Muuntautuja

Perinteisestä digitaaliseen liiketoimintaan

Muuntautuja on yritys tai muu organisaatio, jolla on takanaan pitkä historia menestyksekästä toimintaa perinteisin keinoin, mutta joka tunnistaa tarpeen hyödyntää digitaalisuutta kokonaisvaltaisemmin.

Tarve muuntautua on strategisella tasolla

Olet todennäköisesti jo tunnistanut tarpeen muuntautumiselle ja se saattaa olla jo käynnissä. Toimialasta riippumatta mikään perinteinen organisaatio ei menesty tulevaisuudessa ilman muuntautumista digitaaliseen maailmaan yhteensopivaksi.

Tarve on yleensä ilmeinen ja hyvin tiedostettu, mutta käsitys oikeanlaisista menetelmistä, budjeteista ja koko henkilökunnan sitouttaminen muuntumiseen vaatii yleensä laaja-alaista apua. On saatava kaksi perusasiaa kuntoon:

 1. Ihmiset. Mielentila, resurssit ja kompetenssit.
 2. Strategia. Digitaali-yhteensopiva strategia.

Kun ihmiset ovat avoimia muutokselle ja digitaalisuuden merkitys ymmärretään oikein toiminnan tarpeista, olet valmis etenemään. Autamme sinua tunnistamaan muuntautumisen kipupisteet ja autamme transformaatiossa kaikkien osa-alueiden osalta. Oikein laadittu moderni muuntautumisstrategia vie digitaalisuuden toiminnan ytimeen säilyttäen samalla toimivan perusliiketoiminnan.

Muuntautuja rakentaa kilpailuetuaan

Tarve (liike)toiminnan sähköistämiseen saattaa joskus tuntua kyseenalaiselta, jos bisnes vetää jo nykyisellään hyvin. Tarve syntyy pakon kautta. Kaikki toimialat sähköistyvät, kyse on vain siitä, kuka aloittaa.

Tutki mitä tahansa perinteisesti toimivaa markkina-aluetta, niin huomaat kuinka pitkällä toimijoiden muuntautumisen olevan. Viimeisten joukkoon ei parane jäädä, riski liiketoiminnalle on liian suuri.

Autamme sinua muuntautumaan tehokkaammin

Kaikki lähtee ihmisistä ja strategiasta. Voimme auttaa henkilökunnan kouluttamisessa ja sparraamisessa sekä digitaalisen liiketoimintastrategian luomisessa. Olemme havainneet, että jokaisessa organisaatiossa on onneksi jo valmiiksi digitaalisuutta tehokkaasti hyödyntäviä ihmisiä. Heille pitää vain antaa mahdollisuus kehittää organisaatiotasi oikeanlaisen ohjauksen alla.

Tyypillisiä alueita muuntautujille

 • Johdon sparraus ja työpajat
 • Henkilökunnan koulutukset
 • Nykytila-analyysit ja benchmarkit
 • Digitaalisen liiketoimintavision luominen
 • Strategian päivitys
 • API arkkitehtuurit ja alustatalous
 • Digitaaliset ansaintamallit ja arvoverkostot
 • Strateginen tiekartoitus ja julkaisusuunnittelu
 • Sähköinen ohjemistokehitys
 • KPI-metriikat

Oletko valmis markkinadisruptioon?

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Otto Sunnari

Head of Ecosystems & Sales

+358 44 799 2908