Liiketoiminnan kehittäminen

Yritykset, jotka ovat rakentaneet liiketoimintansa innovatiivisen idean ja kustomoidun verkkopalvelun päälle kasvavat kilpailijoitaan nopeammin. Liiketoiminnan kehittäminen vaatii entistä parempaa ymmärrystä digitaalisten ratkaisujen luomista mahdollisuuksista.

Tänä päivänä on erittäin vaikeaa luoda kestävää kilpailuetua ilman syvää ymmärrystä digitaalisen liiketoiminnan menetelmistä ja välineistä. Vielä muutamia vuosia sitten sähköinen liiketoiminta tarkoitti useimmille yksinkertaisia markkinoinnillisia verkkosivustoja tai suoraviivaisia verkkokauppoja. Nyt koko yrityksen bisnes lepää monimutkaisten alustatalouden ratkaisujen päällä. Tämä edellyttää ajatusmallien päivittämistä liiketoiminnan kehittäjiltä.

Digitaalinen liiketoiminnan kehittäminen pitää sisällään nykyaikaiset ansaintamallit, alustatalouden menetelmät, ohjelmistokehitysymmärryksen, globaalin ekosysteemiajattelun, digitaalisen jalanjäljen käsitteen, ketterät menetelmät ja paljon muuta. Menetelmäjoukko laajenee kasvavalla vauhdilla, yhtenä esimerkkinä tekoäly.

Kilpailukyky kärsii väärästä valinnasta. Digitaalisuuden pitää olla ytimessä ja lähtökohta, ei olemassa olevan toiminnan päälle liimattu jälkiajatus.

Innovatiivisuus ja nopeus ovat pakollisia modernissa liiketoiminnan kehittämisessä. Tarvitaan muutos operatiivisesta kilpailukyvystä kohti luovaa digitaalista kilpailukykyä. Menestyksen edellytys on kyky innovoida ja ketterästi oppien luoda uutta asiakkaille.

Johtajista 92% tunnistaa organisaatioidensa tarpeen olla nopeampia, verkostoituneempia ja yhteistyökykyisempiä.

Työskentelemme lähellä asiakasta

Työskentelemme läheisessä yhteistyössä asiakkaan liiketoiminnan kehityksestä vastaavien kanssa tunnistaaksemme uusia liiketoimintamahdollisia. Osallistamme asiakkaan päätöksentekijät ja loppuasiakkaat, jotta syntyy mahdollisimman konkreettinen käsitys tarpeista. Asiakasvetoisuus ei ole korupuhetta, vaan ainoa tapa varmistaa tuotettujen palveluiden vastaavan tarvetta.

tuotamme mitattavaa arvoa

Tuotamme mitattavaa arvoa liiketoimintaan

Olemme erikoistuneet auttamaan yrityksiä ja muita organisaatioita hyödyntämään digitaalisuutta toimintansa ytimessä siten, se että luo strategista kilpailuetua.

Autamme tunnistamaan pullonkaulat ja esteet sekä muodostamaan modernit liiketoimintamallit, joilla nämä haasteet voitetaan. Luomme yhdessä liiketoiminnan kehityksestä vastaavien ihmisten kanssa tiekartan ja muutamme tavoitteet konkreettisiksi askeleiksi, joilla on selkeät ja mitattavat maalit.

Tavoitteenamme on tuottaa mitattavaa liiketoiminta-arvoa.

Tyypillisiä asiakkaitamme

Born Digital -yritys
Born digital ovat yrityksiä, joilla on ”digitaalinen sydän”. Näillä yrityksille toimintamalli ja liikeidea on jo mietitty strategisella tasolla modernin sähköisen liiketoiminnan päälle. Autamme jäsentelemään etenemispolut ja valitsemaan niistä kulloiseenkin tilanteeseen sopivan. Varmistamme, että ohjelmistoratkaisut ovat alustatalouteen sopivia ja skaalautuvuus ei muodostu kasvun esteeksi.

Muuntautuja
Yritykset, jotka ovat jo menestyneet perinteisin keinoin, mutta tunnistaneet tarpeen ”luoda nahkansa” uudelleen digiaikakauteen yhteensopivalla tavalla. Kyse on digitaalisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisesta ja niiden tuomasta kasvun mahdollistamisesta.  Autamme löytämään oikean mielentilan, menetelmät ja työkalut, jotta vaikutus liiketoiminnalle saataisiin maksimoitua.

Suuryritys
Suuret tai keskisuuret yritykset tai muut organisaatiot, jotka hyödyntävät sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia laajamittaisesti toiminnassaan. Ymmärrämme isojen yritysten prosesseja ja osaamme tukea toimintamallien sähköistämisessä. Auttamisen mallina on usein moniosaajatiimit, jotka tukevat organisaatiota strategisten digitaalisten liiketoimintahankkeiden läpiviennistä alusta loppuun.

Jokainen liiketoiminta on ainutlaatuista, kun sitä tarkastellaan kilpailukyvyn näkökulmasta.

Tyypillisiä palveluita

  • Nykytila-analyysit ja auditoinnit
  • Digitaalisen liiketoimintavision muodostaminen
  • Arvolupauksen muodostaminen
  • Digitaaliset ansaintamallit ja arvoverkostot
  • Digitaalisten liiketoiminta-ajurien, periaatteiden ja aloitteiden tunnistaminen
  • Toiminnan tavoitteiden muunto KPI-mittareiksi
  • Strateginen tiekartoitus and julkaisusuunnittelu

Webinaaritallenne

Yrityskulttuuri, kasvu ja digitaalisen liiketoiminnan skaalaaminen

Miksi niin monet yritykset jämähtävät tiettyyn kasvun vaiheeseen eikä liiketoiminnan skaalaaminen ota onnistuakseen?

Katso tallenne

Kehitetäänkö yhdessä liiketoimintaasi? Ota yhteyttä!

Otto Sunnari

Head of Ecosystems

+358 44 799 2908

Petri Herranen

Sales & Concepting

+358 40 537 4775