Liiketoimintamuotoilu

Luovaa ongelmanratkaisua

Liiketoimintamuotoilu (Business Design) on liiketoiminnan tehokasta (ketterää) kehittämistä ja luovaa ongelmanratkaisua designin työkalujen ja metodien avulla.

Liiketoimintamuotoilun avulla voidaan muuttaa sumea ja kompleksinen liiketoiminnan ongelma ymmärrettäväksi toimintasuunnitelmaksi. Se on tapa oppia nopeammin – käytännössä tämä tarkoittaa liiketoiminnan hypoteesien ja ansaintamallien testaamista ketterästi ja iteratiivisesti jo aikaisessa vaiheessa.

Liiketoimintamuotoilu – mihin sitä tarvitaan

Nykyaikaisen liiketoiminnan kehittämisen avainrooleissa on kustannusten ja tehokkuden optimoinnin lisäksi nopea oppiminen, testaaminen ja nopeus. Pärjätäkseen yritysten tulee antaa enemmän painoarvoa ja roolia luoville kilpailukykyä lisääville tekijöille traditionaalisten operationaalisten kilpailutekijöiden lisäksi. Tämä mahdollistaa sen, että yritykset pystyvät luomaan, omaksumaan ja nopeammin toteuttamaan uusia ideoita.

Markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa ja kilpailu on kovempaa kuin koskaan aikaisemmin. Jatkuvaan muutokseen vastaaminen vaatii yrityksiltä ketteryyttä ja toisenlaisia toimintamalleja kuin aikaisemmin. Eräs yritysten yleisimmistä haasteista onkin löytää keinoja ja työkaluja, jotka mahdollistavat nopeamman reagoinnin markkinoiden muuttumiseen ja siten mahdollistaa markkinaosuuden säilyttämisen ja kasvattamisen. Liiketoimintamuotoilun avulla moni näistä haasteista voidaan ratkaista.

Tällainen liiketoiminnan muotoilu täydentää analyyttisen ja rationaalisen ajattelun empatialla ja pehmeillä arvoilla; se ottaa huomioon asiakkaat ja loppukäyttäjät. Se tuo myös asiakasymmärryksen mukaan strategiseen päätöksentekoon ja identifioi uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, jotka vastaavat sekä asiakkaiden tarpeisiin, että yrityksen strategisiin tavoitteisiin.

Nopeampi kilpailuetu

Miten me teemme

Me autamme asiakkaitamme oppimaan nopeammin ja luomaan kilpailuetua.

Me teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme liiketoiminnan kehittäjien kanssa tunnistaaksemme pullonkauloja kehittämisen prosesseissa sekä kirkastaaksemme sumean ja moniulotteisen liiketoiminnan haasteen selkeäksi kaikkien ymmärrettäväksi toimenpiteiden listaksi.

“Liiketoiminnan kehittämisen valmiudet, jotka vielä hetki sitten mahdollistivat kilpailukyvyn eivät enää riitä edes markkinaosuuden säilyttämiseen.”

kilpailuedun nousu

Mitä me teemme

Me autamme yrityksen johtoa ja yrityksiä kehittymään ja nopeuttamaan uuden liiketoiminnan kehittämisen prosesseja sekä luomaan uutta liiketoimintaa.

Me autamme selkeyttämään yrityksen strategiaa ja luomaan edellytykset ja suunnitelma liiketoiminnan maksimointiin ja strategian jalkauttamiseen.

  • Nykytilan analyysi ja haasteiden kiteytys
  • Asiakasymmärrys
  • Liiketoiminta- ja ansaintamallien testaaminen aikaisessa vaiheessa
  • Muutosjohtaminen ja -konsultointi
  • Nopea oppiminen / Innovaatio-viitekehtys
  • Design Sprint fasilitointi ( Google Design Sprint )
    Sofokus on Googlen sertifioima Google Cloud Platform-kumppani.

Ota yhteyttä – me autamme

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Haluatko oppia nopeammin ja tehokkaammin?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Tomi Neulanen

Digital Business Consultant

+358 (0)40 75 35 007