Verkkosivut / Websites

Verkkosivut

Miksi organisaatiosi tarvitsee verkkosivut?

Modernit verkkosivut tukevat liiketoimintaasi väsymättä: palvelevat nykyisiä ja huokuttelevat uusia asiakkaita.

Verkkosivujen historia on noin parin vuosikymmenen mittainen. Siinä ajassa staattinen digikäyntikortti on muuttunut pakolliseksi liiketoiminnan tukipilariksi. Vaikka verkkosivujen tarkoitus on edelleen monella puhtaasti informatiivinen, yhä useampi yritys on ottanut tavoitteekseen asiakashankinnan tai suoran sähköisen kaupankäynnin.

Vaikka brändin mukainen ulkoasu on yleensä kaikissa sisäisissä briiffeissä listattuna, kannattaa panostaa samantien enemmän. Hyvin suunniteltu ja toteutettu sivusto nimittäin samanaikaisesti miellyttää kävijöiden silmiä ja täyttää asiakkaiden tarpeita. Asiakaslähtöisesti muotoiltu ja yrityksen liiketoimintamaaleihin tähtäävä verkkosivusto on investointinsa väärtti.

Verkkosivukehityksen vaiheet

Verkkosivuilla on aina elinkaari. Hyvin mietitty ja teknisesti mallikkaasti toteutettu sivusto kestää kuitenkin aikaa ihan eri tavalla kuin pikaisesti kasattu valmisratkaisu. Toisin sanoen investoinnit huolelliseen konseptointiin, sisältösuunnitteluun ja hakukonenäkyvyyteen maksavat takaisin itsensä vuosien kuluessa, koska verkkosivustoa voi kehittää uusimistarpeen sijasta.

Verkkosivuston vaiheet riippuvat mm. sivuston koosta ja liiketoiminnallisista tavoitteista, mutta seuraavat ovat tyypillisiä vaiheita:

 • Määrittelyt, suunnittelut ja konseptoinnit. Osallistavan työpajatyöskentelyn kautta luodaan sivustototeutukselle punainen lanka: mitä, kenelle ja miksi.
 • Käyttöliittymäsuunnittelu ja prototyypit. Varsinkin saavutettavuuteen panostavissa toteutuksissa panostetaan palvelumuotoilullisiin seikkoihin ja testataan niitä kliksuteltavilla protoilla.
 • Alustavalinnat ja tekninen toteutus. Tarpeet määrittelevät sopivan sivustomoottorin valinnan ja toteutus valitun moottorin päälle. WordPress ja erilaiset headless-toteutukset ovat Sofokuksen tyypillisimmät verkkosivustoalustat.
 • Laadunvalvonta ja käyttöönotto. Sivusto viedään julkiseen käyttöön testausprosessien, sisällönsyötön ja asiakkaan pääkäyttäjäkoulutusten jälkeen.
 • Jatkuva kehittäminen. Toimiva sivusto saavuttaa riittävän kypsyyden vasta kun se on ollut markkinassa tyypillisesti 6-12kk. Tällöin sivusto on kunnolla indeksoitunut hakukoneisiin, uutta sisältöä on ehditty luomaan sopivasti ja kulmat ovat hioutuneet.
 • Ylläpito ja jatkuvat huolenpitopalvelut. Sivustoa ylläpidetään asianmukaisessa pilvi-infrassa, tietoturvapäivitykset tehdään säännöllisesti ja yleinen tekninen toimivuus varmistetaan.

Seuraavissa kappaleissa pureudutaan tyypillisimpiin kompastuskiviin verkkosivustototeutuksissa.

Digitaalinen jalanjälki ja sisältömarkkinointi

Modernin verkkosivuston yksi keskeisimmistä hyödyistä on alati kasvava digitaalinen jalanjälki verkossa. Tämän jalanjälki on osa digitaalisen markkinoinnin työkalupakkia ja verkkosivut yksi keskeisistä käytännön työkaluista sen rakentamisessa. Verkkosivuston tulisi aina edistää sisältöstrategiaa: tarinaa, joka edistää yrityksen tai organisaation viestinnällisiä tavoitteita digitaalisessa muodossa.

