Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Raportointi ja ohjausnäkymät

Datan määrä kasvaa jatkuvasti, samoin tarve sen hyödyntämiseen päätöksenteossa ja liiketoiminnan tehostamisessa. Datan suuri määrä ja sen pirstaloituminen eri tietolähteisiin tekee sen hyödyntämisen haasteelliseksi. Tästä syystä analytiikan raportointi ja ohjausnäkymät ovat tarkoituksenmukaisia ja niiden avulla data jalostetaan helpommin ja nopeammin tulkittavaan sekä hyödynnettävään muotoon. 

Valjasta sivustosi analytiikka palvelemaan liiketoimintaasi

Verkkopalvelusi keräämä data toimii asiakkaiden ja käyttäjien äänenä. Vaatii taitoa tulkita tuota ääntä, joka on merkityksellinen. Kaikkea analytiikan dataa ei kannata eikä tarvitse tulkita. On tärkeää pystyä tarkastelemaan ja hyödyntämään oikeita ja liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä asioita. Hyvä data kumpuaa perustellusta ja päämäärätietoisesta mittaussuunnitelmasta, jolla mitataan verkkopalvelua, jonka tarkoitus ja tavoitteet ovat selkeät. 

Laadukas data mahdollistaa tavoitteiden toteutumisen tarkastelun, vertailun ja toimii pohjana jatkokehitykselle.  Datan pohjalta on myös mahdollista tunnistaa uusia mahdollisuuksia, poistaa pullonkauloja ja parantaa konversioprosenttia.

Raportointi ja ohjausnäkymät – tietolähteet yhdessä näkymässä

Myynti, varastosaldot, verkkopalvelun käyttäjät, logistiikkadata – tässä vain muutama niistä tietolähteistä, joita useimmilla organisaatiolla on. Yksittäisten tietolähteiden analysointi luo kuvan vain yhdestä kokonaisuudesta. Yhdistämällä kaikkien tietolähteiden datan hyvin suunniteltuun ohjausnäkymään luo parhaimmillaan kattavan kuvan liiketoiminnan tilasta. Ohjausnäkymät säästävät myös aikaa, sillä jokaisen järjestelmän tietoja ei tarvitse tarkastaa erikseen.

Ohjausnäkymiä on helppo luoda eri tarpeisiin, rooleihin ja kohderyhmille. Hyvä ohjausnäkymä tarjoaa tiedon reaaliaikaisesti eri järjestelmistä ja vastuuhenkilöt pysyvät ajan tasalla yhdellä silmäyksellä

Esimerkiksi henkilöstöasioista vastaavat hyötyvät tuntiseurannan, sairauspoissaolojen ja käytettyjen lomapäivien päivittyessä automaattisesti yhteen näkymään. Myymäpäälliköille näiden tietojen lisäksi on hyvä tarkastella mm. varastosaldoja ja saapuvia lähetyksiä.

Business Intelligence on tätä päivää

Datalla itsessään ei välttämättä ole arvoa, mutta oikein tulkittuna se muuttuu informaatioksi, jonka pohjalta voidaan tehdä päätöksiä ja ohjata liiketoimintaa. Tästä käytetään termiä Business Intelligence.
Datavetoisissa yrityksissä tämä menettelytapa on arkipäivää ja sen avulla voidaan vähentää inhimillisiä tulkintavirheitä ja luoda selkeä kokonaiskuva.


Business Intelligencelle ominaista on datan yhdistely eri lähteistä ja yhtenäiset päätöksentekoa tukevia ohjausnäkymät. Työkaluja tällaisten ohjausnäkymien luomiseen on useita, esimerkiksi  Microsoftin Power BI ja Tableau. Yksinkertaisempien kokonaisuuksien, kuten verkkopalvelun analytiikan seurantaan Googlen tarjoama Data Studio on usein riittävä.