Liiketoiminnan kehittäminen digitaalisilla ratkaisuilla

Liiketoiminnan kehittäminen vaatii entistä parempaa ymmärrystä digitaalisten ratkaisujen luomista mahdollisuuksista. Yritykset, jotka ovat rakentaneet liiketoimintansa innovatiivisen idean ja kustomoidun verkkopalvelun päälle kasvavat kilpailijoitaan nopeammin.

Tänä päivänä on erittäin vaikeaa luoda kestävää kilpailuetua ilman syvää ymmärrystä digitaalisen liiketoiminnan menetelmistä ja välineistä. Vielä muutamia vuosia sitten sähköinen liiketoiminta tarkoitti useimmille yksinkertaisia markkinoinnillisia verkkosivustoja tai suoraviivaisia verkkokauppoja. Nyt koko yrityksen liiketoiminta voi rakentua monimutkaisten alustaratkaisujen ja digitaalisen sydämen varaan. Tämä edellyttää ajatusmallien päivittämistä liiketoiminnan kehittäjiltä.

Mitä digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen pitää sisällään?

Digitaalinen liiketoiminnan kehittäminen kattaa nykyaikaiset ansaintamallit, mukautuvan liiketoiminnan menetelmät, alustatalouden ratkaisut, ohjelmistokehitysymmärryksen, globaalin ekosysteemiajattelun, digitaalisen jalanjäljen käsitteen, ketterät menetelmät ja paljon muuta. Menetelmäjoukko laajenee kasvavalla vauhdilla, yhtenä esimerkkinä tekoäly.

Kilpailukyky kärsii väärästä valinnasta. Digitaalisuuden pitää olla ytimessä ja lähtökohta, ei olemassa olevan toiminnan päälle liimattu jälkiajatus.

Innovatiivisuus ja nopeus ovat pakollisia modernissa liiketoiminnan kehittämisessä. Tarvitaan muutos operatiivisesta kilpailukyvystä kohti luovaa digitaalista kilpailukykyä. Menestyksen edellytys on kyky innovoida ja ketterästi oppien luoda uutta asiakkaille.

Johtajista 92% tunnistaa organisaatioidensa tarpeen olla nopeampia, verkostoituneempia ja yhteistyökykyisempiä.

Miten liiketoiminnan kehittäminen tapahtuu Sofokuksella?

Työskentelemme lähellä asiakasta

Työskentelemme läheisessä yhteistyössä asiakkaan liiketoiminnan kehityksestä vastaavien kanssa tunnistaaksemme uusia liiketoimintamahdollisia. Osallistamme asiakkaan päätöksentekijät ja loppuasiakkaat, jotta syntyy mahdollisimman konkreettinen käsitys tarpeista. Asiakasvetoisuus ei ole korupuhetta, vaan ainoa tapa varmistaa tuotettujen palveluiden vastaavan tarvetta.

Tuotamme mitattavaa arvoa liiketoimintaan

Olemme erikoistuneet auttamaan yrityksiä ja muita organisaatioita hyödyntämään digitaalisuutta toimintansa ytimessä siten, se että luo strategista kilpailuetua.

Autamme tunnistamaan pullonkaulat ja esteet sekä muodostamaan modernit liiketoimintamallit, joilla nämä haasteet voitetaan. Luomme yhdessä liiketoiminnan kehityksestä vastaavien ihmisten kanssa tiekartan ja muutamme tavoitteet konkreettisiksi askeleiksi, joilla on selkeät ja mitattavat maalit.

Tavoitteenamme on tuottaa mitattavaa liiketoiminta-arvoa.

Tyypillisiä asiakkaitamme

Born Digital -yritykset
Born digital ovat yrityksiä, joilla on ”digitaalinen sydän”. Näillä yrityksille toimintamalli ja liikeidea on jo mietitty strategisella tasolla modernin sähköisen liiketoiminnan päälle. Autamme jäsentelemään etenemispolut ja valitsemaan niistä kulloiseenkin tilanteeseen sopivan. Varmistamme, että ohjelmistoratkaisut ovat alustatalouteen sopivia ja skaalautuvuus ei muodostu kasvun esteeksi.

Muuntautujat
Yritykset, jotka ovat jo menestyneet perinteisin keinoin, mutta tunnistaneet tarpeen ”luoda nahkansa” uudelleen digiaikakauteen yhteensopivalla tavalla. Kyse on digitaalisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisesta ja niiden tuomasta kasvun mahdollistamisesta.  Autamme löytämään oikean mielentilan, menetelmät ja työkalut, jotta vaikutus liiketoiminnalle saataisiin maksimoitua.

Suuryritykset
Suuret tai keskisuuret yritykset tai muut organisaatiot, jotka hyödyntävät sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia laajamittaisesti toiminnassaan. Ymmärrämme isojen yritysten prosesseja ja osaamme tukea toimintamallien sähköistämisessä. Auttamisen mallina on usein moniosaajatiimit, jotka tukevat organisaatiota strategisten digitaalisten liiketoimintahankkeiden läpiviennistä alusta loppuun.

Tyypillisiä palveluita

Kehitysprojekti oli kaikin puolin hyvä. Viisi tiukkaa päivää avasi silmät monelle asialle, kun en itse ole mikään digiasiantuntija. Nyt on hyvät askelmerkit edetä oikeaan suuntaan näillä asioilla. Valtava hyöty pienyrittäjälle!

Kristian Lindström, toimitusjohtaja, Siveb Oy. Asiakkaan antama NPS 10/10.

Opi lisää digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä

Oletko kartoittanut, millä digitaalisen kypsyyden tasolla liiketoimintasi on? Lataa maksuton kanvas.

sofokus arrow right

Tutustu liiketoiminnan digitaaliseen kypsyysmalliin

Toimitusjohtajamme Teemu Malinen vieraili kauppalehden DigiNyt-ohjelmassa keskustelemassa siitä, miten yritysten kannattaa aloittaa digi-investoinnit.

sofokus arrow right

Katso Kauppalehden DigiNyt-jakso

Olisiko liiketoiminnan kehittäminen digitaalisilla ratkaisuilla yrityksellesi ajankohtaista? Ota yhteyttä, niin keskustellaan yhdessä vaihtoehtoista!

Ota yhteyttä

Ja lupaamme vastata sinulle 24 tunnin kuluessa
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.