Ajatusjohtajuuden saavuttaminen onnistuneesti voi yleensä mitata yrityksen tapauksessa suoraan euroissa. Ajatusjohtajuuden edellytys on veitsenterävä näkemys siitä mistä haluat tulla tunnetuksi. Kannattaa satsata sisältöihin ja digitaaliseen jalanjälkeen. Se on näkyvyydellesi kuin ”korkoa korolle” -efekti. Ajatusjohtajuuden tavoitteluun liittyy oleellisesti esimerkiksi pilarisisällöt.

quote
“Sofokus uudisti sivustomme sekä Suomessa että Ruotsissa. Olemme lopputulokseen hyvin tyytyväisiä.”
Tytti Läntinen
IT Service and Development Manager, Nordic Green Energy

Verkkosivujen hakukoneoptimointi

Tiesitkö, että verkkosivujen puutteellinen hakukoneoptimointi leikkaa näkyvyyspotentiaalistasi jopa kymmeniä prosentteja pois. Hyvä uutinen on, että voit joissain tapauksissa saada merkittävän näkyvyysboostin pelkästään sillä, että hakukoneoptimointi tehdään jälkikäteen sivustollesi.

Verkkosivut auditoinnin kohteena / Website audit

Haluaisitko, että auditoimme verkkosivusi hakukoneoptimoinnin?

Hakukoneoptimointi tarkoittaa yksinkertaisesti verkkosivusi näkyyden parantamista hakukoneille. Onneksi hakukoneet ovat tänä päivänä niin älykkäitä, että parhaat sivustot on luotu käyttäjiä varten ollen silti hakukoneteknisesti oikeaoppisesti toteutettu. Parhaiten toimivimmilla verkkosivustoilla on siis selkeä sisältöstrategia ja ne ovat hakukoneoptimoitu. Huomaa, että sivustomoottorin valinnalla on merkitystä hakukoneoptimointiin ja kuinka pitkälle se voidaan viedä.

Kuten kaikessa digitaalisessa liiketoiminnan kehittämisessä, myös hakukonenäkyvyyden optimointi on alati liikkuva maali. Esimerkiksi Google teki pelkästään vuoden 2020 aikana 4500 päivitystä hakualgoritmiinsä! Optimointistrategioiden osalta kannattaakin olla hereillä ja varmistaa erilaisilla työkaluilla, että näkyvyys etenee oikeaan suuntaan.

Web-analytiikka

Web-analytiikka ei ole pelkkiä numeroita, se on avain tuloksiin. Perinteisesti verkkosivustoilla on käytetty kävijäseurannan työkaluja. Web-analytiikka pureutuu syvemmälle. Web-analytiikan avulla analysoidaan verkkopalvelun toimivuutta useammasta eri näkökulmasta. Web-analytiikka kulkee suoremmin käsi kädessä liiketoiminnallisten tavoitteiden kanssa kuin esimerkiksi pelkkä kävijäseuranta.

Suunnittelemme ja toteutamme tarkasti liiketoiminnallisiin tarpeisiisi kohdennettuja Google Data Studio näkymiä. Näihin reaaliaikaisiin ns. ”dashboard-näkymiin” voidaan kerätä monipuolisesti erilaista dataa, jolla paitsi verkkosivuston kehitys, myös yrityksen tiedolla johtaminen tehostuu. Tarvittaessa dataa voidaan tuoda muistakin järjestelmistä kuin pelkästään verkkosivuilta.

