Alusta ja ekosysteemi valtakunnallisen joukkoliikenneratkaisun ytimessä

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy (LMJ) on kuntien ja julkisyhteisöjen yhteinen IT-palvelut ja hankintayhtiö, joka tarjoaa lippu- ja matkustajainformaatiojärjestelmäpalveluita joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille. LMJ hallinnoi ja ylläpitää Waltti -lippu- ja maksujärjestelmää ja sen toiminta kattaa yli 20 keskeisintä kaupunkiseutua ympäri Suomea.

Ketterät menetelmät sekä aiempi toimialakokemus Sofokuksen etuina

Sofokuksen ja LMJ:n yhteinen tarina alkoi kesällä 2017. Lähtökohtana yhteistyölle oli LMJ:n tarve ratkoa verkkokaupan tulevaisuuden haasteita sekä rakentaa monipuolisempia digitaalisia palveluja. Sofokuksen kokemus joukkoliikenneratkaisujen vastaavista palveluista edesauttoi yhteistyön alkamista.

Yhteistyö lähti liikkeelle ketterästi verkkokaupan uudistamisen osalta, jonka jälkeen yhteistyötä on laajennettu erilaisilla myyntikanavaratkaisuilla. Matkan varrella kilpailutettiin palveluiden jatkokehittäminen, jonka Sofokus voitti.

Yhteistyön keskiössä joustava alusta ja ekosysteemi

Lähtökohta kehitystyölle oli verkkokauppa ja sen ympärille kehittyvät muut digitaaliset palvelut. Sofokus on ollut mukana prosessin suunnittelussa sekä alustan kokonaisarkkitehtuurin ja palvelumuotoilun toteuttamisessa. Waltti-korttien lataamiseen rakennettu verkkokauppa on suoraan kiinni Waltin myynnin taustajärjestelmissä.

Vastikään julkaistu, yhdessä muiden kumppanien kanssa on kehitetty alustan ekosysteemiin liitettävä itsepalvelukassa, joka mahdollistaa lipputuotteiden helpon ostamisen sekä korttien lataamisen. Palvelun ekosysteemiin on lisäksi toteutettu mobiilisovellus, jonka taustajärjestelmän yhtenä rakentajana Sofokus toimii.

”Tavoitteena meillä on tehdä tästä LMJ:n kanssa kansainvälisesti merkittävä joukkoliikenneratkaisu, jota muut maat voivat sitten kopioida”, kertoo Teemu Malinen, Sofokuksen toimitusjohtaja

Joukkoliikenteen palveluja käyttävän asiakkaan näkökulmasta on tärkeää, että palvelut löytyvät kaikista myyntikanavista: verkosta, mobiilista sekä palvelupisteestä. Joukkoliikenteen käyttöä helpottaa asiakkaan mahdollisuus itse valita, mistä kanavasta ja milloin ostaa matkaliput.

Jotta nopeaa etenemistä ja alan osaajaverkostoa voidaan parhaiten hyödyntää, Waltissa käytetään yhden suuren ratkaisutoimittajan sijaan useampaa pienempää ja ketterämpää toimijaa, jotka monitoimittajamallilla rakentavat yhdessä kustannustehokkaan sekä skaalattavan kokonaisuuden.

Toteutuksen aikana tarina on kasvanut moneen otteeseen. Alkujaan, kun lähdettiin toteuttamaan silloisen verkkokaupan korvaajaa, tunnistettiin että kenttä ja maali tulevat muuttumaan matkan varrella. Keskeinen osa toteutusta on joustava alusta ja ekosysteemi, jonka päälle on voitu tehdä uusia ominaisuuksia, moduuli kerrallaan. Ajatusmallina yhteistyössä on ollut että lopullista maalia ei ole tarvinnut määritellä, vaan ekosysteemi on rakennettu moduuli kerrallaan, kentältä nousseiden tarpeiden tai muiden draivereiden myötä.

”Meidän näkökulmasta uudet digipalvelut ja uudet myyntikanavaratkaisut ovat menestymisen edellytys. Tällä hetkellä tarjoamamme palvelut ovat hyvällä tasolla, mutta olemme vasta kehityspolun alussa. Jatkossa kun kaikki toimii digitaalisesti, voidaan varmaankin puhua jo toimialan edelläkävijyydestä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Uskomme, että yhteistyö Sofokuksen kanssa mahdollistaa palvelukokonaisuuden rakentamisen parhaalla mahdollisella tavalla”, toteaa Jari Paasikivi, toimitusjohtaja LMJ.

Tuloksena kustannustehokkaampi palvelurakenne ja ketterä kehitysmalli

Verkkokaupan käyttö on kehittynyt positiivisesti, nähtävissä on selkeää kasvua ja myönteinen kuva verkkopalvelusta sekä viranomaisilla että kuluttajilla.

Merkittävintä meille on ollut aiempaa kustannustehokkaampi palvelurakenne, joka helpottaa meitä pitämään kulut kurissa. Aiemmin LMJ:llä oli käytössä SaaS -palveluratkaisu, mutta sen toteutunut hinnoittelumalli ja näkymät tulevaisuuden kustannusrakenteesta ja joustavuudesta muuttuvien digitaalisten palveluiden tarpeisiin ei vastannut enää odotuksia.

LMJ näkee, että ero isojen ja keskikokoisten toimijoiden välillä on siinä, että pienemmillä toimijoilla on enemmän joustovaraa. Yhteistyön lopullinen maali on muokattavissa ja kehittämistä on mahdollisuus tehdä aidosti ketterästi, yksi moduuli kerrallaan. Vielä yhdessä haemme suuntaa, jotta teknologiaratkaisujen valinta ja kokonaiskuva tukevat kasvutarinaamme ja mahdollistavat myös kehittämiemme ratkaisujen hyödyntämisen muissa käyttökohteissa.

”Sofokuksen kanssa on mukava tehdä yhteistyötä. Sofokukselta löytyy näkemystä ja osaamista. Ketterällä kehitysmallin valitessa täytyy ymmärtää, miten on lähtenyt tekemään, kesken matkaa voi joutua miettimään budjettia tai toteutusaikataulua – tulee ymmärtää mihin leikkiin on lähtenyt mukaan”, Jari Paasikivi toteaa.

Miten Waltin tarina jatkuu?

Waltin vuoden 2019 suurimpia kehityshankkeita ovat tunnistepohjaiseen lippujärjestelmään siirtyminen ja kaikkien tarvittavien osien integroiminen siihen. Lisäksi digitaalisten palveluprosessien kehittäminen ja mobiilipalveluiden laajentaminen ovat toiminnan fokuksessa.
Toivomme myös kasvua alueelliseen kattavuuteen Suomessa – jolloin meidän yhteinen kasvutarina ei jatku vain uusina palveluina vaan myöskin volyymin kasvuna.