Digitaalinen markkinointi

Ohittamaton keino tavoittaa asiakkaasi

Digitaalinen markkinointi (tai digimarkkinointi) tarkoittaa kaikkea digitaalisissa medioissa suoritettavaa markkinointia. Se on erottamaton osa päivittäistä markkinointia, jos tavoitteenasi on saada mitattavia tuloksia liiketoiminnassasi.

digitaalinen mainonta

Digitaalinen markkinointi oikein tehtynä hakkaa perinteisen mainonnan 6-0

On tärkeää tiedostaa, että digimarkkinointiin kuuluu (kasvava) joukko erilaisia työkaluja, joilla voit hakea tuloksia omaan liiketoimintaasi. Kaikki keinot eivät suinkaan sovi kaikille. Kuten perinteisessä markkinoinnissakin oikeiden tapojen tunnistaminen on edellytys sille, että markkinointi tuottaa tuloksia. Asiantunteva kumppani ei esimerkiksi luukuta sinulle väkisin hakusanamainontaa kylmäsoitolla.

Digitaalinen markkinointi ei ole taikasauva

Digimarkkinoinnin onnistumiseen vaaditaan asiantuntemusta, kokeilumieltä, aikaa ja investointeja. Karista heti alussa perinteinen markkinointiajattelu harteiltasi.

Digitaalisen markkinoijan tulee olla kärsivällinen, kokeiluhaluinen, rohkea ja pitkäjänteinen. Edellä mainittu lista saattaakin selittää sen, miksi digimarkkinoinnin tehokkuus ei ole kaikille vielä auennut.

Tekemisen keskiössä on uskallus viedä olettamuksia verkkoon kaikkien näkyville ja mitata niiden tehokkuus. Jos olettama ei toimi, sitä muutetaan. Toimimatonta mainosta ei pidä ajatella epäonnistumisena, vaan päinvastoin arvokkaana oppina. Tämän vuoksi tuloksien synnyttäminen digimarkkinoinnin avulla kestää yleensä kuukausista vuosiin, mutta toisaalta (kustannus)tehokkuus kasvaa jatkuvasti oppimisen seurauksena.

digitaalinen jalanjälki

Digitaalinen markkinointi kasvattaa digitaalista jalanjälkeäsi

Eräs keskeisimmistä termeistä on digitaalinen jalanjälki, joka kertoo siitä, miten organisaatio tai henkilö näkyy digitaalisissa viestimissä. Esimerkiksi sisältömarkkinoinnin punaisena lankana on kasvattaa digitaalista jalanjälkeä kirjoittamalla blogikirjoituksia. Mitä isompi jalanjälki on, sitä todennäköisemmin potentiaalinen asiakas löytää tarjoamasi sisällön pariin.

Hakukoneoptimoinnilla pyritään nostamaan tuottamasi sisältö paremmille sijoituksille hakukoneiden hakutuloksissa. Sähköpostimarkkinoinnilla pyritään tavoittamaan sinun asiakaskohderyhmääsi kuuluvat henkilöt oikealla tavalla (mieluiten vielä juuri oikealla hetkellä). Markkinoinnin automaatiolla voidaan edelleen jalostaa digitaalisen markkinoinnin toimivuutta mm. oikea-aikaisella parhaiten tarkoitukseen sopivien kanavien käytöllä.

Tiivistetysti digimarkkinoinnin voidaan sanoa olevan pohjimmiltaan digijalanjäljen kasvattamista ja sen näkyvyyden parantamista.

Miten me voimme auttaa sinua?

Haluamme auttaa kokonaisvaltaisesti liiketoimintasi kehittämisessä digitaalisin keinoin. Tyypillisesti aloitamme digitaalisen markkinoinnin nykytilanteen kartoituksella toteuttamalla palvelullesi digitaalisen markkinoinnin kartoituksella.

Olemme Googlen virallinen kumppani.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä viestillä

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Lauriina Holmström

Digital Growth Consultant

+358 44 774 2510