Loistavat verkkosivut vaativat useiden osa-alueiden hallintaa

Onnistuneet verkkosivut vaativat huomattavasti enemmän vaivaa, mutta palkkana on esim. liidimäärän kasvu tai suorat asiakasostot. Verkkosivustoa rakennettaessa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin :

 • Tavoitteet. Miksi sivustoprojektiin ryhdyttiin? Keskity liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.
 • Kohderyhmät. Verkkosivusi kannattaa rakentaa tavoittelemiesi kohderyhmien ehdoilla.
 • Visuaalinen ulkoasu. Onnistuneessa toteutuksessa hyvä käytettävyys ja toimiva ulkoasu lyövät kättä.
 • Hakukonenäkyvyys. Jos verkkosivusi ei löydy hakukoneista, asiakkaat lipuvat kilpailijallesi.
 • Sisällönhallinta-alusta. Nykyaikainen verkkosivusto tehdään käytännössä aina jonkun alustan päälle.
 • Sisältörikas. Laadukas sisältö houkuttelee kävijöitä sivuillesi ja luo parhaimmillaan ajatusjohtajuutta.
 • Sosiaalinen. Verkkosivujen sisältöä on voitava jakaa ja tykätä. Myös sosiaalisen median palvelut voi liittää verkkosivustolle.
 • Helposti ylläpidettävä. Sivuston peruspäivittäminen pitää onnistua muiltakin kuin teknisiltä henkilöiltä.
 • Mobiiliyhteensopiva. Tablettitietokoneilla ja älypuhelimilla tapahtuva selailu on pakollinen testauksen kohde laadukkaalle toteutukselle.
 • Turvallinen. Turvallisuus jää yleensä verkkosivustoprojekteissa todella vähälle huomiolle. Kuinka iso vahinko imagollesi tapahtuu, jos verkkosivusi hakkeroidaan?
 • Liitettävä. Nykypäivänä verkkosivusto on usein integroitu muihin organisaation järjestelmiin tai toteutettu headless-periaatteiden mukaisesti.
 • Laajentuva. Vain jatkuvasti kehittyvä verkkosivusto tukee liiketoimintaa parantuvasti. Alustamoottorin ja muun toteutuksen tulee mahdollistaa tämä.
 • Suorituskykyinen. Jos verkkosivustosi on kovasti liikennöity, varmistamme resurssien oikean mitoituksen skaalautuvuustestauksella.
 • Saavutettava. Kohdeyhmästäsi hieman riippuen saavutettavuuteen kannattaa joskus panostaa isostikin.
”Vähän kuin olisi itselle tehty.” Patrik Liljebäck, Head of Digital, LMSomeco

Sofokus on erikoistunut vaativiin verkkosivutoteutuksiin

Verkkosivujen toteutus on parhaimmillaan teknisesti nykyisin mahdollista hyvinkin nopeasti valmiiden sivupohjien kopioinnilla. Tälläiset ns. perusverkkosivut sopivat hyvin tarkoituksiin, joissa suoraviivainen elektroninen käyntikortti riittää. Tälläisiin tarpeisiin suosittelemme ilmaisia tai hyvin edullisia kotisivukoneratkaisuja kuten Wix.

Mikäli haluat, että verkkosivuinvestoinnillasi on takaisinmaksuaika ja pystyt myöhemmin osoittamaan siitä koituneen liiketoiminnallisen lisäarvon esimerkiksi uusien asiakkaiden muodossa sähköinen käyntikortti ei riitä.

Asetamme verkkosivustolle liiketoiminnalliset tavoitteet, joita voidaan mitata

Liiketoimintaa loistavasti tukevan verkkosivuston salaisuus on yksinkertainen: jokainen osa-alue on toteutettu tarkoituksenmukaisella laadulla ja varta vasten valittuja liiketoiminnallisia tavoitteita ajatellen. Toisin sanoen häikäisevä ulkoasu, ammattimainen hakukoneoptimointi, loistava sisältö tai mikään muukaan osa-alue eivät yksinään takaa liiketoiminnallisesti parasta tulosta. Tämä tarkoittaa sitä, että liiketoiminnallisesti parhaat verkkosivustot vaativat paljon enemmän työtä ja osaamista kuin ennalta arvelisi.

