Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

B2B-tilausjärjestelmä

B2B-verkkokauppa, josta tunnetaan yleisesti puhekielessä myös termillä B2B-tilausjärjestelmä – on yritysten välinen verkkokauppa. Peruselementeiltään se muistuttaa hyvin läheisesti B2C-verkkokauppaa, mutta käyttötarkoitus ja -tapa eroavat yleensä toisistaan.

Kuluttajaverkkokaupassa ihaillaan, vertaillaan, tehdään heräteostoksia ja ostetaan kerralla vain muutamia tuotteita. B2B-verkkokauppoja taas ei selailla ajanvietteen, vaan oman liiketoiminnan vuoksi. Kaupan asiakas voi ostaa samaa tuotetta satoja kappaleita säännöllisesti kerran kuukaudessa. Näiden tilausten tekeminen yksinkertaistuu huomattavasti, jos tilauksen voi tehdä itsenäisesti verkkokaupan tyylisessä B2B-tilausjärjestelmässä.

B2B-verkkokauppa sitouttaa asiakkaita

Digitaalinen liiketoiminta tai palvelu koetaan joskus kasvottomana ja kylmänä. B2B-verkkokaupassa se kuitenkin lujittaa asiakassuhdetta. Jos myyjä tuputtaa yritysasiakkaallesi sen seitsemää lisäpalvelua, asiakas saattaa kokea olonsa epämukavaksi. Kun sama asiakas selailee omaehtoisesti verkkokauppasi tuotevalikoimaa ja saa automaattisesti suositteluja valitsemalleen tuotteelle, se tuntuu hyvältä palvelulta.

Oletko kysynyt asiakkailtasi käyttäisivätkö he mieluummin B2B-tilausjärjestelmää?

B2B-verkkokauppa toimii vuorokauden ympäri itsepalveluperiaatteella, ja parhaassa tapauksessa yritysten väliset logistiikkaprosessit on hiottu saumattomiksi. Asiakkaan näkökulmasta ostoprosessi on vakioitu ja optimoitu huippuunsa. Kauppias taas hyötyy tehokkaammasta palveluprosessin läpimenosta.

Yrityspuolella verkkokauppa on monimuotoisempaa

B2B-verkkokauppa on monimuotoista. Esillepano ja toiminnollisuudet riippuvat suuresti asiakkaiden käyttötarpeista. B2B-verkkokauppa voi olla toiminnollisuuksiltaan kuten kuluttajaverkkokauppa, laajennettu Extranet tarjouspyyntölomakkeineen tai vaikkapa monikauppiasverkkokauppa. Variaatioita on lukuisia, ja tavan määrittelee oma ja asiakkaiden liiketoimintastrategia.

B2B-verkkokaupoille ominaisia piirteitä voivat olla esimerkiksi asiakasryhmien alennussäännöt, laskutus- ja toimitustavat sekä kirjautuneen asiakkaan kustomoidut tuote- ja palvelunäkymät. B2B-verkkokauppa voi toimia myös myyjien ja kumppaneiden tilausjärjestelmänä, jolloin asiakkaan tai myyjän täyttämä koodi linkittyy myyntipalkkioihin ja sovittuihin alennussääntöihin.

Pitkälle viety B2B-verkkokauppa integroituu syvälle kumppanien omiin järjestelmiin ja tarjoaa tehokkaat työkalut jatkuvaan massaostamiseen – tai esimerkiksi sisäänrakennetun bidding-systeemin tuotteiden kilpailutukselle.

B2B-verkkokauppa avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Verkkokauppa kilpailee luonnostaan globaalilla markkinalla. Suomessa verkkokauppiaat tuntuvat kuitenkin usein haluavan toimia ja markkinoida vain Suomessa, vaikka koko maailma olisi potentiaalisesti ulottuvilla. Verkkokaupalla voidaan tavoitella täysin uusia asiakkaita ja markkina-alueita matalalla kynnyksellä ilman fyysistä etabloitumista ko. maahan. 

Sähköinen kauppapaikka mahdollistaa myös uusien asiakasryhmien palvelemisen. Esimerkiksi pienasiakkaat ovat erityisesti suuremmille yrityksille tärkeitä, mutta moni toimija on saattanut rajata tämän sektorin pois, jos vanha verkkokauppakoneisto ei ole pystynyt tarjoamaan sille tarpeeksi kustannustehokasta palvelua.

B2B-asiakkaiden verkkokauppa on lisäksi mainio tapa tarjota päätuotteidesi kylkeen lisäpalveluita. Huolto- ja ylläpitopalvelut sekä varaosatuotteet voivat tarjota merkittävän piristyksen perinteiseen liiketoimintaan. Verkkokauppasi voi perustua myös pelkästään esimerkiksi varaosiin, jolloin päätuotteesi myynti tapahtuu perinteisin menetelmin.

Sofokus on sähköisen kaupankäynnin asiantuntija

Autamme kaikissa B2B-verkkokaupan kehittämisen tarpeissa aina asiakasymmärryksen kerryttämisestä ja asiakaspolkujen muotoilusta uusien verkkokauppojen perustamiseen sekä tilausjärjestelmien rakentamiseen. Kehittämisen keskiössä on aina loppuasiakkaan onnistunut asiointikokemus joustamatta kuitenkaan yrityksen tavoitteista ja kaupan ylläpitäjien tarpeista.