Liiketoiminta- ja palvelumuotoilu

Liiketoiminta- ja palvelumuotoilu – ensimmäinen kuvailee, miten asiat on toteutettu ja jälkimmäinen kertoo, mitä organisaatio tuottaa. On hyvä ymmärtää heti, että kyseessä on kaksi vahvasti päällekkäistä ja toisistaan riippuvaista toimintoa. Et voi tehokkaasti palvelumuotoilla organisaatiossa, joka ei sellaista toimintaa tue. Kääntäen sanottuna ei ole mieltä muotoilla liiketoimintaa, mikäli se ei lopulta tuota palvelun, tuotteen tai muun toiminnon (esim. sijoitustoiminnan) muodossa arvoa.

Liiketoimintamuotoilu – miten asiat on toteutettu

Joskus kilpailuetu syntyy tavalla, jolla itse liiketoiminta on toteutettu. Miten organisaatiossa johdetaan tuotekehitystä? Kuinka eri toiminnot on nidottu yhteen ja kommunikaatio järjestetty? Millä tavoin digitaalisia palveluita hyödynnetään? Tahdotaanko ne omistaa itse ja tavoitellaanko niillä nimenomaan menestystä markkinoilla? Liiketoimintamuotoilussa onkin kyse siitä, miten asioiden on päätetty olevan.

Jos organisaatio ei ole muotoillut liiketoimintaansa, se on saattanut tehdä päätöksiä sattumanvaraisesti. Todennäköisesti tämän seurauksena asiat eivät ole niin kuin organisaatiolle olisi toivottavinta.

Tahdon ja todellisuuden välillä on luonnostaan aina eroa, mutta tämä on ratkaisevan tärkeätä tiedostaa ja johtaa organisaatiota kohti tahtotilaa. Nyky- ja tavoitetilan huolellinen määrittely ovat tässä avainasemassa.

Palvelumuotoilu – mitä organisaatio tuottaa

Liiketoiminta- ja palvelumuotoilu ovat nimiensä mukaisesti muotoilua. Muotoilu on luovaa tekemistä. Uusien organisaatioiden kuvauksilla, asiakasprofiilien täydennyksellä ja hinnoittelupolitiikalla tasapainottelu on yllättävän kovaa työtä. Tähän pätee myös väittämä siitä, kuinka luova prosessi päättyy vasta sitten, kun idea on otettu käyttöön.

Useimmiten palvelumuotoilun lähtökohtana pidetään palvelun lopullisten asiakkaiden tarpeita, ja hyvä niin. Sofokuksella pysytellään kuitenkin varsin realistisina ja pidetään organisaation resurssit ja kompetenssit tiukasti mielessä.

Myös digitaalisten palveluiden, ohjelmien ja sovellusten käyttökokemuksen huolellinen suunnittelu, UX design, on oleellinen osa palvelumuotoilua.

Lähdetään liikkeelle siitä, missä ollaan

Tämä saattaa tarkoittaa näennäisen yksinkertaisia muutoksia tai pieniä viilauksia tuotteiden ja palveluiden arvontuottologiikkaan. Pienet muutokset kuitenkin kertaantuvat vuosien varrella, mikä takuulla johtaa haluttuun tavoitteeseen. Muutokset ja uudet avaukset, kuten uudenlaisten asiakkaiden kiinnittäminen tai ohjelmistokehitysprojektin kääntäminen kassavirraksi, ovatkin liiketoiminnan hankalimpia asioita.

Liiketoiminta- ja palvelumuotoilu ostamisen tai harjoittamisen vaihtoehtona voidaan pitää yrittäjähenkistä toimintaa. Kokeillaan tunne- ja (kenties) kokemuspohjalta uusia asioita sekä ollaan valmiita luopumaan aiemmin toimineista tavoista.

Tämän uudistavan työn voi kuitenkin toteuttaa monella tavalla, ja yksi niistä on hyödyntää liiketoiminta- ja palvelumuotoilun hyviä käytäntöjä sekä harjoituksia. Usein on myös hyvä idea koota tiimi vastaamaan muutosten läpiviennistä ja pitää huolta, että tässä tiimissä on tarvittavaa osaamista ja draivia.

Miltä palvelumuotoilun prosessi voisi näyttää käytännössä? 

