä suosiolla pitemmän elinkaaren kautta, jolloin optimoitavuuden perustekijät tulevat huomioiduksi jo alussa.

Hakukoneoptimointi edellyttää pitkäjänteistä työtä

Yksi suurimmista myyteistä sivuston optimoimiseen liittyen on se, että kertaluonteinen läpikäynti riittäisi. Optimointi – kuten sivuston muutkin osa-alueet – rapautuvat pikkuhiljaa, mikäli niiden osalta ei ole olemassa jatkuvia käytäntöjä. Kun pohjatyö on tehty hyvin, optimointia voidaan jatkaa halutuin panoksin esimerkiksi kohdealueita vaihdellen. Työ kuitenkin palkitsee tekijänsä, koska jokainen optimointi tekee sivusta hieman laadukkaamaan ja käyttäjäystävällisemmän.

Onkin hyödyllistä opetella hakukoneoptimoimisen saloja, vaikka toimenkuva olisi jotain muuta. Esimerkiksi mikäli ammattisi on sisällöntuottaja, on sisältöjen optimointi erottamaton osa arkeasi. Vastaavasti hyvä UX-suunnittelija ei pysty työskentelemään kovinkaan tehokkaasti ilman käsitystä konversioista ja luontevien käyttäjäpolkujen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Esimerkiksi web-analytiikka on väline, jolla haetaan lisää ymmärrystä sivuston datavetoiseksi kehittämiseksi.

quote
“Palvelu ehti olla pari minuuttia markkinoilla, kun jo saimme ensimmäisen tilauksen.”
Tytti Läntinen
IT Service and Development Manager, Nordic Green Energy