Konversio-optimointi

Konversio-optimoinnissa (CRO, Conversion Rate Optimization) on kyse verkkopalvelun parantamisesta. Aktiivisesta tekemisestä. Parhaimmillaan konversio-optimointi on jatkuva prosessi jolla verkkopalvelun iskukykyä hiotaan huippuunsa.

Nostamalla konversiota yhdellä prosentilla 4000 vierailijalla, kun keskiosto on 100€, nostaa tulosta heti 4000€.

Prosessissa nojaudutaan pitkälti kerättyyn dataan (analytiikkaan) jonka kautta muodostetaan näkemys että jotain toimintoa tai sisältöä voisi parantaa. Prosessi on pääpiirteittäin aina samanlainen vaikkakin kaikille aina eri. Aina ensin pitää pitää tietää nykytilanne jonka jälkeen pitää muodostaa idea miten nykytilannetta voisi parantaa. Idean kehittäminen vaatii kokemusta ja näkemystä mutta vaatii silti yleensä aina testaamista käytännössä. Vahvistettu konversiota parantava idea onkin sitten jo helppo ottaa käyttöön.

Pähkinänkuoreen puristettuna

Konversioprosentin merkityksen voi helposti johtaa vierailijoiden määrän, konversioprosentin ja tuloksen suhteesta. Konversiota nostamalla parannat tulostasi.

Kävijöitä

Konversio%

Tulos

5000 kävijöitä 2% 10000€
4000 kävijöitä 3% 12000€

Jo yhden prosentin konversioprosentin nosto 100€ keskiostolla 4000 vierailijan tapauksessa tarkoittaa 4000€ parannusta lopulliseen tuloksessa.  Vaikka kävijämäärät laskisivat konversio-optimointi voi pelastaa tilanteen. Täsmälleen sama logiikka toimii myös yhteydenottoihin ja muihin tärkeisiin verkkopalvelun toimintoihin.

Konversio-optimointi on tehokkaimpia markkinointipanostuksia.

Yhdistelemällä markkinointiisi konversio-optimoinnin lisäksi muita palveluitamme voit nostaa verkkopalvelusi todella nopeasti aivan uudelle tasolle.

Konversio-optimointi takaa iskukyvyn

  • Varmistat investoinnin takaisinmaksua
  • Tunnistat kriittiset toiminnot
  • Opit palvelemaan asiakkaitasi paremmin
  • Pidät verkkopalvelun tuoreena
  • Tulokset paranevat

Miten liikkeelle?

Jotta tiedetään onko jossain toiminnossa tai sisällössä kenties jotain parannettavaa (on!) on asiaa tutkittava kertyneestä datasta. Tässä vaiheessa kertyneen datan laajuus ja eritoten todenmukaisuus korostuu.

Jo nopean puhelun aikana pääsemme paljon eteenpäin ja ei aikaakaan kun käännetään konversiokehitys kohti kaakkoa!