Asianajotoimisto Romo rakensi ja testasi viidessä päivässä kaksi uutta palvelukokonaisuutta

Asianajotoimisto Romolla oli havaittu, että yhä useampi kuluttaja- ja B2B-asiakas saattaisi olla halukas ostamaan asianajopalveluita suoraan verkosta. Vaan mitkä palvelut tarkalleen verkkoon kannattaisi siirtää ja miten? Todettiin, että näkemystä kannattaa hakea digiliiketoiminnan ammattilaisilta, ja niin Sofokus astui kuvioihin. 

Yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin löytää käytäntöjä, jotka mahdollistaisivat uusien palveluiden sekä palvelukokonaisuuksien tuotteistamisen, suunnittelun ja tarjonnan. Menetelmäksi tavoitteeseen pyrkimiselle valikoitui Design Sprint: Googlen kehittämä viisivaiheinen prosessi, jolla uusia tuotteita ja palveluita voidaan kokeilla sekä validoida nopeasti ja mitattavasti.

Design Sprint havainnollistaa, kuinka lyhyessä ajassa järkeviä päätöksiä ja mittaviakin muutoksia voidaan toteuttaa, kun keskitytään aidosti merkitykselliseen tekemiseen ja kaikki ylimääräinen karsitaan pois. Viiden päivän sprintti jakautuu tyypillisesti siten, että maanantaina kartoitetaan ongelmaa ja kirkastetaan tavoitteet, tiistaina luonnostellaan ratkaisuvaihtoehdot, keskiviikkona valitaan potentiaalisimmat ideat, torstaina rakennetaan kevyet prototyypit ja perjantaina niitä testataan ulkopuolisilla. Kiitos omistautuneiden romolaisten ja huolellisen taustatyön, projekti eteni oppikirjamaisesti täysin aikataulussa. 

Design Sprint on palvelumuotoilu menetelmä

Romon kanssa Design Sprintin ratkottavaksi haasteeksi muodostui kartoittaa pilottipalvelukokeilujen avulla, ovatko Romon nykyiset ja mahdolliset tulevat asiakkaat kiinnostuneita ostamaan paketoituja lakipalveluita verkossa. Tehtäväksi tuli selvittää, miten asiakkaat saadaan kiinnostumaan palvelusta ja sitoutumaan Romoon palvelukokemuksen perusteella. Kokeiluja päätettiin tehdä kaksi, toinen kuluttajille ja toinen yritysasiakkaille. 

Tuotteistustyöpajan jälkeen testattaviksi pilottipalveluiksi valittiin verkossa täytettävä edunvalvontavaltuutuslomake sekä työnantajan työsopimusapuri. Kummallekin palvelulle rakennettiin Romon brändiin istuvat laskeutumissivut, joiden herättämää kiinnostusta testattiin tehostetulla verkkomainonnalla ja haastatteluilla.

Menestyksekkään Design Sprintin lopputulemana todettiin, että kumpikin testattu palvelu on potentiaalinen ja niitä kannattaa ryhtyä jalostamaan pidemmälle. Romo sai sprintistä kotiinviemisiksi myös tehokkaan työnteon mallin, jolla se voi jatkaa palvelutarjoamansa kehittämistä myös itsenäisesti. 

"Design Sprint oli todella mielenkiintoinen, ajoittain haasteellinen, mutta samalla antoisa kokemus. Jatkossa tulemme varmasti hyödyntämään saatuja tietoja ja oppeja muodossa tai toisessa" – Tarja Järvinen, asianajoassistentti, Romo.

Vaikka Romo saikin Design Sprintin päätteeksi kaksi jatkokehitettävää palvelua, on muistettava, että sprintti voi olla onnistunut myös silloin, kun sen lopputuloksena testatut tuotteet tai palvelut päätetään hylätä. Viiden päivän kevyt kokeilu voi säästää organisaatiolta aikaa, vaivaa ja suuria summia. Lisäksi vältytään riskiltä viedä liiketoimintaa väärille poluille.

Liiketoiminnan kehittämisestä löydät lisätietoa täältä tai ottamalla rohkeasti yhteyttä!

Tiimimme sinua varten

Petri Herranen

SALES & CONCEPTING
petri.herranen@sofokus.com
+358 40 537 4775
LinkedIn

Otto Sunnari

SALES DIRECTOR
otto.sunnari@sofokus.com
+358 44 799 2908
LinkedIn