Liiketoiminnallinen verkkosivustokehittäminen on huomattavasti vaativampaa kuin hyvältä näyttävien käyntikorttisivujen tehtaile, jonka vuoksi haluamme keskittyä asiakkaisiin, jotka hakevat mitattavaa lisäarvoa sivuillansa. Tyypillinen asiakkaamme hakee jotain seuraavista:

 • Lisää liidejä. Yksi tavallisimmista syistä uusia verkkosivut on löytää lisää potentiaalisia asiakkaita.
 • Lisää asiakkaita. Joskus verkkosivuston yhteydessä on suora ostosmahdollisuus kuten verkkokauppa, lipunmyynti, varausjärjestelmä tai muuta vastaavaa.
 • Parantunut digitaalinen näkyvyys. Digitaalinen näkyvyys (tai digitaalinen jalanjälki) on brändisi ilmentymä sähköisessä maailmassa. Mitä parempi digitaalinen näkyvyytesi on, sitä paremmin brändisi tunnistetaan. Se on kuin tienvarsimainos, mutta se voidaan kohdentaa huomattavasti tarkemmin katsojan tarpeisiin.

Tarpeita on toki paljon muitakin, mutta keskustelujen jälkeen huomataan yleensä yhdessä, että ulkoasun virkistys, blogin avaus, navigaation selkeyttäminen tai jokin muu tavoite on itse asiassa osatavoite edellä mainitun listan asioille. Asiakkaan osatavoitteiden johtaminen päätavoitteisiin on yksi tapa tunnistaa miten sivustohankkeen onnistumista kannattaa mitata. Tavoitteemme on varmistaa, että kauan sen jälkeen kun verkkosivusto on ollut valmiina, se tuottaa edelleen mitattavaa lisäarvoa asiakkaallemme.

Haluamme asiakkaamme oppivan sivustouudistuksen yhteydessä

Asiakas ymmärtää oman liiketoimintansa parhaiten. Vaikka toteutamme verkkosivut palveluna, useimmat asiakkaamme haluavat oppia lisää oman verkkosivustonsa kehittämisestä. Tämän vuoksi koulutamme tarvittaessa esimerkiksi asiakkaamme sisällöntuottajat tuottamaan hakukoneoptimoitua tekstiä omatoimisesti.

Verkkosivujen elinkaaren pituuteen vaikuttaa paitsi kestävä teknologinen pohja, myös palvelun vaikuttavuus asiakkaan liiketoimintaan. Mitä paremmin hallitsee esimerkiksi sisällönhallinnan ja hakukoneoptimoinnin, sitä paremmassa kunnossa verkkosivusto pysyy. Tarjoamme myös jatkuvia palveluita, joissa kuukausitasolla autamme esimerkiksi verkkonäkyvyyden kehittämisessä.

Hyödynnämme myös tarvittaessa laajaa kumppaniverkostoamme, jotta asiakkaan erityistarpeet tulevat huomioiduksi asianmukaisella tavalla.

Panostamme toimivuuteen kaikissa käyttöympäristöissä. Toteutamme integraatiot ulkopuolisiin järjestelmiin ja osaamme räätälöidä toiminnallisuuksia tarvittaessa täsmälleen asiakastarpeisiin sopivaksi.

Yhteenveto Sofokuksen verkkosivutuotannosta

Sofokuksen näkökulma verkkosivustokehittämiseen on mitattavan liiketoiminnallisen hyödyn varmistaminen. Tämä päätavoite ohjenuoramme toimimme tiivistettynä seuraavasti:

 1. Liiketoiminnallisten päätavoitteiden johtaminen asiakastarpeesta (liiketoiminta-analyysi & onnistumisen määrittely)
 2. Kaikkien tarvittavien osa-alueiden tunnistaminen mitattavan hyödyn synnyttämiseksi (konseptointi & suunnittelu)
 3. Sofokuksen palveluiden, asiakaskoulutusten ja erityiskumppanien hyödyntämisen yhdistäminen toteutuksessa (toteutus)
 4. Jatkuva huolenpito ja verkkosivuston jatkuva kehittäminen (elinkaaren pidentäminen ja kehittäminen)

Palvelumuotoilu

Ota yhteyttä, teemme pika-analyysin sivustostasi ilmaiseksi.