Ohjelmistoarkkitehtuuri

Nerokas ideasi ansaitsee loistavan teknisen toteutuksen. Ohjelmistoarkkitehtuuri määrittelee kuinka hyvin toiminnallesi kriittinen sovellus skaalautuu, lokalisoituu ja erityisesti joustaa liiketoimintarpeiden muuttuessa.

Hyvä ohjelmistoarkkitehtuuri tukee liiketoimintaasi

Kilpailuedun rakentamisessa ohjelmistojen avulla on kyse paljolti tuoreesta liikeideasta, kilpailukykyisestä ansaintamallista, törkeästä lupauksesta ja muista bisneksen peruselementeistä. Digitaalisen liiketoiminnan rakentamisessa oikeanlaisella ohjelmistoarkkitehtuurilla on lisäksi erityisen kriittinen rooli.

Kilpailuetua luodaan räätälöidyillä ratkaisuilla ja niiden suunnittelussa korostuvat kokemus, elinkaariajattelu ja API-keskeisyys. Verkkopohjainen liiketoiminta vaatii allensa moottorin, joka muuttuu tarpeen vaatiessa.

Halpa koodi on kalleinta mahdollista

Oikeanlainen ohjelmistoarkkitehtuuri varmistaa, että liiketoimintasi vaativat muutokset voidaan toteuttaa sovellukseesi vielä vuosienkin päästä aloituksesta. Joustava arkkitehtuuri on tehokas investointiturva ja riskienhallintametodi.

Alustatalouden aikakaudella rajapinnat ovat hyvän ohjelmistoarkkitehtuurin keskiössä. Liitettävyys muihin palveluihin, API-as-a-Product ja sopivien käyttöliittymien tarjoaminen erilaisille käyttäjäryhmille edellyttävät oikeanlaista arkkitehtuuria.

Hyvä arkkitehtuurisuunnittelu on kuin vakuutus verkkopalvelullesi.

Tarkistuta nykyinen ohjelmistoarkkitehtuurisi

Palveluihimme kuuluu olemassa olevan verkkosovelluksen auditointi- ja katsastuspalvelut. Mikäli esimerkiksi ohjelmiston laajennettavuus, skaalautuvuus, tietoturvallisuus tai elinkaaren arviointi kiinnostaa, voimme auditoida tilanteen. Sovimme etukäteen tapauskohtaisesti auditoinnin sisällön ja tuotamme aina kirjallisen ja objektiivisen raportin.

Tyypillinen auditointitarve on sellainen, jossa useita vuosia vanhan verkkosovelluksen osalta pohditaanko jatketaan investoimista nykyiseen vai tuotetaanko uusi. Tulevien liiketoimintatarpeiden peilaus nykytilanteeseen antaa hyvän pohjan hallituille investointipäätöksille. Toinen esimerkkitapaus on yrityskauppa, jossa halutaan varmistaa ostettavan yhtiön verkko-ohjelmiston soveltuvuus ostotarkoitukseen perinpohjaisesti. Auditointiraportilla on selkeä merkitys yrityskaupan arvonmuodostuksessa.

Katsastamme verkkopalvelusi halutessasi.
sofokus arrow rightLue lisää Sofokus Katsastus™ -palvelusta

Uudet 2018 voimaan astuvat tietosuojavaatimukset (GDPR)

Toukokuussa 2018 voimaan astuva tietosuoja-asetus tuo mukanaan uusia vaatimuksia, jotka heijastuvat suoraan ohjelmistojen arkkitehtuuriin. Oikeaoppinen ohjelmistokehitysprosessi huomioi esimerkiksi tiedon anonymisoinnista ja hyvä arkkitehtuurisuunnittelu loppukäyttäjän tietojen poistamisesta.

Pidämme huolen, että GDPR huomioidaan ohjelmistossasi.

Arkkitehtuuripalvelut

  • Järjestelmien katsastukset, auditoinnit ja koodikatselmoinnit
  • Arkkitehtuurisuunnittelu ja dokumentointi
  • Tekninen konsultointi
  • API-as-a-Product, alustatalousarkkitehtuurit
  • API-suunnittelu ja API:en hallinta
  • Pilviarkkitehtuurit ja pilvipalvelut

Haluatko kuulla lisää? Laita meille viestiä!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.