Asiakaslähtöinen suunnittelu

Digitaalinen transformaatio on radikaalisti asiakas- ja loppukäyttäjäkeskeinen

Sofokuksen design on käytännönläheistä ja fokusoitunut luomaan kilpailuetua ja uutta liiketoimintaa.

Miksi asiakaslähtöisyys & design

Vallitseva liiketoimintaympäristö on keskellä hajottavaa rakennemuutosta ja epävakaampi kuin koskaan aikaisemmin. Menestyäkseen nykyisessä liiketoimintaympäristössä on yrityksillä oltava vahva ymmärrys asiakkaistaan ja siitä, mitä he haluavat. Ilman tätä ymmärrystä yritykset menettävät todennäköisesti markkinoitaan kilpailijalle.

Design is not only “important” to businesses; in a very real sense, today’s businesses “are” their design.

Miten me teemme

Asiakaslähtöinen design alkaa aina tutkimuksella. Mitä asiakkaat ja loppukäyttäjät todella tarvitsevat sekä millaiset ovat liiketoiminnan ja teknologian mahdollisuudet ja vaatimukset.
Sofokuksen design tiimi tekee tiiviisti yhteistyötä Sofokuksen Data Analytics tiimin kanssa, jotta design työn pohja on kestävällä pohjalla, perustuen todennettuun dataan.

Sofokuksen lähestymistapa designiin on analyyttinen ja järjestelmällinen perustuen iteratiiviseen hypoteesien testaamiseen.

systematic approach by sofokus

 

Mitä me teemme

Me autamme organisaatioita ja yrityksiä ratkaisemaan monimutkaisia haasteita asiakaslähtöisen suunnittelun menetelmin. Olemme mukana suunnittelemassa tulevaisuutta, jossa ihmiset hyötyvät yksinkertaisemmasta ja älykkäämmästä teknologiasta.

Design-projektimme vaihtelevat asiakkaiden vision ja strategian selkeyttämisestä perinteisempään UX ja Visul designiin.

Business Design
Teemme monimutkaisen ymmärrettäväksi. Autamme strategian ja roadmap määrittämisessä.

Palvelumuotoilu / Service Design
Autamme rakentamaan asiakasymmärryksen ja tuomaan asiakkaat tekemisen keskiöön.

UX Design
Autamme luomaan hyviä asiakas- ja käyttökokemuksia.

Visual Design
Autamme sinua luomaan ilmeen, joka erottaa sinut kilpailijoista.