Inbound-markkinointi

Perinteisen markkinoinnin idea on kiinnittää asiakkaiden huomio ja toivon mukaan saada ne ostamaan tuote tai palvelu, jota olet myymässä. Periaatteessa siis perinteinen markkinointi on hakuammuntaa löytääkseen asiakkaita, joilla olisi ongelma ja jonka tuotteesi ratkaisisi.

Inbound-markkinointi keskittyy auttamaan asiakasta siinä kohtaa, kun hän huomaan ongelman ja kaipaa siihen vastausta. Inbound-markkinointi ei ole salainen gurujen markkinointikeino, vaan se on yksinkertaisuudessaan asiakkaan auttamista.

Inbound-markkinoinnin strategia

Inbound-markkinoinnin strategian suunnittelu on keskeisessä osassa markkinoinnin onnistumisessa. Suunnittelu lähtee liikkeelle asiakaspersoonien kautta. Tunnistetaan mitkä ovat asiakkaan ongelmat ja missä kanavissa he pyörivät. Sisältösuunnitelmassa määritellään mitä sisältöä luodaan ja kenelle se tehdään. Sisällön julkaisun hetkellä kanavien tulee olla mietittynä.

Inbound-markkinointi on pääasiassa sisältömarkkinointia, jota välitetään eri kanavien kautta kuten hakukoneiden ja sosiaalisen median avulla. Inbound-markkinoinnin pääasiallinen tavoite on viedä asiakasta askel kerrallaan eteenpäin markkinointiputkessa.

Inbound-markkinoinnin palvelumme

Autamme sinua kokonaisvaltaisesti kehittämään inbound-markkinointiasi. Sofokuksen digitaalisen markkinoinnin palveluita ovat:

Tyypillisesti aloitamme digitaalisen markkinoinnin palveluntuoton nykytilanteen kartoituksella.