Sofokus - Di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­ni

Sofokus Katsastus™

Sofokus Katsastus™ on verkkopalvelun arviointiprosessi. Katsastuksessa ammattilaiset avaavat verkkopalvelusi konepellin ja antavat arvion tilasta. Arvioinnissa käydään läpi verkkopalvelusi osa-alueita esimerkiksi tietoturva, integroitavuus, dokumentoinnin taso, suorituskyky, teknisen arkkitehtuurin soveltuvuus käyttökohteeseen, alustavalinnat ja jatkokehityskelpoisuus.

Katsastuksen pohjalta tuotetaan raportti, johon kirjataan palvelusi eri osa-alueiden kunto ja suositukset jatko-toimenpiteisiin. Katsastus-tuotteesta löytyy kolme eri laajuista pakettia tarpeisiisi.

Sofokus päästömittaus

Haluaisitko saada yleisen näkemyksen verkkopalvelusi tilasta nopeasti tärkeimpien osaalueiden osalta? Kevyt kuntokartoitus on tarkoitettu pienille ja keskikokoisille ”stand-alone” verkkopalveluille, joissa ei ole merkittäviä integraatioita.

Kuntokartoitus-raportin saat viikon sisällä työn aloittamisesta. Eksperttimme sukeltavat verkkopalvelusi sisään ja antavat arvion tilanteesta. Kuntokartoituksessa käydään läpi verkkopalvelun yleinen tila, jatkokehitysvalmiudet, dokumentaation taso ja ohjelmistokehitysprosessi.

Tarvitsemme sinulta vain tunnukset verkkopalveluusi sekä pääsyn lähdekoodeihin ja ohjelmiston dokumentaatioon kartoituksen tekemiseksi. Verkkopalvelusi tietoja käytetään vain auditoinnin suorittamiseen ja salassapitosopimus tehdään automaattisesti tilauksentekovaiheessa.

Sofokus kuntotarkastus

Tökkiikö palvelusi suorituskyky tai epäiletkö sen tietoturvaa? Onko sormi suussa jatkokehitettävyyden suhteen? Sofokus Kuntokartoitus on tarkoitettu laajemmille verkkopalvelutoteutuksille, joissa on useita integrointeja, toiminnallisuuksia ja lisäosia.

Auditointiraportin saat kahden viikon sisällä kartoituksen aloittamisesta. Asiantuntijamme avaavat verkkopalvelutoteutuksesi ja antavat arvion sen tilasta. Kartoituksessa käydään läpi syvemmin osa-alueita ja otetaan kantaa myös mm. tietoturvaan, integraatioihin ja lisäosien käyttöön.

Tarvitsemme sinulta vain tunnukset verkkopalveluusi sekä pääsyn lähdekoodeihin ja ohjelmiston dokumentaatioon kartoituksen tekemiseksi. Verkkopalvelusi tietoja käytetään vain auditoinnin suorittamiseen ja salassapitosopimus tehdään automaattisesti tilauksentekovaiheessa.

Sofokus laaja tarkastus

Kaipaako verkkopalvelusi kokonaisvaltaista tarkistusta? Laaja katsastus on suunniteltu monimutkaisten, runsaasti integraatioita, lisäosia sekä mahdollisia klusterointeja sisältävien laajojen verkkopalvelutoteutusten kokonaisvaltaiseen katsastukseen.

Katsastus kestää noin 2–4 viikkoa riippuen verkkopalvelusi koosta. Asiantuntijamme avaavat verkkopalvelutoteutuksesi konepellin ja antavat arvion sen tilasta. Laajassa katsastuksessa käydään läpi perinpohjaisesti läpi verkkopalvelun tila eri komponentteineen ja otetaan kantaa mm. kehitysprosessiin.

Tarvitsemme sinulta vain tunnukset verkkopalveluusi sekä pääsyn lähdekoodeihin ja ohjelmiston dokumentaatioon kartoituksen tekemiseksi ja tiedon ohjelmistokehitysprosessistasi. Verkkopalvelusi tietoja käytetään vain auditoinnin suorittamiseen ja salassapitosopimus tehdään automaattisesti tilauksentekovaiheessa.