Web-analytiikka mahdollistaa verkkoliiketoiminnan tuloksellisuuden

Web-analytiikka on verkkoliiketoiminnan tärkeimpiä työkaluja. Kuten mitä tahansa liiketoimintaa, myös verkkoliiketoimintaa tulisi mitata ja kehittää aktiivisesti.
Monet yritykset  eivät todellisuudessa kuitenkaan tiedä, onko heidän verkkoliiketoimintansa tuloksellista ja miten sitä pitäisi kehittää. Myös digimainontaan saatetaan käyttää suuria summia, mutta todellisia tuloksia ei tiedetä, eikä kampanjoita optimoida.

Mitä on web-analytiikka? Analytiikka ei koostu pelkästä kävijäseurannasta, vaan mitattavia asioita on useita ja niiden jättäminen huomiotta, johtaa helposti menetettyihin mahdollisuuksiin ja turhaan rahan käyttöön.

Web-analytiikaa mahdollistaa verkkoliiketoiminnan ja digimainonnan suunnitelmallisen mittaamisen, kehittämisen ja sen myötä tuloksellisuuden.

Kävijäseuranta raapaisee pintaa

Verkkopalveluiden ja verkkosivujen kävijöitä voidaan tutkia kävijäseurannan avulla. Kävijäseurannalla nähdään esimerkiksi:

 • Mistä sivujen kävijät tulevat, eli lähde joka on ohjannut kävijät sivuille
 • Kuinka kauan sivuilla vietetään aikaa
 • Kuinka paljon tehdään sivulatauksia
 • Miten kävijät toimivat sivuilla ja mitä sivuja selataan
 • Mitä sivuilta haetaan sisäisesti
 • Toteutuvatko ne toimenpiteet, joita halutaan

Kävijäseuranta nimensä mukaisesti kertoo kävijöiden toiminnasta. Sen avulla hahmotetaan mitkä ovat tärkeimmät liikenteen lähteet ja mitä kävijät sivuilla tekevät.

Web-analytiikka menee pintaa syvemmälle

Web-analytiikan avulla tutkitaan ja analysoidaan koko verkkopalvelun toimivuutta useasta eri näkökulmasta. Kävijäseuranta on vain yksi osa tätä kokonaisuutta. Web-analytiikan tärkein tehtävä on mahdollistaa sivujen mittaaminen, kehittäminen ja optimaalisen toimivuuden, liiketoiminnan tavoitteiden kannalta.

Web-analytiikan avulla voidaan tunnistaa, mitata ja kehittää muun muassa:

 • Parantaa verkkopalvelun toimivuutta
 • Tunnistaa ongelmakohtia ja pullonkauloja
 • Kehittää löydettävyyttä ja hakukonenäkyvyyttä
 • Optimoida digimainontaa
 • Kasvattaa myyntiä sekä liidien määrää ja laatua
 • Varmistaa sivujen käyttäjäystävällisyys
 • Lisätä sisällön relevanttiutta
 • Löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Web-analytiikka mahdollistaa verkkoliiketoiminnan kehittämisen ja mittaamisen faktoihin, ei arvauksiin ja luuloihin perustuen.

Web-analytiikalla on todella merkitystä

Kuten mitä tahansa liiketoimintaa, tulisi myös verkkoliiketoimintaa kehittää ja mitata määrätietoisesti, oli kyseessä sitten verkkokauppa, appi, räätälöity järjestelmä tai perinteinen verkkosivu, jossa esitellään yrityksen tuotteita ja palveluita.

Monessa verkkopalvelussa on asennettuna web-analytiikan työkaluja, joista yleisin on Google Analytics. Pelkkä verkkosivujen analytiikka peruasennuksena ei kuitenkaan vielä tarjoa järisyttävää määrää informaatiota, ellei siihen tehdä tarkempia määrityksiä ja konfigurointeja, jotka tukevat yrityksen tavoitteita ja odotuksia verkkopalvelun toiminnasta.

Web-analytiikan ensimmäisiä ja tärkeimpiä tehtäviä onkin mittareiden määrittely, joilla mitataan täyttääkö sivusto sille asetetut tavoitteet. Näitä kutsutaan KPI-mittareiksi (Key Performance Indicators). Kun mittarit on määritetty ja asennettu sivuille, voidaan sivustoa ja sen käyttäjien toimintaa lähteä analysoimaan tehokkaasti ja nähdä toteutuvatko asetetut tavoitteet. KPI-mittareilla voidaan myös mitata ja kehittää digimainontaa ja varmistaa sen toimivuus ja tuloksellisuus.

Web-analytiikan tulisi olla jatkuva prosessi, jossa suunnitelmien pohjalta testataan ja analysoidaan useita eri asioita ja tehdään toimenpiteitä saatujen löydösten pohjalta. 

Miten varmistaa tuloksellinen web-analytiikka

Harvasta yrityksestä löytyy riittävää osaamista, ymmärrystä, saatikka aikaa toteuttaa web-analytiikkaa omatoimisesti. Onneksi on asiantuntijoita, joiden tehtävä on avustaa analyysin tekemisessä ja erityisesti sen tulkinnassa. Web-analytiikka -koulutus on hyvä tapa oppia ja ymmärtää aihetta paremmin, mutta mikään ei päihitä asiantuntijaa, jolla on monen vuoden kokemus aiheesta.

Osaava asiantuntija ottaa kaikessa huomioon yrityksesi ydintavoitteet, joita vasten kaikkea peilataan. Asiantuntija avustaa tarvittaessa mittaussuunnitelman tekemisessä, toteuttaa seurannan asentamisen ja tekee tarvittavat muutokset sekä tärkeimpänä, tulkitsee löydökset sinulle ja tekee tarvittaessa konkreettiset toimenpide-ehdotukset faktoihin pohjautuen. Hyvänä lisänä toimii myös raportit ja dashboardit, joista avainhenkilöt näkevät oman roolinsa kannalta tärkeimmät KPI-mittarit yhdellä silmäyksellä.

Web-analytiikka on  verkkopalvelun mittaamisen ja kehittämisen mahdollistaja. Sen avulla voidaan varmistaa tuloksellinen verkkoliiketoiminta ja  asetettujen tulosten saavuttaminen. Sillä voidaan myös ohjata digimainontaa sekä tuottaa laadukkaampi asiakaskokemus.

Toimiva web-analytiikka on ymmärrystä, ei pelkkiä lukuja.

Yhä useampi yritys käyttää  huomattavasti aikaa ja rahaa verkkopalvelunsa kehittämiseen ja digimainontaan. Joukosta on kuitenkin mahdollista erottua – mittaamalla ja tekemällä oikeita asioita.

Ota yhteyttä ja mahdollista yrityksesi tuloksellinen verkkoliiketoiminta

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.