Konversio-optimointi

Konversio-optimointi on verkkopalvelun proaktiivista parantamista. Parhaimmillaan konversio-optimointi on jatkuva prosessi, jolla verkkopalvelun iskukykyä hiotaan huippuunsa.

Konversio-optimointi prosessissa nojaudutaan pitkälti kerättyyn dataan (analytiikkaan) jonka kautta muodostetaan näkemys, että jotain toimintoa tai sisältöä voisi parantaa.

Prosessi on pääpiirteittäin aina samanlainen vaikkakin kaikille aina eri. Aina ensin pitää tietää nykytilanne, jonka jälkeen pitää muodostaa idea, miten nykytilannetta voisi parantaa. Idean kehittäminen vaatii kokemusta ja näkemystä mutta vaatii silti yleensä aina testaamista käytännössä. Vahvistettu konversiota parantava idea onkin sitten jo helppo ottaa käyttöön.

Konversio-optimointi pähkinänkuoreen puristettuna

Konversioprosentin merkityksen voi helposti johtaa vierailijoiden määrän, konversioprosentin ja tuloksen suhteesta. Konversiota nostamalla parannat tulostasi.

Jo yhden prosentin konversioprosentin nosto 100 € keskiostolla 4000 vierailijan tapauksessa tarkoittaa 4000 € parannusta lopulliseen tuloksessa.  Vaikka kävijämäärät laskisivat konversio-optimointi voi pelastaa tilanteen. Täsmälleen sama logiikka toimii myös yhteydenottoihin ja muihin tärkeisiin verkkopalvelun toimintoihin.

Yhdistelemällä markkinointiisi konversio-optimoinnin lisäksi muita palveluitamme voit nostaa verkkopalvelusi todella nopeasti aivan uudelle tasolle.

Konversio-optimointi takaa iskukyvyn

  • Varmistat investoinnin takaisinmaksua
  • Tunnistat kriittiset toiminnot
  • Opit palvelemaan asiakkaitasi paremmin
  • Pidät verkkopalvelun tuoreena
  • Tulokset paranevat