ALUSTA JA EKOSYSTEEMI VALTAKUNNALLISEN JOUKKOLIIKENNERATKAISUN YTIMESSÄ

Kun innovatiivinen joukkoliikenteen palvelutuottaja ja Sofokus yhdistävät voimansa, syntyy pitkä ja hedelmällinen yhteistyö, jonka aikana tavoitteet saavat elää, ja ekosysteemiä kasvatetaan ketterästi kentältä nousseiden tarpeiden perusteella.

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy (LMJ) on kuntien ja julkisyhteisöjen yhteinen IT-palvelu- ja hankintayhtiö, joka tarjoaa monipuolisia palveluita joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille. Yksi LMJ:n tehtävistä on hallinnoida ja ylläpitää Waltti-lippu- ja maksujärjestelmää, jonka toiminta kattaa yli 20 Suomen keskeisintä kaupunkiseutua.

KASVUA JOUSTAVALLA EKOSYSTEEMILLÄ, MODUULI KERRALLAAN

Sofokuksen ja LMJ:n yhteinen tarina alkoi kesällä 2017, kun LMJ etsi kumppaneita rakentamaan monipuolisempia digitaalisia palveluja. Sofokuksen kokemus joukkoliikenneratkaisujen vastaavista palveluista edesauttoi yhteistyön alkamista.

LMJ käyttää yhden suuren ratkaisutoimittajan sijaan useampaa pientä ja keskikokoista toimijaa, jotka monitoimittajamallilla rakentavat kustannustehokkaan sekä skaalattavan kokonaisuuden. Tällöin kehitystyössä pystytään etenemään nopeasti, ja alan osaajaverkostoa voidaan hyödyntää optimaalisesti. LMJ näkee, että pienemmillä toimijoilla on isoja enemmän joustovaraa, jolloin kehittämistä on mahdollista tehdä aidosti ketterästi.

Keskeinen osa toteutusta on siksi alkumetreiltä asti ollut joustava alusta ja ekosysteemi, jonka päälle voidaan tehdä uusia ominaisuuksia moduuli kerrallaan. Lopullista tavoitetta ei ole tarvinnut määritellä, vaan ekosysteemiä laajennetaan kentältä nousseiden tarpeiden perusteella. Sofokus on ollut mukana prosessien suunnittelussa sekä ekosysteemin kokonaisarkkitehtuurin ja palvelumuotoilun toteuttamisessa.

“Sofokuksen kanssa on mukava tehdä yhteistyötä. Heiltä löytyy näkemystä ja osaamista. Ketterää kehitysmallia käytettäessä täytyy ymmärtää, mitä on lähtenyt tekemään, kesken matkaa voi joutua miettimään budjettia tai toteutusaikataulua – tulee ymmärtää, mihin leikkiin on lähtenyt mukaan.”
-Jari Paasikivi, toimitusjohtaja, LMJ

RÄÄTÄLÖITY VERKKOKAUPPA MYYNTIKANAVIEN RAJAPINTANA

Liikkeelle lähdettiin ketterästi verkkokaupan uudistamisella. Sittemmin yhteistyötä on laajennettu useilla myyntikanavaratkaisuilla, kuten yhdessä muiden kumppanien kanssa toteutetulla itsepalvelukassalla ja mobiilisovelluksella. Waltin verkkokauppa toimii rajapintana kaikille ekosysteemin myyntikanaville, minkä ansiosta ne pelaavat saumattomasti yhteen ja ovat helposti skaalattavissa.

“Meidän näkökulmasta uudet digipalvelut ja uudet myyntikanavaratkaisut ovat menestymisen edellytys. Uskomme, että yhteistyö Sofokuksen kanssa mahdollistaa palvelukokonaisuuden rakentamisen parhaalla mahdollisella tavalla.”
-Jari Paasikivi, toimitusjohtaja LMJ

Räätälöity verkkokauppa mahdollistaa lisäksi uusien integraatioiden helpomman kytkemisen olemassa olevaan kokonaisuuteen: yhteistyön aikana alkuperäiseen verkkokauppaan on tehty 12 integraatiota, kuten käyttäjärekisterit, alennuskooditoiminnot ja työmatkaetuudet. Viimeisimpiä ekosysteemiin kytkettyjä toimintoja ovat R-kioskeihin sijoitettavat Waltti-latauspisteet sekä tunnistepohjaiset matkatilit korttikeskeisen lippujärjestelmän rinnalle.

Verkkokauppa on myös suunniteltu palvelemaan isoja käyttäjämääriä: keväällä 2021 Waltti-palveluilla oli yhteensä 220 000 rekisteröitynyttä käyttäjää, ja verkkokaupan kautta oli tehty yli kaksi miljoonaa tilausta. Järjestelmien on siis kestettävä suurta kuormitusta moitteettomasti ja ilman hidastumista.

220 000 käyttäjää
 2 000 000 tilausta

MITEN WALTIN TARINA JATKUU?

Waltin vuoden 2021 suurimpia kehityshankkeita ovat tunnistepohjaiseen lippujärjestelmään asteittain siirtyminen ja siihen kaikkien tarvittavien osien integroiminen. Pian Waltin asiakkaat voivat matkustaessaan käyttää joustavasti eri tapoja tunnistautua, minkä lisäksi lipputuotteet monipuolistuvat ja niiden ostamisesta tulee entistä vaivattomampaa.

Toivomme myös kasvua Waltin palveluiden alueelliseen kattavuuteen – tällöin yhteinen kasvutarinamme ei jatku ainoastaan uusina palveluina, vaan myös volyymin kasvuna.

“Tavoitteena meillä on tehdä tästä LMJ:n kanssa kansainvälisesti merkittävä joukkoliikenneratkaisu, jota muut maat voivat sitten kopioida.”
-Teemu Malinen, Sofokuksen toimitusjohtaja